ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในการเทรด Forex

ตัวเลขเศรษฐกิจ คืออะไร

ตัวเลขเศรษฐกิจ คือ เป็นดัชนีวัดมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ อีกนัยหนึ่ง คือ ข้อมูลหรือตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ที่แสดงถึงสถานภาพและแนวโน้มของเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคทางเศรษฐศาสตร์ ตัวเลขเหล่านี้มักจะถูกประกาศเป็นระยะๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลและมีผลกระทบต่อตลาดการเงินและการลงทุน รวมถึงตลาดค่าเงินสกุลต่างๆ บางตัวเลขจะได้รับความสนใจมากมายจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

ตัวอย่างของตัวเลขเศรษฐกิจได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งแสดงถึงมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาที่กำหนด; ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่วัดระดับราคาทั่วไปของสินค้าและบริการที่บริโภคโดยครัวเรือน อัตราการว่างงาน ที่วัดประสิทธิภาพการจ้างงานในเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมการเงินและการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยมักจะมีผลกระทบต่อค่าเงินสกุลของประเทศนั้น

การที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์เตรียมตัวและตอบสนองต่อตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการเข้าใจและติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุน

ตัวเลขเศรษฐกิจต่อตลาดการลงทุน

ตัวเลขเศรษฐกิจต่อตลาดการลงทุน

ตัวเลขเศรษฐกิจมีความสำคัญต่อตลาดการลงทุนอย่างมาก และเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ต่อไปนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของตัวเลขเศรษฐกิจต่อตลาดการลงทุน

 • กำหนดทิศทางของเศรษฐกิจ: ตัวเลขเศรษฐกิจช่วยกำหนดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินศักยภาพของตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตรหรือตลาดค่าเงินสกุลต่างๆ
 • ส่งผลต่อมูลค่าสกุลเงิน: การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีสามารถทำให้มูลค่าสกุลเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง และส่งผลกระทบต่อตลาด Forex และการลงทุนข้ามชาติ
 • ประเมินความเสี่ยง: ตัวเลขเศรษฐกิจช่วยให้นักลงทุนประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานอาจนำไปสู่การซื้อขายหุ้นบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้น
 • กำหนดนโยบายการเงิน: ธนาคารกลางใช้ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ย ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพันธบัตรและเงินต้น
 • การตัดสินใจลงทุน: นักลงทุนและผู้จัดการกองทุนมักจะประเมินตัวเลขเศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจลงทุน การที่เศรษฐกิจของประเทศเติบโตหรือลดลงสามารถส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของการลงทุน
 • เปรียบเทียบระหว่างประเทศ: ตัวเลขเศรษฐกิจช่วยในการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
 • ระดับความมั่นใจของผู้บริโภคและนักลงทุน: ตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีสามารถเพิ่มระดับความมั่นใจของผู้บริโภคและนักลงทุน ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการลงทุนและการบริโภค

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในการเทรด

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในการเทรด Forex

ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในการเทรด Forex หรือที่เรียกว่า “Economic Indicators” คือ ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินแต่ละสกุลในตลาด Forex ส่วนใหญ่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประกาศโดยหน่วยงานของรัฐ และตลาดมักจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเหล่านี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสำคัญสำหรับการเทรด Forex ได้แก่

 • Gross Domestic Product (GDP): เป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ถ้า GDP เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นกำลังเติบโต ซึ่งเป็นสัญญาณดีต่อสกุลเงิน
 • อัตราการว่างงาน: ถ้าอัตราการว่างงานลดลง นั่นหมายความว่าการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้น ทำให้สกุลเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 • Consumer Price Index (CPI): เป็นตัวบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ถ้า CPI เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงมีการเงินเฟ้อ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
 • การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย: ดอกเบี้ยที่สูงกว่าส่งผลให้มีความต้องการในสกุลเงินนั้นมากขึ้น เพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า
 • Balance of Trade: การค้าประเทศที่มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออกสามารถทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นลดลง
 • Retail Sales: เป็นตัววัดของการบริโภคของผู้บริโภค ถ้าการขายปลีกเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่ามีความมั่นใจของผู้บริโภค
 • Manufacturing and Services Purchasing Managers Index (PMI): ตัวบ่งชี้ภาคการผลิตและบริการ ถ้า PMI เพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าภาคการผลิตกำลังเติบโต
 • บันทึกการประชุมของธนาคารกลาง: การประชุมของธนาคารกลางส่วนใหญ่จะมีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงนโยบายดอกเบี้ย ความคิดเห็นในการประชุมเหล่านี้อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน
 • การลงทุนต่างประเทศ: ความนิยมในการลงทุนต่างประเทศสามารถส่งผลกระทบต่อความต้องการและค่าเงินของสกุลเงินนั้นๆ
 • เศรษฐกิจทางภาคเอกชน: ข้อมูลเช่น การทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ และการล้มละลายของธุรกิจ เป็นตัววัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจทางภาคเอกชน
 • Consumer Confidence Index (CCI): วัดความมั่นใจของผู้บริโภค ซึ่งหากความมั่นใจสูง นั่นหมายถึงผู้บริโภคมีแนวโน้มจะบริโภคมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น
 • การแข่งขันทางเศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภาคเอกชนหรือระหว่างประเทศสามารถส่งผลกระทบต่อค่าเงิน
 • ภาวะทางการเมือง: การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การเมือง เช่น การเลือกตั้ง การแทรกแซงการเมือง หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองจะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อค่าเงินด้วย
 • เหตุการณ์สำคัญระดับโลก: เหตุการณ์เช่น การระบาดของโรค การเกิดสงคราม หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจและค่าเงิน

ตัวอย่าง ตัวเลขเศรษฐกิจ Economic Indicators และความหมาย

ตัวอย่าง ตัวเลขเศรษฐกิจ Economic Indicators และความหมาย

ตัวเลขเศรษฐกิจหรือ “Economic Indicators” คือ ตัวแทนของสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งใช้สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนและนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Economic Indicators และความหมายของแต่ละตัว:

 • Gross Domestic Product (GDP) – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: คือมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง ใช้วัดขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
 • Unemployment Rate – อัตราการว่างงาน: ส่วนของแรงงานที่ไม่มีงานทำ จากแรงงานทั้งหมดของประเทศ นับเป็นตัวบ่งชี้สภาพความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ
 • Consumer Price Index (CPI) – ดัชนีราคาผู้บริโภค: วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ถือเป็นตัววัดความเป็นมาณการเงิน
 • Balance of Trade – ความสมดุลการค้า: ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ
 • Retail Sales – ยอดขายปลีก: แสดงรายได้จากการขายสินค้าในระดับปลีก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความมั่นคงของผู้บริโภค
 • Factory Orders – คำสั่งซื้อแฟคตอรี: รายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงที่และไม่คงที่ ใช้วัดกิจกรรมการผลิต
 • Industrial Production – การผลิตในภาคอุตสาหกรรม: แสดงระดับการผลิตของโรงงาน, โรงเหมืองแร่ และสาขาภาคการจัดการไฟฟ้า
 • Housing Starts – การเริ่มต้นก่อสร้างบ้าน: วัดกิจกรรมในภาคการก่อสร้างบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
 • ตัวเลขเศรษฐกิจหรือ “Economic Indicators” คือ ตัวแทนของสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งใช้สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนและนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Economic Indicators และความหมายของแต่ละตัว:
 • Gross Domestic Product (GDP) – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: คือมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง ใช้วัดขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
 • Unemployment Rate – อัตราการว่างงาน: ส่วนของแรงงานที่ไม่มีงานทำ จากแรงงานทั้งหมดของประเทศ นับเป็นตัวบ่งชี้สภาพความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ
 • Consumer Price Index (CPI) – ดัชนีราคาผู้บริโภค: วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ถือเป็นตัววัดความเป็นมาณการเงิน
 • Balance of Trade – ความสมดุลการค้า: ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ
 • Retail Sales – ยอดขายปลีก: แสดงรายได้จากการขายสินค้าในระดับปลีก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความมั่นคงของผู้บริโภค
 • Factory Orders – คำสั่งซื้อแฟคตอรี: รายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงที่และไม่คงที่ ใช้วัดกิจกรรมการผลิต
 • Industrial Production – การผลิตในภาคอุตสาหกรรม: แสดงระดับการผลิตของโรงงาน โรงเหมืองแร่ และสาขาภาคการจัดการไฟฟ้า
 • Housing Starts – การเริ่มต้นก่อสร้างบ้าน: วัดกิจกรรมในภาคการก่อสร้างบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
 • ตัวเลขเศรษฐกิจหรือ “Economic Indicators” คือ ตัวแทนของสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งใช้สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนและนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Economic Indicators และความหมายของแต่ละตัว:
 • Gross Domestic Product (GDP) – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: คือมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง ใช้วัดขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
 • Unemployment Rate – อัตราการว่างงาน: ส่วนของแรงงานที่ไม่มีงานทำ จากแรงงานทั้งหมดของประเทศ นับเป็นตัวบ่งชี้สภาพความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ
 • Consumer Price Index (CPI) – ดัชนีราคาผู้บริโภค: วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ถือเป็นตัววัดความเป็นมาณการเงิน
 • Balance of Trade – ความสมดุลการค้า: ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ
 • Retail Sales – ยอดขายปลีก: แสดงรายได้จากการขายสินค้าในระดับปลีก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความมั่นคงของผู้บริโภค
 • Factory Orders – คำสั่งซื้อแฟคตอรี: รายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงที่และไม่คงที่ ใช้วัดกิจกรรมการผลิต
 • Industrial Production – การผลิตในภาคอุตสาหกรรม: แสดงระดับการผลิตของโรงงาน, โรงเหมืองแร่ และสาขาภาคการจัดการไฟฟ้า
 • Housing Starts – การเริ่มต้นก่อสร้างบ้าน: วัดกิจกรรมในภาคการก่อสร้างบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
 • Retail Sales – ยอดขายปลีก: วัดการเปลี่ยนแปลงในยอดขายปลีกทั้งหมด สะท้อนถึงการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของกำลังซื้อของประชากร
 • Housing Starts – การเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย: รายงานเกี่ยวกับจำนวนบ้านหรืออาคารที่เริ่มก่อสร้างในเดือนนั้น แสดงแนวโน้มของภาคอสังหาริมทรัพย์
 • Consumer Confidence Index – ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค: วัดความรู้สึกและความมั่นใจของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ
 • Trade Balance – สมดุลการค้า: ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการนำเข้าและการส่งออก สะท้อนถึงสภาพการค้าข้ามชาติ
 • Unemployment Rate – อัตราการว่างงาน: ร้อยละของแรงงานที่ไม่มีงานทำ ถือเป็นตัวบ่งชี้สภาวะเศรษฐกิจ
 • Industrial Production – การผลิตในภาคอุตสาหกรรม: แสดงระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการใช้กำลังไฟฟ้า
 • Crude Oil Inventories – สต็อกน้ำมันดิบ: วัดความเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก
 • ตัวเลขเศรษฐกิจหรือ “Economic Indicators” คือ ตัวแทนของสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งใช้สะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นนักลงทุนและนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่ใช้ตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Economic Indicators และความหมายของแต่ละตัว:
 • Gross Domestic Product (GDP) – ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: คือมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง ใช้วัดขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
 • Unemployment Rate – อัตราการว่างงาน: ส่วนของแรงงานที่ไม่มีงานทำ จากแรงงานทั้งหมดของประเทศ นับเป็นตัวบ่งชี้สภาพความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจ
 • Consumer Price Index (CPI) – ดัชนีราคาผู้บริโภค: วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ ถือเป็นตัววัดความเป็นมาณการเงิน
 • Balance of Trade – ความสมดุลการค้า: ความแตกต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ
 • Retail Sales – ยอดขายปลีก: แสดงรายได้จากการขายสินค้าในระดับปลีก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความมั่นคงของผู้บริโภค
 • Factory Orders – คำสั่งซื้อแฟคตอรี: รายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าคงที่และไม่คงที่ ใช้วัดกิจกรรมการผลิต
 • Industrial Production – การผลิตในภาคอุตสาหกรรม: แสดงระดับการผลิตของโรงงาน, โรงเหมืองแร่ และสาขาภาคการจัดการไฟฟ้า
 • Housing Starts – การเริ่มต้นก่อสร้างบ้าน: วัดกิจกรรมในภาคการก่อสร้างบ้าน ซึ่งสะท้อนถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ

สาเหตุที่เทรดเดอร์นิยมใช้ตัวเลขเศรษฐกิจในการเทรด Forex

ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และมีผลต่อค่าสกุลเงินในตลาด Forex ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นตัวบ่งบอกสภาพเศรษฐกิจว่ากำลังขยายตัวหรือตกต่ำ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุนและอาจส่งผลกระทบต่อค่าสกุลเงิน ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่โดยองค์กรหรือหน่วยงานราชการ ทำให้นักลงทุนมั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ก่อนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ มักมีคาดการณ์เกี่ยวกับผลของตัวเลข หากตัวเลขที่ประกาศมาต่างจากคาดการณ์ สกุลเงินอาจเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้า สามารถช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรด

ตัวเลขเศรษฐกิจบางประการเช่น อัตราการเงินเฟ้อ สามารถส่งสัญญาณถึงนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง เช่น การปรับดอกเบี้ย ตัวเลขเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับตลาด Forex การวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจสามารถใช้เป็นข้อมูลเสริมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ช่วยในการยืนยันสัญญาณหรือเส้นทางของตลาด ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เทรดเดอร์ในตลาด Forex มักใช้ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการวิเคราะห์และตัดสินใจเทรด ทำให้การเข้าใจและติดตามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *