กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คืออะไร

กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) คืออะไร

กราฟแท่งเทียน Candlestick คือ กราฟที่ใช้แสดงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยกราฟแท่งเทียนสามารถบอกถึงราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาแสดงในรูปแบบของแท่งเทียนที่มีสีและรูปร่างต่างๆ ตามการเคลื่อนไหวของราคา กราฟแท่งเทียนมีความสำคัญต่อนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากสามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายและลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาและจิตวิทยาของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดได้ ด้วยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และวิเคราะห์รูปแบบของกราฟแท่งเทียน นักเทรดสามารถทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ดีขึ้น และใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อหรือขาย

กราฟแท่งเทียน Candlestick นับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการทำนายทิศทางของตลาด ไม่เพียงแค่ราคาเปิดและปิด เรายังสามารถทราบถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลานั้นๆ ทำให้นักวิเคราะห์สามารถเห็นภาพรวมของตลาดและจิตวิทยาของผู้ซื้อและผู้ขายได้ ทั้งนี้ มีหลากหลายรูปแบบของแท่งเทียนที่เป็นสัญญาณในการทำนายทิศทางราคา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเทียน Hammer, Doji, Engulfing ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นมีความหมายและสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์กราฟได้ ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้และเข้าใจการอ่านกราฟแท่งเทียนจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ความเป็นมากราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

ความเป็นมากราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

ภาพประกอบจาก en.wikipedia.org

 • กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) ถูกคิดค้นโดย Honma Munehisa ชาวญี่ปุ่น
 • การคิดค้นกราฟแท่งเทียนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2267
 • Honma Munehisa ออกแบบกราฟแท่งเทียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลขของกิจการครัวเรือนของเขา
 • ความรู้เกี่ยวกับกราฟแท่งเทียนถูกถ่ายทอดผ่านหนังสือ “ซากาตะ เฮนโซ” (SAKATA HENSO) และ “โซบะ ซาไออิ โน เดน” (SOBA SAIN NO DEN)
 • ในปี พ.ศ. 2525 กราฟแท่งเทียนได้ถูกนำไปใช้ในตลาด Forex และสินทรัพย์อื่นๆแถบตะวันตก
 • ในปี พ.ศ. 2530 กราฟแท่งเทียนได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาด Forex และสินทรัพย์อื่นๆของประเทศไทย
 • กราฟแท่งเทียนมีความสำคัญในการวิเคราะห์และทำนายทิศทางของราคา Forex และสินทรัพย์อื่นๆในตลาดทุกวันนี้

ส่วนประกอบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

กราฟแท่งเทียน (Candlestick) ประกอบด้วยแท่งเทียนที่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยแท่งเทียนจะมีสองสีหลักคือแท่งสีเขียวที่แสดงถึงแท่งขาขึ้น (Bullish) ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด และแท่งสีแดงที่แสดงถึงแท่งขาลง (Bearish) ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

ส่วนประกอบกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

แท่งเทียน (Candlestick)

 • เป็นส่วนที่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยมีสีเพื่อแบ่งแยกระหว่างช่วงเวลาที่ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (เช่น สีเขียว) และช่วงเวลาที่ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (เช่น สีแดง)

ร่างกาย (Body)

 • เป็นส่วนกลางของแท่งเทียนที่แสดงระหว่างราคาเปิดและราคาปิด

ไส้ (Wick)

 • เป็นเส้นที่ยื่นออกมาจากร่างกายแท่งเทียน แสดงระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงเวลานั้นๆ

หัวไส้ (Upper Wick) และหางไส้ (Lower Wick)

 • หัวไส้คือเส้นที่ยื่นออกจากร่างกายแท่งเทียนไปทางด้านบน แสดงระหว่างราคาปิด (หรือเปิด) กับราคาสูงสุด
 • หางไส้คือเส้นที่ยื่นออกจากร่างกายแท่งเทียนไปทางด้านล่าง แสดงระหว่างราคาปิด (หรือเปิด) กับราคาต่ำสุด

ราคาแต่ละจุด

 • จุดสูงสุด (High): จุดที่สูงที่สุดของแท่งเทียน
 • จุดต่ำสุด (Low): จุดที่ต่ำที่สุดของแท่งเทียน
 • ราคาเปิด (Open): ราคาที่เริ่มต้นของแท่งเทียน
 • ราคาปิด (Close): ราคาที่สิ้นสุดของแท่งเทียน
 • เนื้อเทียน (Body): ช่วงระยะห่างระหว่างราคาเปิดกับราคาปิด
 • ไส้เทียน (Shadow): ช่วงระหว่างจุดสูงสุดหรือต่ำสุดกับราคาเปิดหรือปิด แสดงให้เห็นว่าราคาเคยไปถึงจุดนั้นในช่วงเวลานั้น

ลักษณะและความหมาย

กราฟแท่งเทียนมีสามประเภทหลักๆ ได้แก่ แท่งเทียนขาขึ้น, แท่งเทียนขาลง, และแท่งเทียนไร้ทิศทาง (Doji) ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและความหมายดังนี้

 • แท่งเทียนขาขึ้น: มีลักษณะสีเขียว โดยราคาปิดอยู่เหนือราคาเปิด ซึ่งบ่งบอกถึงการมีแรงซื้อเข้ามาในตลาด และมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวขึ้น
 • แท่งเทียนขาลง: มีลักษณะสีแดง โดยราคาปิดอยู่ใต้ราคาเปิด ซึ่งบ่งบอกถึงการมีแรงขายเข้ามาในตลาด และมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลง
 • แท่งเทียนไร้ทิศทาง (Doji): เป็นแท่งเทียนที่ราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้ๆ กันหรือตำแหน่งเดียวกัน บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนในตลาด ซึ่งแรงซื้อและแรงขายอยู่ในสภาพที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน

เกล็ดความรู้ กราฟแท่งเทียน Candlestick Chart

 • แท่งขาขึ้น: แท่งเทียนที่มีราคาปิดอยู่เหนือราคาเปิด แสดงถึงการมีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และมักจะทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้น
 • แท่งขาลง: แท่งเทียนที่มีราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด แสดงถึงการมีแรงขายที่แข็งแกร่ง และมักจะทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลง
 • แท่งเทียน Doji: แท่งเทียนที่ราคาเปิดและราคาปิดอยู่ใกล้กันหรือเท่ากัน แสดงถึงการมีแรงซื้อและแรงขายที่เท่ากัน ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอนในตลาด
 • ไส้เทียน: เป็นส่วนที่แสดงถึงการแกว่งตัวของราคาในระหว่างการซื้อขาย ยิ่งไส้เทียนยาว แสดงถึงการแกว่งตัวที่แรงของราคา
 • กราฟ 5 นาที: แท่งเทียนแต่ละแท่งจะมีระยะเวลา 5 นาที ซึ่งเป็นการแบ่งระยะเวลาซื้อขายในตลาดออกเป็นช่วงๆ และเมื่อสิ้นสุด 5 นาที จะมีการปิดแท่งเทียนและเปิดแท่งใหม่

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Candlestick Chart

 • Candlestick (แท่งเทียน): แท่งที่แสดงราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด
 • Open (ราคาเปิด): ราคาที่เริ่มต้นของแท่งเทียน
 • Close (ราคาปิด): ราคาที่สิ้นสุดของแท่งเทียน
 • High (ราคาสูงสุด): ราคาที่สูงที่สุดในแท่งเทียน
 • Low (ราคาต่ำสุด): ราคาที่ต่ำที่สุดในแท่งเทียน
 • Body (เนื้อเทียน): ส่วนของแท่งเทียนที่อยู่ระหว่างราคาเปิดและปิด
 • Shadow (ไส้เทียน): ส่วนของแท่งเทียนที่อยู่นอกเหนือจากราคาเปิดและปิด
 • Bullish Candle (แท่งเทียนขาขึ้น): แท่งเทียนที่ราคาปิดอยู่เหนือราคาเปิด
 • Bearish Candle (แท่งเทียนขาลง): แท่งเทียนที่ราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิด
 • Doji (แท่งเทียนไร้ทิศทาง): แท่งเทียนที่ราคาเปิดและปิดอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
 • Hammer (แท่งเทียนลูกค้อน): แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนสั้นและไส้เทียนยาวด้านล่าง
 • Shooting Star (แท่งเทียนดาวตก): แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนสั้นและไส้เทียนยาวด้านบน
 • Engulfing (แท่งเทียนล้อมรอบ): รูปแบบการกลับตัวของตลาด ที่แท่งเทียนหนึ่ง “ล้อมรอบ” แท่งเทียนก่อนหน้านั้นโดยสิ้นเชิง
 • Harami (แท่งเทียนท้องมีลูก): รูปแบบแท่งเทียนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม โดยแท่งเทียนล่าสุดอยู่ในระยะของแท่งเทียนก่อนหน้า
 • Marubozu (แท่งเทียนไม่มีไส้): แท่งเทียนที่ไม่มีไส้เทียน แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
 • Spinning Top (แท่งเทียนหมุน): แท่งเทียนที่มีเนื้อเทียนสั้นและไส้เทียนยาวทั้งสองด้าน
 • Dragonfly Doji (แท่งเทียนตัว T กลับหัว): แท่งเทียนที่มีราคาปิดและราคาเปิดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่ด้านบน
 • Gravestone Doji (แท่งเทียนตัว T): แท่งเทียนที่มีราคาปิดและราคาเปิดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันที่ด้านล่าง
 • Inside Bar (แท่งเทียนภายใน): รูปแบบแท่งเทียนที่แสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด
 • Outside Bar (แท่งเทียนภายนอก): รูปแบบแท่งเทียนที่แสดงถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
 • Piercing Line (แท่งเทียนทะลุสูง): รูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น
 • Dark Cloud Cover (แท่งเทียนปกคลุมมืด): รูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง
 • Three White Soldiers (สามทหารสีขาว): รูปแบบแท่งเทียนที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียนขาขึ้นสามแท่งติดต่อกัน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาดซื้อ
 • Three Black Crows (สามอีกาสีดำ): รูปแบบแท่งเทียนที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียนขาลงสามแท่งติดต่อกัน บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของตลาดขาย
 • Shooting Star (ดาวตก): แท่งเทียนที่มีรูปร่างคล้ายดาวตก บ่งบอกถึงการกลับตัวของตลาดจากขาขึ้นเป็นขาลง
 • Hammer (ค้อน): แท่งเทียนที่มีรูปร่างคล้ายค้อน บ่งบอกถึงการกลับตัวของตลาดจากขาลงเป็นขาขึ้น
 • Morning Star (ดาวเช้า): รูปแบบแท่งเทียนที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น
 • Evening Star (ดาวเย็น): รูปแบบแท่งเทียนที่ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง
 • Tweezer Top (คีมบน): รูปแบบแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวๆ ด้านบน บ่งบอกถึงความพยายามของตลาดในการพลิกกลับ
 • Tweezer Bottom (คีมล่าง): รูปแบบแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวๆ ด้านล่าง บ่งบอกถึงความพยายามของตลาดในการพลิกกลับ
 • Gap (ช่องว่าง): รูปแบบที่แท่งเทียนหนึ่งไม่ต่อเนื่องกับแท่งเทียนก่อนหน้า ซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงแรงดึงดูดระหว่างซื้อและขายที่รวดเร็ว
 • Support (แนวรับ): ระดับราคาที่ถือว่าเป็นจุดที่ราคาหุ้นไม่น่าจะต่ำกว่านี้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • Resistance (แนวต้าน): ระดับราคาที่ถือว่าเป็นจุดที่ราคาหุ้นไม่น่าจะสูงกว่านี้ในระยะเวลาที่กำหนด

การใช้กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) มีหลักการอะไรบ้าง

การใช้กราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart) มีหลักการอะไรบ้าง

สังเกตแนวโน้มของราคา

 • หากแท่งเทียนมีลักษณะขาขึ้นและเป็นสีเขียวต่อเนื่องกันหลายแท่ง แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
 • หากแท่งเทียนมีลักษณะขาลงและเป็นสีแดงต่อเนื่องกันหลายแท่ง แสดงถึงแนวโน้มขาลง

ตรวจสอบแรงซื้อและแรงขาย

 • หากแท่งเทียนเป็นสีเขียวและมีเนื้อเทียนที่ยาว แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
 • หากแท่งเทียนเป็นสีแดงและมีเนื้อเทียนที่ยาว แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง

ตรวจสอบการแกว่งตัวของราคา

 • หากไส้เทียนยาว แสดงถึงการแกว่งตัวของราคาที่มีความแรง

สังเกตรูปแบบของกราฟ

 • มีรูปแบบกราฟแท่งเทียนหลายแบบที่ช่วยในการทำนายทิศทางของราคา เช่น Doji, Hammer, Engulfing ฯลฯ การสังเกตรูปแบบเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางราคาได้ดียิ่งขึ้น

ผสมผสานกับเครื่องมืออื่น

 • กราฟแท่งเทียนมักจะใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น แนวรับแนวต้าน, การวิเคราะห์โวลุ่ม, ตัวชี้วัดทางเทคนิค (indicators) เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น

รู้จักจำกัดความเสี่ยง

 • การใช้กราฟแท่งเทียนจะช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss) และจุดเก็บกำไร (Take-Profit) ได้ง่ายขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ฝึกวิเคราะห์กราฟอย่างสม่ำเสมอ

 • การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนจำเป็นต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักลงทุนสามารถสังเกตและรู้จักทำความเข้าใจกับรูปแบบต่างๆ ได้ดีขึ้น

อย่าละเลยข่าวสารและปัจจัยพื้นฐาน

 • แม้กราฟแท่งเทียนจะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดี แต่นักลงทุนก็ไม่ควรละเลยข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น

ติดตามสถานการณ์ตลาดโดยรวม

 • กราฟแท่งเทียนช่วยให้นักลงทุนสามารถรับรู้สถานการณ์ตลาดโดยรวมได้ ทำให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

รู้จักวิเคราะห์ควบคู่ไปกับรูปแบบกราฟอื่นๆ

 • การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนควรจะผสมผสานกับรูปแบบกราฟอื่นๆ เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟแบบพุ่ง (point and figure) เพื่อให้การวิเคราะห์มีความครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น

ข้อดีข้อเสียของกราฟแท่งเทียน (Candlestick Chart)

ข้อดี

ข้อเสีย

●      แสดงข้อมูลราคาที่ครบถ้วน ได้แก่ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด

●   สามารถแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่หลากหลาย

●      ช่วยให้เข้าใจทิศทางของตลาดได้ง่าย

●   สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้นและระยะยาว

●   ให้ข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการทำการตัดสินใจเทรด

●   รูปแบบต่างๆ สามารถใช้ระบุจุดพลิกผันของราคา

●   ช่วยในการพยากรณ์ทิศทางของราคาในอนาคต

●   ใช้ง่าย และมีอยู่ในแพลตฟอร์มการเทรดทั่วไป

●   สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

●   ช่วยในการระบุจุดเข้าและจุดออกของการเทรด

●   บางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการศึกษาและเรียนรู้

●   บางรูปแบบอาจทำให้เกิดการตีความที่ผิดพลาดได้

●      ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อย่างละเอียด

●      บางครั้งอาจทำให้เกิดความสับสนได้

●   ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือเดียวในการวิเคราะห์ได้

●      บางครั้งสัญญาณที่ได้อาจล่าช้า

●      ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบสัญญาณที่ได้

●      บางครั้งอาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้

●   การวิเคราะห์อาจต้องพึ่งพาความชำนาญและประสบการณ์

●   บางครั้งสัญญาณที่ได้อาจต้องใช้การตรวจสอบอื่นๆ เพื่อยืนยัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *