Factory Orders ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน คืออะไร?

Factory Orders หรือ คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน ครอบคลุมคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดที่สั่งซื้อกับผู้ผลิต รวมถึงคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทุน และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ

โดยทั่วไปรายงานจะไม่รวมคำสั่งซื้อสำหรับด้านการบริการและแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ

1.สินค้าคงทน (Durable Goods) คือ สินค้าที่มีอายุการให้ประโยชน์มากกว่า 3 ปี เช่น รถยนต์ เครื่องจักร และคอมพิวเตอร์

2.สินค้าไม่คงทน: คือสินค้าที่มีอายุการและให้ประโยชน์สั้นกว่า หรือใช้แล้วหมดไป เช่น อาหาร เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

รายงานคำสั่งซื้อโรงงานมีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งเผยแพร่ก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์ และมุ่งเน้นที่คำสั่งซื้อสินค้าคงทนโดยเฉพาะ

รายงานคำสั่งซื้อโรงงานจะขยายตามข้อมูลนี้โดยการรวมคำสั่งซื้อสินค้าที่ไม่คงทน

วิธีอ่านรายงานคําสั่งซื้อจากโรงงาน

โดยปกติแล้วรายงานคําสั่งซื้อจากโรงงานมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจากเดือนหรือปีก่อนหน้า ตัวเลขที่เป็นบวก บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของคําสั่งซื้อใหม่ ในขณะที่ตัวเลขเชิงลบหมายถึงการลดลงของคําสั่งซื้อใหม่ รายงานอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่ง คําสั่งซื้อที่ยังไม่สําเร็จ และสินค้าคงคลัง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของภาคการผลิต

เมื่อวิเคราะห์รายงาน คุณจําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันแปรตามฤดูกาล และผลกระทบของคําสั่งซื้อแบบครั้งเดียวจํานวนมาก (เช่น คําสั่งซื้อเครื่องบิน) ที่อาจทําให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในข้อมูล นักวิเคราะห์มักจะพิจารณาตัวเลขคำสั่งซื้อโรงงาน “พื้นฐาน” ซึ่งไม่รวมสินค้าที่ผันผวน เช่น อุปกรณ์การขนส่ง เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นของแนวโน้มพื้นฐาน

หตุใดรายงานคำสั่งซื้อจากโรงงานจึงมีความสำคัญ?

Factory Orders รายงานคำสั่งซื้อโรงงานมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้

สภาวะทางเศรษฐกิจ: คำสั่งซื้อโรงงานที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงความต้องการสินค้าที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่ดีและกำลังขยายตัว ในทางกลับกัน คำสั่งซื้อโรงงานที่ลดลงอาจส่งสัญญาณความอ่อนแอหรือการหดตัวทางเศรษฐกิจ

การลงทุนทางธุรกิจ: ข้อมูลคำสั่งซื้อจากโรงงานสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการลงทุนทางธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจมักจะลงทุนในสินค้าทุน เมื่อพวกเขาคาดว่าความต้องการ หรือ ว่าอุปสงค์ จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

การผลิตในอนาคต: เนื่องจากคำสั่งซื้อจากโรงงานแสดงถึงขั้นตอนการผลิตในอนาคต รายงานจึงสามารถช่วยคาดการณ์ระดับผลผลิตในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการจ้างงานภายในภาคการผลิตในอนาคต

Factory Orders รายงานสินค้าจากโรงงาน มีความสำคัญกับนักลงทุน อย่างไร?

-เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนําของการผลิต

-ข้อมูลจากรายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคการผลิตของประเทศ ถ้าคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น มันแสดงถึงการเพิ่มขึ้นในการผลิต ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มและเพิ่มการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจทั้งหมด

-ตัวเลข Factory Orders ที่สูงกว่าที่คาดการณ์แสดงถึงสภาพความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และจะส่งผลทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น

-แต่ถ้าตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ อาจจะส่งผลให้สกุลเงินลดลง

ใครเป็นผู้เผยแพร่รายงานคําสั่งซื้อจากโรงงาน

รายงานคําสั่งซื้อจากโรงงานเผยแพร่โดยสํานักงานสํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Census Bureau) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ สํานักสํารวจสํามะโนประชากรรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจการจัดส่ง สินค้าคงคลัง และคําสั่งซื้อ (M3) ของผู้ผลิตซึ่งครอบคลุม บริษัท ผู้ผลิตหลายพันแห่งทั่วประเทศ

รายงานคําสั่งซื้อจากโรงงานจะเผยแพร่เมื่อใด

รายงานคําสั่งซื้อจากโรงงานจะเผยแพร่ทุกเดือน ออกทุกเดือน หรือ ประมาณ 35 วันหลังจากสิ้นเดือน โดยปกติจะเป็นภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดจากรอบระยะเวลารายงาน

ข้อมูลมีอยู่ในเว็บไซต์ของสํานักงานสํามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา (United States Census Bureau) และผ่านสํานักข่าวทางการเงินและผู้ให้บริการข้อมูลต่างๆ

นักลงทุน forex สามารถติดตามข้อมูลข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับ Factory Orders รายงานสินค้าจากโรงงาน ที่ไหน?

-นักลงทุนสามารถติดตามที่ได้เว็บไซต์ของ www.forexfactory.com

สรุป รายงานยอดคำสั่งซื้อโรงงานเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ใช้วัดปริมาณคำสั่งซื้อใหม่โดยรวม ที่ผู้ผลิตได้รับ สำหรับทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของภาคการผลิต การลงทุนทางธุรกิจ และระดับการผลิตในอนาคต ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักเทรด นักลงทุน และนักวิเคราะห์ในการประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *