ดัชนีราคาผู้บริโภคคืออะไร?

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชื่อเต็ม Consumer price index เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงในราคาของตะกร้าตัวแทนสินค้าและบริการ เช่น อาหาร พลังงาน ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า การขนส่ง การรักษาพยาบาล ความบันเทิง และการศึกษา

สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) คำนวณ CPI หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภค โดยนำต้นทุนถัวเฉลี่ยของตะกร้าสินค้าหนึ่งรายการในเดือนที่กำหนด แล้วหารด้วยต้นทุนถ่วงน้ำหนักของตะกร้าเดียวกันของเดือนก่อนหน้า จากนั้นคูณเปอร์เซ็นต์ด้วย 100 เพื่อให้ได้ตัวเลขสำหรับดัชนี CPI

เหตุใดดัชนีราคาผู้บริโภค CPI จึงมีความสำคัญ?

เพราะด้วย CPI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ใช้วัดอัตราเงินเฟ้อ (การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาในระบบเศรษฐกิจ) ตามประสบการณ์ของผู้บริโภคเกี่ยวกับค่าครองชีพในแต่ละวัน

การเพิ่มขึ้นของ CPI คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็น “อัตราเงินเฟ้อ”

มักถูกใช้โดยผู้ค้าปลีกในการคาดการณ์ทํานายการเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคต โดยนายจ้างในการคํานวณเงินเดือนและโดยรัฐบาลในการกําหนดการเพิ่มขึ้นของค่าครองชีพสําหรับประกันสังคม

สัญญาณของอัตราเงินเฟ้อหมายความว่าธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ CPI

หาก CPI เพิ่มขึ้นก็จะให้ข้อมูลสนับสนุนที่จําเป็นแก่ธนาคารกลาง เช่น Fed ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเมื่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เป็นขาขึ้นจะส่งผลดีต่อสกุลเงินของประเทศ

อะไรที่เข้าสู่ดัชนีราคาผู้บริโภคบ้าง?

แบ่งตามสัดส่วนดังนี้

shelter 32.39%

Food 13.99%

Transportation commodities (except motor fuel) 7.98%

Energy 7.54%

Medical care services 6.99%

Education and communication services 6.00%

Transportation services 5.05%

Household furnishings and supplies 3.77%

Recreation services 3.67%

Apparel 2.67%

Recreation commodities 1.95%

Other personal services 1.63%

Medical care commodities 1.49%

Other goods 1.45%

Water and sewer and trash collection service 1.07%

Alcoholic beverages 0.99%

Household operations 0.90%

Education and communication commodities 0.47%

ความเป็นมาของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ในราคาที่ผู้บริโภคจ่ายสําหรับตะกร้าสินค้าและบริการในตลาด

สินค้าและบริการเหล่านี้ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และรถยนต์มือสองรายการที่ผู้บริโภคโดยเฉลี่ยใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น อาหาร จะได้รับน้ำหนักหรือความสำคัญในการคำนวณดัชนีมากกว่ารายการต่างๆ เช่น ยาสีฟันและตั๋วภาพยนตร์ ซึ่งผู้บริโภคโดยเฉลี่ยใช้จ่ายน้อยกว่า เมื่อเทียบกัน

ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ไม่รวมอยู่ในรายการลงทุน เช่น หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ และประกันชีวิต :ซึ่งรายการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการออม และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในแต่ละวัน

ในแต่ละเดือน ผู้รวบรวมข้อมูลจากสํานักสถิติแรงงาน (BLS) หรือเรียกว่า ผู้ช่วยทางเศรษฐกิจ ได้เข้าไปเยี่ยมชมหรือโทรหาร้านค้าปลีก สถานประกอบการ สถานบริการ หน่วยให้เช่า และสํานักงานแพทย์หลายพันแห่งทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อรับข้อมูลราคาสินค้าหลายพันรายการ ที่ใช้ในการติดตามและวัดการเปลี่ยนแปลงราคาใน ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI

ผู้ช่วยทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ได้บันทึกราคาสินค้าประมาณ 80,000 รายการ ในแต่ละเดือน ราคา 80,000 นี้เป็นราคาตัวอย่างที่คัดเลือกทางวิทยาศาสตร์ของราคา ที่ผู้บริโภคจ่ายสำหรับสินค้าและบริการที่ซื้อ

ในระหว่างการโทรหรือเยี่ยมชมแต่ละครั้ง ผู้ช่วยทางเศรษฐกิจจะรวบรวมข้อมูลราคาของสินค้าหรือบริการเฉพาะที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนในระหว่างการเยี่ยมชมครั้งก่อน

หากมีรายการที่เลือก ผู้ช่วยทางเศรษฐกิจจะบันทึกราคาไว้ หากรายการที่เลือกไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป หรือหากคุณภาพหรือปริมาณมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น ไข่ไก่ที่ขายเป็นชุด 8 ฟอง เมื่อก่อนหน้านี้ขายเป็นโหล) ของสินค้าหรือบริการตั้งแต่ราคาครั้งล่าสุด ได้รับการรวบรวมแล้ว ผู้ช่วยเศรษฐกิจจะเลือกรายการใหม่หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในรายการปัจจุบัน

ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกส่งไปยังสำนักงานระดับชาติของ BLS ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือบริการโดยเฉพาะ จะตรวจสอบข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและสม่ำเสมอ และทำการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่จำเป็น สิ่งเหล่านี้อาจมีตั้งแต่การปรับเปลี่ยนขนาดหรือปริมาณของสินค้าที่บรรจุ ไปจนถึงการปรับที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยอิงจากการวิเคราะห์ทางสถิติของมูลค่าของคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้าแต่ละอย่าง

แหล่งที่มา

สำนักสถิติแรงงาน กรมแรงงาน

ความพร้อมใช้งาน

เผยแพร่เวลา 8.30 น เวลามาตรฐานตะวันออก EST ในสัปดาห์ที่สองหรือสามหลังจากเดือนที่ครอบคลุม

ความถี่ในการเก็บข้อมูล

รายเดือน.

การแก้ไข

ไม่มีการแก้ไขรายเดือน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI

ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ที่เรียกกันทั่วไปบางครั้งเรียกว่า “ดัชนีราคาขายปลีก” และมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและแม่นยําที่สุด และมีแนวโน้มที่จะถือเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

โดยพื้นฐานแล้ว CPI เป็น “ตะกร้า” ของสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆที่ผู้ได้รับค่าจ้างซื้อจากเขตเมืองบางแห่งและได้รับการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเดือนต่อเดือน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นดัชนีราคาเชิงปริมาณคงที่ (fixed quantity price index) และยังเป็นดัชนีค่าครองชีพรูปแบบหนึ่ง และถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดในแวดวงการเงิน เนื่องจากสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อได้

เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น กําลังซื้อของเราจะลดลง ซึ่งหมายความว่าทุกๆ ดอลลาร์ที่ได้รับ จะสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้น้อยลงนั่นเอง แม้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ธนาคารกลางสหรัฐจะต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น แต่นักลงทุนมักไม่พอใจ เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้น

ต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับ “อัตราพื้นฐาน” เนื่องจากอัตรานี้ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารที่ผันผวนเพื่อให้การวัดราคาทั่วไปที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ตามหลักการแล้วภายในตลาดการเงินโดยทั่วไปคุณกําลังมองหาดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราปีละเพียง 1-2% เนื่องจากจำนวนเงินที่มากกว่านี้จะบ่งบอกถึงคําเตือนเกี่ยวกับระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อาจได้รับอิทธิพลอย่างมากในเดือนใดก็ตาม จากการเคลื่อนไหวของราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องพิจารณาดู CPI ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า CPI แบบ “พื้นฐาน”

ภายใน CPI พื้นฐาน องค์ประกอบบางส่วนที่มีความผันผวนมากขึ้นและถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด ได้แก่ เครื่องแต่งกาย ยาสูบ ตั๋วเครื่องบิน และรถยนต์ใหม่ นอกเหนือจากการติดตามการเปลี่ยนแปลง m/m ใน CPI พื้นฐาน โดยนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่าการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี ของ CPI พื้นฐาน เป็นการวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ดีที่สุด

วิธีการซื้อขายรายงาน CPI

เมื่อมีการเผยแพร่รายงาน CPI คุณจําเป็นต้องพิจารณาสภาวะตลาดปัจจุบันและบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

มันเป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของอัตราเงินเฟ้อและธนาคารกลางเช่นธนาคารกลางสหรัฐ Fed จะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

ต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อตีความรายงาน CPI:

ความคาดหวังของตลาด: ก่อนที่จะเผยแพร่รายงาน นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มักจะให้ข้อมูลการคาดการณ์ของตน หากตัวเลข CPI จริง เบี่ยงเบนไปจากการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาของตลาด เช่น ความผันผวนของราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

แนวโน้มเงินเฟ้อ: เปรียบเทียบข้อมูล CPI ปัจจุบันกับเดือนหรือปีก่อนหน้า เพื่อทําความเข้าใจแนวโน้มเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากรายงานแสดงให้เห็นว่าดัชนี CPI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจบ่งบอกถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน CPI ที่ลดลงอาจส่งสัญญาณว่าอัตราเงินเฟ้ออ่อนตัวลงหรือแม้กระทั่งภาวะเงินฝืด

ดัชนี CPI พื้นฐาน: ดัชนี CPI พื้นฐานไม่รวมสินค้าที่ผันผวน เช่น ราคาอาหารและพลังงาน โดยเน้นที่ราคาสินค้าและบริการอื่นๆ แทน ดัชนี CPI พื้นฐานถือเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีเสถียรภาพมากขึ้น เปรียบเทียบ CPI พื้นฐานกับ CPI โดยรวมเพื่อระบุว่าปัจจัยเฉพาะ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน กำลังผลักดันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือไม่

เป้าหมายของธนาคารกลาง: พิจารณาเป้าหมายเงินเฟ้อที่กําหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2% สําหรับสหรัฐฯ หากรายงาน CPI แแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสูงหรือต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลาง เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการใช้มาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: วิเคราะห์รายงาน CPI ในบริบทของตัวบ่งชี้และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น การว่างงาน การเติบโตของ GDP และนโยบายการคลัง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยในการขับเคลื่อนอัตราเงินเฟ้อได้ดีขึ้น และประเมินสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้ดีขึ้น

ปฏิกิริยาของตลาด : สังเกตว่าตลาดการเงินตอบสนองต่อรายงาน CPI อย่างไร รวมถึงการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า นักลงทุนตีความข้อมูลเป็นอย่างไร และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในอนาคต

โดยสรุป การตีความรายงาน CPI ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการคาดการณ์ของตลาดและแนวโน้มเงินเฟ้อ CPI พื้นฐาน เป้าหมายของธนาคารกลางและบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

การทําความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *