ความสำคัญของการประชุม Fed

การประชุม Fed คืออะไร

การประชุม FED หรือ Federal Reserve คือ ส่วนสำคัญที่สะท้อนถึงแนวทางนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับธนาคารกลางแห่งประเทศไทย การประชุมนี้เป็นจุดสำคัญที่ธนาคารพาณิชย์และนักลงทุนต่างๆจับตามองเนื่องจากการตัดสินใจที่ออกมาจากประชุมนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดเงินและเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่ FED ใช้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อสูง FED มักจะตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพื่อหยุดยั้งการเติบโตที่เกินขอบเขตและลดอัตราเงินเฟ้อ ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจซบเซาและมีภาวะถดถอย FED จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภค

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก การตัดสินใจของ FED จึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินทั่วโลก เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของประเทศอื่นๆ ในทางกลับกัน การลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และอาจส่งผลดีต่อส่งออกของประเทศอื่นๆ

การประชุม FOMC จึงเป็นเหตุการณ์ที่นักวิเคราะห์ตลาดการเงินและนักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะการตัดสินใจของ FED สามารถสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงและรวดเร็วต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกได้

นอกจากนี้ FED ยังเป็นผู้กำหนดนโยบายการเงินหลักของประเทศ โดยใช้เครื่องมือหลักที่มีอยู่ 3 อย่าง คือ

 • Reserve Requirements: เกณฑ์ดำรงสภาพคล่องที่กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องรักษาเงินสดและเงินฝากในรูปแบบที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการจ่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการถอนเงิน
 • Open Market Operations: การทำธุรกรรมในตลาดการเงิน เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบและสภาพคล่องในตลาด
 • The Discount Rate: การกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางเรียกเก็บจากธนาคารพาณิชย์ เมื่อมีการกู้เงินจากธนาคารกลาง

ความสำคัญของการประชุม Fed

ความสำคัญของการประชุม Fed

 • การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงิน เช่น การกำหนดอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป้าหมาย ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการกู้ยืมของธนาคารและผู้บริโภค
 • ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของตลาด ที่สามารถถูกกำหนดผ่านถ้อยแถลงและการสื่อสารที่ออกโดย Fed หลังการประชุม
 • การควบคุมเงินเฟ้อและการรักษาเสถียรภาพราคา ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของธนาคารกลางสหรัฐ
 • ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ
 • การกระตุ้นหรือชะลอตัวเศรษฐกิจ ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มหรือลดการใช้จ่ายและการลงทุน
 • การรักษาเสถียรภาพระบบการเงิน ด้วยการกำหนดเกณฑ์ดำรงสภาพคล่องและการดำเนินการในตลาดเงิน
 • ผลกระทบต่อตลาดหุ้น ที่สามารถเกิดการผันผวนจากความคาดหวังและคำแนะนำที่ออกมาจากการประชุม
 • การส่งสัญญาณและกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนและตลาดให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
 • การปรับตัวของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและการค้าระหว่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์และการค้า
 • การตอบสนองของสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ต่อการปรับนโยบายการเงินที่ออกมาจากการประชุม Fed

ประชุม Fed กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

ประชุม Fed กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

ผลการประชุมของ Fed และการตัดสินใจของ FOMC มีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจ ทั้งในแง่การชะลอตัวและเร่งความเติบโต ดอกเบี้ยกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงส่งผลต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่จะเกิดการกู้ยืมมากหรือน้อยลง อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเป้าหมายที่ FOMC กำหนดส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมของธนาคารและด้วยเหตุนี้ก็ส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนี้ส่งผลต่อภาคส่วนต่างๆของเศรษฐกิจ ถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยธุรกิจและบุคคลทั่วไปก็จะกู้ยืมเงินแพงขึ้นทำให้การใช้จ่ายและการลงทุนลดลง แต่ถ้าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นการกระตุ้นการกู้ยืมและการใช้จ่ายที่จะส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ถ้อยแถลงและการสื่อสารของ Fed หลังจากการประชุมสามารถกำหนดความคาดหวังและความเชื่อมั่นของตลาด การให้สัญญาณหรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตสามารถมีอิทธิพลต่อนักลงทุน สภาวะตลาดการเงิน และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวม การกำหนดเงินเฟ้อและเสถียรภาพราคาเป็นอีกหน้าที่สำคัญของธนาคารกลาง และการตัดสินใจของ FOMC จะทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจและประเมินแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐสามารถส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและความคาดหวังของตลาดสามารถนำไปสู่ความผันผวนของค่าเงิน ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าหรืออ่อนค่าส่งผลกระทบต่อการส่งออก การนำเข้า และความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

Fed ส่งผลอย่างไรต่อการเทรด forex

การประชุมของ Federal Reserve (Fed) มีผลกระทบมากมายต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (forex) ดังนี้

 • อัตราแลกเปลี่ยน: การประชุม Fed มักจะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์สหรัฐ หาก Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือให้สัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อาจทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินที่มีเงินดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่ง
 • ความผันผวน: การประชุม Fed สามารถเพิ่มความผันผวนในตลาด forex ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศนโยบายการเงินที่ไม่คาดคิด หรือเมื่อมีคำแถลงหลังการประชุมที่ทำให้นักลงทุนต้องปรับความคาดหวัง
 • สภาพคล่อง: การประชุม Fed สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในตลาด forex ได้ โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินอื่น ๆ อาจทำให้เงินลงทุนไหลเข้าหรือออกจากตลาด forex
 • ทิศทางตลาด: การประชุม Fed สามารถกำหนดทิศทางของตลาด forex ได้ในระยะกลางถึงระยะยาว โดยการตัดสินใจของ Fed จะส่งผลต่อแนวโน้มของเงินดอลลาร์และคู่เงินต่าง ๆ

Fed ในการวิเคราะห์ตลาด Forex

Fed ในการวิเคราะห์ตลาด Forex

นักเทรดและนักลงทุนมักใช้ตัวเลขและข้อมูลหลายประการจาก Federal Reserve (Fed) ดังต่อไปนี้

 • อัตราดอกเบี้ย (Federal Funds Rate): อัตราดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อค่าเงินดอลลาร์ ถ้า Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินดอลลาร์มักจะแข็งค่าเพราะนักลงทุนจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าจากการถือเงินดอลลาร์
  • ตัวอย่าง: ถ้า Fed ประกาศว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 5% เป็น 2.0% นั่นอาจทำให้เงินดอลลาร์ (USD) แข็งค่าขึ้นเพราะผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการถือเงินดอลลาร์
 • นโยบายการเงิน (Monetary Policy): ข้อความและคำแถลงของ Fed หลังการประชุมสำคัญเพื่อดูความคิดเห็นและแนวทางนโยบายการเงินในอนาคต
  • ตัวอย่าง: ถ้าหลังการประชุม Fed ประกาศว่าจะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพิ่มเติม นั่นอาจทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะการผ่อนคลายนโยบายการเงินจะเพิ่มปริมาณเงินในระบบ
 • ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index CPI): ดัชนีนี้เป็นการวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผู้บริโภคจ่ายไปกับสินค้าและบริการ ถ้า CPI สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า Fed จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
  • ตัวอย่าง: ถ้า CPI ประกาศออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า Fed จะต้องพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า
 • งานและอัตราการว่างงาน: สถิติที่วัดอัตราการจ้างงานและการว่างงานในสหรัฐอเมริกา ถ้าตัวเลขแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงาน นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า Fed จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
  • ตัวอย่าง: ถ้าตัวเลขการจ้างงานแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของตลาดแรงงาน นั่นอาจเป็นสัญญาณว่า Fed จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่า

ข้อดีของ Federal Reserve

 1. มีอำนาจในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 2. สามารถควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. สามารถดำเนินนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการจ้างงาน
 4. มีหน้าที่ในการควบคุมและกำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อความมั่นคงของระบบการเงิน
 5. สามารถป้องกันและลดผลกระทบของวิกฤตการเงิน
 6. สนับสนุนนโยบายการคลังของรัฐบาล
 7. มีบทบาทในการคงความมั่นคงของราคาเงินตราและการแลกเปลี่ยน
 8. สามารถทำหน้าที่เป็น “ผู้ให้เงินกู้แห่งสุดท้าย” เพื่อป้องกันการล้มละลายของสถาบันการเงินสำคัญ
 9. ช่วยในการสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 10. สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงิน

ข้อเสียของ Federal Reserve

 1. การควบคุมอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินและตลาดการเงิน
 2. การพิมพ์เงินจำนวนมากอาจทำให้เกิดเงินเฟ้อ
 3. นโยบายการเงินอาจไม่สามารถสนับสนุนการลงทุนและการจ้างงานได้ตลอดเวลา
 4. การควบคุมและกำกับดูแลสถาบันการเงินอาจไม่สามารถป้องกันการล้มละลายได้ทุกกรณี
 5. การป้องกันวิกฤตการเงินอาจต้องใช้เงินจำนวนมาก
 6. นโยบายการคลังของรัฐบาลอาจขัดแย้งกับนโยบายการเงินของ Fed
 7. การคงความมั่นคงของราคาเงินตราอาจส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 8. การทำหน้าที่เป็น “ผู้ให้เงินกู้แห่งสุดท้าย” อาจสร้างความเสี่ยงทางการเงิน
 9. การสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
 10. การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ อาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *