ดัชนีต้นทุนการจ้างงานคืออะไร?

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (Employment Cost Index) หรือ ECI เป็นมาตรการรายไตรมาสที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการชดเชยแรงงานสําหรับพนักงานในอุตสาหกรรมและอาชีพต่างๆ

ดัชนีนี้ออกแบบมาเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวโดยรวมของต้นทุนแรงงาน รวมถึงค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ เช่น ประกันสุขภาพ แผนการเกษียณอายุ และการลาโดยได้รับค่าจ้าง

ECI ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ดัชนี Laspeyres ที่มีน้ำหนักคงที่ ซึ่งหมายความว่าจะวัดการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนของการใช้ชุดปัจจัยการผลิตแรงงานคงที่ ทําให้สามารถเปรียบเทียบต้นทุนแรงงานได้อย่างสม่ําเสมอเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ได้รับความสนใจจากสื่อทางการเงินมากเท่ากับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

ในขณะที่ CPI จะวัดอัตราเงินเฟ้อในราคาผู้บริโภค ECI จะวัดอัตราเงินเฟ้อในค่าจ้างและผลประโยชน์ที่นายจ้างจ่าย กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ECI แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการจ้างงานกำลังเพิ่มขึ้นหรือลดลง

เหตุใดดัชนีต้นทุนการจ้างงานจึงมีความสําคัญ

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน ECI เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สําคัญด้วยเหตุผลหลายข้อดังนี้

1.การวัดอัตราเงินเฟ้อ: การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนแรงงานอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ออัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น ECI ช่วยให้ผู้กําหนดนโยบายและนักเศรษฐศาสตร์ติดตามแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

2.นโยบายการเงิน: ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed จับตาดู ECI อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสภาพของตลาดแรงงานและประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และ Fed อาจปรับนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของ ECI

3.การเจรจาต่อรองค่าจ้าง: ธุรกิจและสหภาพแรงงานสามารถใช้ ECI เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการเจรจาค่าจ้าง เพื่อให้แน่ใจว่าแพ็คเกจค่าตอบแทนจะยังคงแข่งขันได้และสะท้อนถึงสภาวะตลาดแรงงานที่เป็นอยู่

4.การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์: นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางการเงินอาศัย ECI เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของตลาดแรงงาน และการคาดการณ์เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และระดับการจ้างงาน

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) มีความสำคัญกับนักลงทุนอย่างไร

1.สามารถรู้ถึงแนวโน้มของอัตราการปรับดอกเบี้ยของ fed

2.สามารถใช้ดูแนวโน้มทิศทางของราคาทองคำได้

3.สามารถวัดอัตราเงินเฟ้อของที่เกิดขึ้นได้

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน ECI) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในค่าจ้างที่ได้จ่ายให้กับลูกจ้างพลเรือน ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์ดอลลาร์สหรัฐ

ใครเป็นผู้เผยแพร่ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน?

ในสหรัฐอเมริกา ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน ECI ถูกรวบรวมและเผยแพร่โดยสำนักสถิติแรงงาน (BLS) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดย BLS จะทำการรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างตัวแทนของนายจ้างในอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลนี้ได้มาจากการสำรวจค่าตอบแทนแห่งชาติ ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์สำหรับอาชีพต่างๆ

ดัชนีต้นทุนการจ้างงานจะเผยแพร่เมื่อใด?

ECI จะประกาศเป็นรายไตรมาส โดยทั่วไปในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแรกถัดจากสิ้นไตรมาส

ตัวอย่างเช่น รายงาน ECI ไตรมาสที่ 1 จะเผยแพร่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน

ซึ่งภายในเว็บไซต์ของ BLS ให้การเข้าถึงรายงาน ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน ECI ล่าสุด พร้อมด้วยข้อมูลในอดีตและรายละเอียดส่วนประกอบของค่าตอบแทน

สรุป

ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่วัดการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนแรงงาน รวมถึงค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ ดัชนีนี้ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ เข้าใจถึงพลวัตของตลาดแรงงานและสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ถือเป็นการวัดต้นทุนค่าแรงที่ครอบคลุมที่สุดดัชนีหนึ่ง จึงใช้เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อค่าจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *