คู่เงิน Forex ที่นิยมเทรดมากที่สุด

คู่เงิน Forex คืออะไร

คู่เงิน Forex (Currency Pair) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงิน 2 ประเทศที่ใช้เป็นมาตรฐานในการเทรดในตลาด Forex ตัวอย่างเช่น EUR/USD ซึ่งประกอบด้วยสกุลเงินยูโร (EUR) และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ในคู่เงินนี้ EUR เรียกว่า “Base Currency” หรือสกุลเงินฐาน และ USD เรียกว่า “Quote Currency” หรือสกุลเงินราคา เมื่อพูดถึงราคาของคู่เงิน จะหมายถึงมูลค่าของสกุลเงินฐานเมื่อเทียบกับสกุลเงินราคา

ตัวอย่างเช่น ถ้า EUR/USD มีราคาที่ 1.2000 นั่นหมายความว่า 1 ยูโร มีมูลค่าเท่ากับ 1.2000 ดอลลาร์สหรัฐ

การเทรด Forex ส่วนใหญ่จะมีการซื้อหรือขายสกุลเงินฐาน เมื่อเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าสกุลเงินฐานจะแข็งแรงหรืออ่อนแอต่อสกุลเงินราคา การซื้อคือการคาดการณ์ว่าสกุลเงินฐานจะขึ้น ในขณะที่การขายคือการคาดการณ์ว่าสกุลเงินฐานจะลง

ในตลาด Forex มีคู่เงินหลายประเภท เช่น Major Pairs (คู่เงินหลัก) ได้แก่ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD และอื่นๆ Minor Pairs (คู่เงินรอง) และ Exotic Pairs (คู่เงินแปลกปลอม) ที่ประกอบไปด้วยสกุลเงินของประเทศที่พัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา

เหตุผลที่เทรดเดอร์นิยมเทรดคู่เงินหลัก

เหตุผลที่เทรดเดอร์นิยมเทรดคู่เงินหลัก” (Major Pairs)

เหตุผลที่คู่เงิน Forex ที่เรียกว่า “คู่เงินหลัก” (Major Pairs) ได้รับความนิยมสูง สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่มาจากหลายปัจจัย สหรัฐอเมริกา (USD) เป็นประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดเศรษฐกิจโลก ทำให้สกุลเงิน USD มีความสำคัญสูงในการซื้อขาย

นอกจากนี้ปริมาณการซื้อขายในคู่เงินหลักมีมาก เพราะเป็นสกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจสำคัญและมีผลต่อการซื้อขายระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้มีความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูงสำหรับนักลงทุน ปัจจัยอีกอย่างที่ทำให้นักลงทุนนิยมคู่เงินหลักคือความผันผวนที่เหมาะสม ไม่สูงจนเกินไปและไม่ต่ำจนเกินไป ทำให้นักลงทุนสามารถดูและวิเคราะห์ตามข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ประกาศอย่างต่อเนื่องได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ทำให้คู่เงินหลักนับว่าเป็นทางเลือกที่นิยมและเป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุน Forex

คู่เงินหลักส่วนใหญ่จะมีการเสนอข้อมูลและแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลทางเศรษฐกิจ การซื้อขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่ทำให้ Trader สามารถทำการวิเคราะห์และตัดสินใจได้มั่นใจและรวดเร็ว นอกจากนี้ ค่าสเปรด (Spread) ของคู่เงินหลักส่วนใหญ่จะต่ำกว่าคู่เงินอื่น ๆ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้มีการประชุมและเปิดเผยนโยบายทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ Trader สามารถติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อคู่เงินหลักได้ นอกจากนี้ การวิเคราะห์และศึกษาคู่เงินหลักก็เป็นการฝึกฝนทักษะการลงทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในคู่เงินอื่น ๆ ในอนาคต

ดังนั้นแล้ว คู่เงินหลักใน Forex ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกยอดนิยมของ Trader แต่ยังเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลและประโยชน์อีกมากมายนั้นเอง

คู่เงิน Forex แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

คู่เงิน Forex แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 คือ Major Currency Pairs (คู่เงินหลัก)

ประเภทที่ 2 คือ Minor Currency Pairs (คู่เงินรอง)

ประเภทที่ 3 คือ Exotic Currency Pairs (คู่เงินเกิดใหม่)

คู่เงินที่เทรดเดอร์นิยมเทรดมากที่สุดในตลาด Forex

 • EUR/USD (ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ): คู่เงินระหว่างยูโรและดอลลาร์สหรัฐ
 • USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น
 • GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์สหรัฐ): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์สหรัฐ
 • AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐ
 • USD/CAD (ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา): คู่เงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา
 • USD/CHF (ดอลลาร์สหรัฐต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐและฟรังก์สวิส
 • NZD/USD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ): คู่เงินระหว่างดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์สหรัฐ
 • EUR/JPY (ยูโรต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างยูโรและเยนญี่ปุ่น
 • GBP/JPY (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและเยนญี่ปุ่น
 • EUR/GBP (ยูโรต่อปอนด์สเตอร์ลิง): คู่เงินระหว่างยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง
 • AUD/JPY (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น
 • EUR/AUD (ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย): คู่เงินระหว่างยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • EUR/CHF (ยูโรต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างยูโรและฟรังก์สวิส
 • AUD/NZD (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • NZD/JPY (ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างดอลลาร์นิวซีแลนด์และเยนญี่ปุ่น
 • GBP/AUD (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • GBP/CAD (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์แคนาดา): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์แคนาดา
 • EUR/NZD (ยูโรต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์): คู่เงินระหว่างยูโรและดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • AUD/CAD (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์แคนาดา): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดา
 • GBP/CHF (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและฟรังก์สวิส
 • AUD/CHF (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและฟรังก์สวิส
 • EUR/CAD (ยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา): คู่เงินระหว่างยูโรและดอลลาร์แคนาดา
 • CAD/JPY (ดอลลาร์แคนาดาต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างดอลลาร์แคนาดาและเยนญี่ปุ่น
 • GBP/NZD (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • CAD/CHF (ดอลลาร์แคนาดาต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างดอลลาร์แคนาดาและฟรังก์สวิส
 • CHF/JPY (ฟรังก์สวิสต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น
 • NZD/CAD (ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์แคนาดา): คู่เงินระหว่างดอลลาร์นิวซีแลนด์และดอลลาร์แคนาดา
 • NZD/CHF (ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างดอลลาร์นิวซีแลนด์และฟรังก์สวิส

คู่เงิน Forex ที่นิยมเทรดมากที่สุด

Major Pairs

คู่เงิน Forex ที่นิยมเทรดมากที่สุด หรือที่เรียกว่า “คู่เงินหลัก” (Major Pairs) ประกอบด้วย

 • EUR/USD – คู่สกุลเงินยูโรปกับสหรัฐอาหรับ มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในตลาด Forex และถือว่าเป็นคู่สกุลเงินที่มีความเสถียรที่สุด
 • USD/JPY – คู่สกุลเงินสหรัฐอาหรับกับญี่ปุ่น เป็นคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการลงทุนมากในตลาดโลก
 • GBP/USD – คู่สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงกับสหรัฐอาหรับ เนื่องจากอังกฤษเป็นหนึ่งในศูนย์การซื้อขายสกุลเงินที่ใหญ่ที่สุด
 • USD/CHF – คู่สกุลเงินสหรัฐอาหรับกับสวิส เป็นคู่ที่นิยมในเวลาที่มีความไม่เสถียรในตลาด เนื่องจากสวิสถือว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัย
 • AUD/USD – คู่สกุลเงินออสเตรเลียกับสหรัฐอาหรับ มักจะมีการเคลื่อนไหวตามราคาของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทอง และแร่
 • USD/CAD – คู่สกุลเงินสหรัฐอาหรับกับแคนาดา มักจะมีการเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบ ที่แคนาดาเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกหลัก
 • NZD/USD – คู่สกุลเงินนิวซีแลนด์กับสหรัฐอาหรับ มักจะมีการเคลื่อนไหวตามราคาของผลิตภัณฑ์เกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ประเภท Minor Currency Pairs (คู่เงินรอง)

ประเภท Minor Currency Pairs

คู่เงินรอง (Minor Currency Pairs) หมายถึง คู่เงินที่ไม่รวมถึงดอลลาร์สหรัฐ (USD) แต่ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสกุลเงินหลักของโลก เช่น EUR, GBP, JPY, AUD ฯลฯ ส่วนใหญ่ของคู่เงินนี้จะมีความผันผวนสูงกว่าคู่เงินหลักแต่อาจมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่า

คู่เงินรอง (Minor Currency Pairs) ในตลาด Forex ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความผันผวนที่สูงกว่าบางครั้ง เมื่อเทียบกับคู่เงินหลัก การซื้อขายในคู่เงินนี้สามารถนำไปสู่โอกาสการซื้อขายที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

นอกจากนี้การไม่รวมถึง USD ทำให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มของเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น อีกทั้งความนิยมของคู่เงินรองยังมาจากความสามารถในการให้เทรดเดอร์เข้าถึงโอกาสในตลาดที่ไม่เป็นที่นิยม สำหรับเทรดเดอร์ที่ติดตามข่าวสาร บางข่าวอาจมีผลต่อสกุลเงินของประเทศเฉพาะซึ่งส่งผลกระทบต่อคู่เงินรองเป็นพิเศษ ในทางกลับกัน นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่ต้องการจัดการความเสี่ยงและความแปรปรวนของสกุลเงินในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาสามารถใช้คู่เงินรองเป็นเครื่องมือ

นอกจากนี้ สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ คู่เงินรองมีสเปรดที่กว้างกว่าในบางครั้ง แต่ด้วยการวิเคราะห์ตลาดและการมีแผนการซื้อขายที่ดี สเปรดสูงกว่าก็อาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เทรดเดอร์บางคนยังอาจใช้คู่เงินรองเป็นวิธีในการแฮดจ์หรือป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอื่น ๆ

ตัวอย่าง คู่เงินรอง (Minor Currency Pairs)

 • EUR/GBP (ยูโรต่อปอนด์สเตอร์ลิง): คู่เงินระหว่างยูโรและปอนด์สเตอร์ลิง
 • EUR/CHF (ยูโรต่อฟรังก์สวิส): คู่เงินระหว่างยูโรและฟรังก์สวิส
 • EUR/AUD (ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย): คู่เงินระหว่างยูโรและดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • GBP/JPY (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและเยนญี่ปุ่น
 • GBP/AUD (ปอนด์สเตอร์ลิงต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย): คู่เงินระหว่างปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์ออสเตรเลีย
 • AUD/JPY (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและเยนญี่ปุ่น
 • AUD/NZD (ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์): คู่เงินระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • CHF/JPY (ฟรังก์สวิสต่อเยนญี่ปุ่น): คู่เงินระหว่างฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่น

ประเภท Exotic Currency Pairs (คู่เงินเกิดใหม่)

ประเภท Exotic Currency Pairs

คู่เงินเกิดใหม่ (Exotic Currency Pairs) ในตลาด Forex หมายถึงการจับคู่ระหว่างสกุลเงินหลัก (Major Currency) ของประเทศพัฒนากับสกุลเงินของประเทศที่เศรษฐกิจยังไม่พัฒนาแก่นัก หรือประเทศที่เศรษฐกิจเป็นขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาใหญ่ ๆ

เนื่องจากปริมาณการซื้อขายและความนิยมในคู่เงินเหล่านี้น้อยกว่าคู่เงินหลักและคู่เงินรอง ทำให้ความผันผวนของราคามักจะสูงมาก สเปรดที่เทรดเดอร์จ่ายก็มักจะสูงกว่า และความลึกของตลาดอาจจะน้อยลง อย่างไรก็ตาม การซื้อขายคู่เงินเกิดใหม่สามารถนำเสนอโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจและไม่ปกติ โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และพร้อมรับความเสี่ยงที่สูง

ตัวอย่างของคู่เงินเกิดใหม่รวมถึง USD/TRY (ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี) ซึ่งจับคู่ระหว่างสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาและตุรกี หรือ EUR/ZAR (ยูโร/แรนด์แอฟริกาใต้) ซึ่งจับคู่ระหว่างยูโรกับแรนด์แอฟริกาใต้

การซื้อขายคู่เงินเกิดใหม่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงและต้องการการวิเคราะห์และข้อมูลที่รอบคอบ เนื่องจากความผันผวนสูงและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินเหล่านี้มักจะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง นโยบายทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยเฉพาะเจาะจงของประเทศนั้น

ตัวอย่างของ คู่เงินเกิดใหม่ Exotic Currency Pairs

Exotic Currency Pairs หรือ คู่เงินเกิดใหม่ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสกุลเงินของประเทศพัฒนาหรือประเทศใหญ่ ๆ แบบหนึ่ง จับคู่กับสกุลเงินของประเทศที่เศรษฐกิจเป็นขนาดเล็กหรือประเทศที่ยังไม่พัฒนาแก่นัก ดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ คู่เงินเกิดใหม่

 • USD/TRY – ดอลลาร์สหรัฐ และ ลีราตุรกี
 • USD/ZAR – ดอลลาร์สหรัฐ และ แรนด์แอฟริกาใต้
 • USD/SGD – ดอลลาร์สหรัฐ และ ดอลลาร์สิงคโปร์
 • USD/THB – ดอลลาร์สหรัฐ และ บาทไทย
 • USD/HKD – ดอลลาร์สหรัฐ และ ดอลลาร์ฮ่องกง
 • USD/PLN – ดอลลาร์สหรัฐ และ ซล็อตตี้โปแลนด์
 • EUR/TRY – ยูโร และ ลีราตุรกี
 • JPY/NOK – เยนญี่ปุ่น และ โครนนอร์เวย์
 • NZD/SGD – ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ ดอลลาร์สิงคโปร์
 • GBP/ZAR – ปอนด์สเตอร์ลิง และ แรนด์แอฟริกาใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *