ข้อมูลลิขสิทธิ์

  • ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเวปไซต์ ForexBrokerKing.com ทั้งตัวบทความ รูปภาพ และเนื้อหาส่วนอื่นๆทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของทาง ForexBrokerKing.com แต่เพียงผู้เดียว
  • โดยเราได้รับความคุ้มครองกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กร

การอนุญาตเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

  • เนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น บทความ รูปภาพ และส่วนอื่นๆ ทางเราอนุญาตให้สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญา แต่จะต้องมีลิงค์ที่มาของเนื้อหาตั้งต้นจากเว็บไซต์ของเรา
  • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำไปลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือ กระทำการใดๆ ที่แสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า มิฉะนั้นทางเรามีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฏหมาย