สินค้าประเภทพลังงาน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตพลังงานให้กับการขนส่ง ระบบไฟฟ้า เทคโนโลยีและการทำความร้อน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกือบทุกอย่างทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เอง สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพลังงานจึงเป็นที่ต้องการสูงสุด

ตลาดซื้อขายพลังงานคืออะไร?

ตลาดพลังงาน คือตลาดการซื้อ-ขาย และการเก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทพลังงาน ที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก โดยตลาดจะเป็นผู้กำหนดราคาสำหรับสินค้าพลังต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน จากนั้นเทรดเดอร์ที่ต้องการเก็งกำไร จะทำการเปิดหรือปิดสถานะตามการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาพลังงาน

พลังงานประเภทต่างๆ

พลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้คือ

1.พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 21% ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก และประมาณ 12.5% ​​ของการใช้พลังงานโดยรวม มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนหลักมี 5 แหล่งต่อไปนี้คือ

(รูปภาพ พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ ไม่มีหมด)

พลังงานแสงอาทิตย์

 • พลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์

ความร้อนใต้พิภพ

 • พลังงานที่ควบคุมจากความร้อนภายในโลก

ลม

 • พลังงานที่ได้รับจากการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของอากาศ

ชีวมวล

 • พลังงานที่ได้รับจากสิ่งมีชีวิต ซึ่งมักจะมาจากพืช

ไฟฟ้าพลังน้ำ

 • พลังงานที่ได้จากน้ำไหล

2.พลังงานไม่หมุนเวียน

เกือบ 90% ของพลังงานที่ใช้ทั่วโลกมาจากแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน 5 แหล่งต่อไปนี้คือ

(รูปภาพ พลังงานไม่หมุนเวียน เป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานหลังของโลกในขณะนี้ ที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด)

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 • น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบกลั่นชนิดต่างๆ รวมถึงน้ำมันเบนซิน น้ำมันทำความร้อน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันหล่อลื่น และยางมะตอย

ของเหลวก๊าซไฮโดรคาร์บอน

 • ของเหลวก๊าซที่ได้มาจากก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ และรวมถึงอัลเคน (เช่น โพรเพนและบิวเทน) และอัลคีน (เช่น เอทิลีนและโพรพิลีน)

ก๊าซธรรมชาติ

 • พลังงานที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งพบอยู่ลึกใต้พื้นผิวโลก

ถ่านหิน

 • หินตะกอนที่สามารถเผาเป็นเชื้อเพลิงได้

พลังงานนิวเคลียร์

 • แหล่งพลังงานที่ได้มาจากการแยกอะตอมของยูเรเนียมและทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของพลังงาน

สินค้าประเภทพลังงาน มีอะไรบ้าง?

ในตลาดการค้าสินค้าประเภทพลังงานที่ได้รับการพัฒนามากที่สุดนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าพลังงานที่อยู่ในรูปแบบแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่

1.น้ำมันดิบ

 • น้ำมันดิบมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพ มี 2 ชนิดที่ได้รับความนิยมคือ West Texas Intermediate (WTI) และน้ำมันดิบ Brent Crude เป็นน้ำมันดิบสองชนิดที่มีการซื้อขายมากที่สุด

2.น้ำมันเบนซิน

 • ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เรียกว่า Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending (RBOB)
 • ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 47% ของน้ำมันดิบแต่ละบาร์เรล ถูกใช้ไปเพื่อผลิตน้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์และยานพาหนะขนาดเล็ก

3.น้ำมันทำความร้อน

 • เชื้อเพลิงประเภท กลั่นจากน้ำมันดิบและใช้เพื่อให้ความร้อนแก่บ้านเรือนและภาคธุรกิจ
 • ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 28% ของน้ำมันดิบแต่ละบาร์เรล ถูกใช้ไปเพื่อผลิตน้ำมันกลั่น เช่น น้ำมันดีเซลและน้ำมันทำความร้อน

4.ถ่านหิน

 • ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ ใช้ในการผลิตพลังงานและการผลิตเหล็กเป็นหลัก

5.ก๊าซธรรมชาติ

 • ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและในการใช้ในที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เช่น การทำความร้อนและการทำความเย็น

6.ไฟฟ้า

 • ไฟฟ้าให้พลังงานแทบทุกส่วนของเศรษฐกิจโลก ที่จำเป็นที่สุดในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน

7.เอทานอล

 • เอทานอลถูก ใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมกับน้ำมันเบนซิน

8.ยูเรเนียม

 • ยูเรเนียม เป็นโลหะกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์

ประเทศใดผลิตพลังงานมากที่สุด?

ประเทศผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของโลกมีดังนี้

สินค้า ธงชาติ ประเทศผู้ผลิตชั้นนำ ปริมาณที่ผลิต
น้ำมันดิบ รัสเซีย 10,500,000 บาร์เรลต่อวัน
ก๊าซธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา 766 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ถ่านหิน จีน 3,874 ล้านตันต่อปี
ไฟฟ้า จีน 6,142 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
เอทานอล สหรัฐอเมริกา 15,329 ล้านแกลลอนต่อปี
น้ำมันทำความร้อน สหรัฐอเมริกา 18,119 พันบาร์เรลต่อวัน
น้ำมันเบนซิน สหรัฐอเมริกา 8,900,000 บาร์เรลต่อวัน

(ตารางแสดงประเภทที่มีการผลิตสินค้าประเภทพลังงานต่างๆ มากที่สุดของโลก)

สินค้าประเภทพลังงาน ที่คนนิยมเทรดมากที่สุด

 • XBRUSD (Brent Crude Oil vs US Dollar)
 • XNGUSD (Natural Gas vs US Dollar)
 • XTIUSD (West Texas Intermediate Crude Oil vs US Dollar)

อะไรทำให้ราคาพลังงานเคลื่อนไหว?

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อระดับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน ตั้งแต่สถานการณ์ เช่น การลดการผลิตของ OPEC หรือการหยุดทำงานของท่อส่งก๊าซในด้านอุปทาน ไปจนถึงระดับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยจำแนกออกได้เป็น 2 แบบดังนี้คือ

(รูปภาพแสดง ปัจจัยที่มีผลทำให้ราคาพลังงานมีการเคลื่อนไหว ซึ่งมาจากการจัดหาพลังงาน และความต้องการพลังงาน)

การจัดหา

 • ปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลกหมดลงทำให้การสำรวจล้มเหลว
 • การผลิตตัดโอเปก
 • เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น สงครามอิหร่าน/อิรักที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
 • สภาพอากาศส่งผลกระทบต่อความพยายามในการสำรวจ
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
 • นวัตกรรมทางเทคโนโลยี เช่น ช่วยให้สามารถสกัดน้ำมันจากหินดินดานได้

ความต้องการ

 • การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งมาพร้อมกับผลผลิตทางอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น
 • ความซบเซาทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง
 • การเติบโตของประชากร เพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยรวม
 • ฤดูกาล เช่น การใช้เชื้อเพลิงให้ความร้อนมากขึ้นในฤดูหนาว

เริ่มต้นซื้อขายพลังงานอย่างไร?

การเริ่มต้นซื้อขายพลังงานจำเป็นต้องมีการวางแผน การวิจัย และการเลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้อย่างรอบคอบ มีขั้นตอนอะไรบ้าง

หาความรู้แก่ตนเอง

 • คุณต้องทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของการซื้อขายพลังงานให้ดีก่อน
 • โดยการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทางการศึกษาหลายๆ ช่องทาง เช่น หลักสูตรออนไลน์ หนังสือ และการสัมมนาผ่านเว็บ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณ

เลือกโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้

 • พยายามเน้นเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือการซื้อขายพลังงานที่หลากหลาย
 • โดยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การสนับสนุนลูกค้า และเครื่องมือการซื้อขายเมื่อเลือกโบรกเกอร์

เปิดบัญชีซื้อขาย

 • ให้คุณดำเนินขั้นตอนการเปิดบัญชีให้เสร็จสิ้นกับโบรกเกอร์ที่คุณเลือก ทั้งการยืนยันตัวตนของคุณ และการจัดหาเงินทุนในบัญชีซื้อขายของคุณ

พัฒนาแผนการเทรด

 • สร้างแผนการเทรดที่ครอบคลุมโดยสรุปเป้าหมายการเทรดของคุณ รวมถึงการยอมรับความเสี่ยง และกลยุทธ์การเทรดที่ต้องการ
 • กำหนดเกณฑ์การเข้าและออก การกำหนดขนาดตำแหน่ง และกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณเอง

ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลอง

 • ก่อนที่จะเสี่ยงกับเงินทุนจริง ให้ฝึกฝนกลยุทธ์และเทคนิคการซื้อขายของคุณในบัญชีทดลองที่โบรกเกอร์ของคุณมอบให้ก่อน ซึ่งปกติแล้วโบรกเกอร์ทุกเจ้า จะมีบัญชีทดลองให้ลองเทรดได้ฟรีๆ อยู่แล้ว
 • สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์และปรับปรุงทักษะของคุณโดยไม่เกิดความเสี่ยงทางการเงิน

เริ่มต้นการซื้อขาย

 • เมื่อคุณรู้สึกพอใจกับแผนการซื้อขายของคุณและได้รับประสบการณ์เพียงพอในบัญชีทดลอง คุณสามารถเริ่มซื้อขายด้วยเงินจริงได้เลย
 • แนะนำว่าให้คุณเริ่มต้นด้วยขนาดตำแหน่งเล็กๆ ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มความเสี่ยงเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้น

สรุปท้ายบท

 • การซื้อขายพลังงานเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 • น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันดิบเบรนท์เป็นสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานที่มีการซื้อขายมากที่สุด
 • การซื้อขาย CFD เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน
 • ปัจจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนเศรษฐศาสตร์มหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ สามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาตลาดพลังงาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1.การซื้อขายพลังงานคืออะไร?

การซื้อขายพลังงานเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานต่างๆ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันให้ความร้อน น้ำมันเบนซิน หรือแม้แต่ไฟฟ้า

2.พลังงานที่ดีที่สุดในการซื้อขายคืออะไร?

ตลาดน้ำมัน เป็นตลาดที่ดีที่สุดในการซื้อขายพลังงาน เพราะมีความผันผวนและสภาพคล่องสูง ทำให้ตลาดน้ำมันกลายเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการซื้อขายในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายหลายเปอร์เซ็นต์ในช่วงเซสชั่นเดียว นั่นเท่ากับเปิดโอกาสมากมายให้กับเทรดเดอร์ในการเก็งกำไร

3.สินค้าประเภทพลังงานมีวันหมดอายุหรือไม่?

สินค้าประเภทพลังงานไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถถือตำแหน่งได้นานเท่าที่คุณต้องการ

4.สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกคืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก ได้แก่ น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบเบรนท์ ที่มีความผันผวนสูง

5.สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานมีการซื้อขายอย่างไร?

เครื่องมือหลักในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานได้แก่ ฟิวเจอร์ส, ออปชัน, CFD, ETF และหุ้น

6.สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานสีเขียวคืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์พลังงานสีเขียวคือแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังงานน้ำ ชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำลังเข้ามาแทนที่แหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียนอย่างช้าๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *