The Chicago Purchasing Managers Index (Chicago PMI)

The Chicago Purchasing Managers Index (Chicago PMI) หรือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในพื้นที่ชิคาโก เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการผลิตและธุรกิจของรัฐ Chicago ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวทำหน้าที่เหมือนกับบารอมิเตอร์วัดสภาพเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมในภูมิภาครวมถึงการผลิต การขนส่งและบริการทางการเงินอีกด้วย

PMI (Purchasing Managers Index) หมายถึง ดัชนีที่สะท้อนสภาวะทางเศรษฐกิจจากการสำรวจที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพธุรกิจในเวลาที่เหมาะสม PMI ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นทางการ

Chicago PMI ถือเป็นตัวชี้วัดชั้นนำที่สามารถนำเสนอคำเตือนล่วงหน้าที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบวงกว้างได้ ทำให้ Chicago PMI เป็นเครื่องมือที่สำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์

อะไรคือ Chicago PMI

The Chicago PMI หรือที่รู้จักกันในชื่อ the Chicago Business Barometer เป็นรายงานประจำเดือนที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของภาคการผลิตและภาคส่วนที่ไม่ได้มีการผลิตในพื้นที่ Chicago รายงานนี้เป็นการสำรวจของผู้จัดการการจัดซื้อจากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ให้มุมมองของพวกเขาเองซึ่งมุมมองนั้นเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เช่น คำสั่งซื้อใหม่ การผลิต การจ้างงาน การขนส่งของซัพพลายเออร์ และระดับของคลังสินค้า

ดัชนีจะถูกคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่รายงานการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเหล่านี้และเพิ่มลงในครึ่งนึงของเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่รายงานการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนี โดยดัชนีจะถูกแสดงในรูปแบบกราฟเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย

  • ค่าดัชนีมีค่าตัวเลขมากกว่า 50 แสดงถึง การขยายตัวของภาคการผลิตในภูมิภาค
  • ค่าดัชนีที่มีตัวเลขต่ำกว่า 50 แสดงให้เห็นถึงการหดตัวลงของเศรษฐกิจในภูมิภาค

The Chicago PMI ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดย นักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากมันสามารถส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในวงกว้างได้

Chicago PMI สำคัญอย่างไร

The Chicago PMI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากให้ภาพรวมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว ดัชนีนี้อ้างอิงจากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายซื้อในพื้นที่ของ Chicago ซึ่งคำถามจะเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ โดย The Chicago PMI มีความสำคัญถูกแบ่งออกได้เป็นหัวข้อ ดังนี้

  • สภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่: พื้นที่ชิคาโกเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยการผลิต การขนส่ง และบริการทางด้านการเงิน The Chicago PMI สามารถบอกข้อมูลเชิงลึกของสภาพศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
  • ภาคการผลิต: ในฐานะองค์ประกอบสำคัญของภาพรวมเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ภาคการผลิตถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน The Chicago PMI จะช่วยวัดความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาของภาคการผลิตนี้
  • เป็นตัวชี้วัดชั้นนำ: The Chicago PMI ถือเป็นตัวชี้วัดชั้นนำ ตัวชี้วัดนี้หมายถึงคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชาติ มันเป็นเครื่องมือที่มูลค่าอย่างมากสำหรับนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายเพื่อไว้ช่วยในการตัดสินใจในกระบวนการต่างๆ
  • ผลกระทบของตลาด: การเปิดตัวของ The Chicago PMI ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน โดยเฉพาะในหุ้น พันธบัตร และสกุลเงิน เนื่องจากมันมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความคาดหวังเกี่ยวกับสภาวะของเศรษฐกิจในอนาคต

หน่วยงานใดเป็นผู้เพยแพร่ Chicago PMI

The Chicago PMI ถูกเผยแพร่โดย The Institute for Supply Management-Chicago (ISM-Chicago) โดยร่วมมือกับ MNI Indicators ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองของตลาด ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมจากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายในพื้นที่ของ Chicago ซึ่งข้อมูลที่ถูกรวบรวมมาเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่กล่าวไปก่อนหน้า

The Chicago PMI ถูกปล่อยออกมาเมื่อใด

The Chicago PMI ถูกปล่อยออกมาในทุกๆเดือน ปกติจะเป็นวันสุดท้ายของเดือน โดยจะเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์สาธารณะของ ISM-Chicago ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้แบบฟรีๆ

A screenshot of a website

Description automatically generated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *