การใช้งาน Fibonacci สร้างกำไรการเทรด

Fibonacci คืออะไร

Fibonacci หรือ Fibo คือ ลำดับของตัวเลขที่มีคุณสมบัติพิเศษทางคณิตศาสตร์ ลำดับนี้เริ่มต้นด้วย 0 และ 1 และตัวเลขถัดไปในลำดับจะเป็นผลรวมของสองตัวเลขที่มาก่อนหน้า หากเขียนเป็นลำดับจะได้เป็น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, … และเมื่อต่อไปเรื่อยๆ ลำดับนี้จะไม่มีที่สิ้นสุด เรียกได้ว่าเป็นระบบสัดส่วนของตัวเลขที่สามารถพบในธรรมชาติ และมีอิทธิพลในหลายๆ ด้าน รวมถึงการลงทุนในตลาดทุนและตลาด Forex

ลำดับ Fibonacci ถูกค้นพบโดย Leonardo of Pisa หรือ Leonardo Fibonacci, นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในยุคกลาง ผ่านผลงานที่เรียกว่า “Liber Abaci” หรือ “The Book of Calculation” นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์หลายๆ คนได้นำลำดับนี้ไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และแม้แต่ในธรรมชาติ

ในด้านการลงทุน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ลำดับ Fibonacci ถูกนำมาใช้วิเคราะห์ระดับราคาที่เป็น “แนวรับ” หรือ “Support” และ “แนวต้าน” หรือ “Resistance” ลำดับนี้ให้ความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “Golden Ratio” หรือ สัดส่วนทองคำ ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่มีนัยสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ในทั้งระยะสั้น และระยะยาว

Fibonacci มีกี่ชนิด?

Fibonacci หลักที่เทรดเดอร์นิยมศึกษากัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเทรดจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ

 1. Fibonacci Fan
 2. Fibonacci Extension
 3. Fibonacci Projection

1.Fibonacci Fan

Fibonacci Fan เป็นเครื่องมือที่ใช้เส้น Fibonacci ในการสร้างเส้นแนวรับและแนวต้านที่มีความลาดเอียง ซึ่งสามารถช่วยในการระบุแนวโน้มและช่วงเวลาที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง

วิธีการใช้ในการหาจุดเข้าเทรด

Fibonacci Retracement: หาจุด A และ B ของแนวโน้มที่ชัดเจน จากนั้นใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ในการกางจากจุด A ไปยังจุด B เพื่อหาจุด C ที่ราคามีโอกาสจะย่อหรือเด้งกลับ

 • Fibonacci Extension: หลังจากราคาได้เด้งหรือย่อตามที่ Fibonacci Retracement แสดงให้เห็น ให้ใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายของราคา
 • Fibonacci Fan: ใช้เส้น Fan เพื่อระบุระยะเวลาและราคาที่เป็นไปได้ที่จะเป็นจุดเข้าหรือจุดออกของการเทรด

2.Fibonacci Extension

Fibonacci Extension ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการหาเป้าหมายระยะยาวของกราฟราคาในตลาดทุน โดยเฉพาะในกรณีที่ราคาได้เคลื่อนที่ออกจากช่วงแนวรับหรือแนวต้านแล้วเริ่มเข้าสู่แนวโน้มใหม่ หรือหลังจากการย่อหรือเด้งของราคา ค่าของ Fibonacci Extension ที่ถือเป็นมาตรฐานมีหลายค่า เริ่มต้นจาก 100% และขยับขึ้นไปที่ 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, และ 261.8%

ความแตกต่างจาก Fibonacci Retracement

ในขณะที่ Fibonacci Retracement ใช้ในการวัดระดับที่ราคาอาจจะย้อนกลับในช่วงระยะสั้นถึงระยะปานกลาง ส่วน Fibonacci Extension ใช้ในการหาเป้าหมายระยะยาวของราคาหลังจากที่มันได้ยืนยันแนวโน้ม

วิธีการใช้

การกาง Fibonacci Extension มักจะทำโดยเริ่มจากจุด B ที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดในแนวโน้มปัจจุบัน ไปยังจุด C ที่เป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของการย่อหรือเด้ง การกางจะช่วยให้เราหาค่า D ที่ราคาอาจจะเคลื่อนที่ไปถึงหลังจากที่ราคาเคลื่อนที่ออกจากจุด C และโดยทั่วไปจะกางจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างการใช้งาน

หากต้องการใช้ในตลาดหุ้น คุณสามารถหาเป้าหมายราคาของหุ้นที่เป็นขาขึ้นโดยใช้ Fibonacci Extension โดยเริ่มกางจากจุด B (จุดสูงสุดในขาขึ้น) ไปยังจุด C (จุดต่ำสุดของการย่อราคา) เพื่อหาจุด D ที่ราคาอาจจะไปถึงในขั้นตอนถัดไป

เครื่องมือนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักลงทุนใช้เพื่อหาเป้าหมายราคาและทำการวางแผนการลงทุนของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.Fibonacci Projection

Fibonacci Projection เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำนายระดับราคาที่สามารถถึงได้ในอนาคต โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหวของราคาในอดีต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ราคาขาขึ้นหรือขาลงในแนวโน้มเฉพาะ มันมักถูกใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Elliott Wave ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ต้องการการทำนายระดับราคาอย่างแม่นยำ

เข้าใจค่า

Fibonacci Projection มักจะมีค่าระหว่าง 61.8% ถึงมากกว่า 100% และสามารถเพิ่มขึ้นไปยัง 161.8% หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและความเห็นใจของนักวิเคราะห์

การใช้เครื่องมือ

การกาง Fibonacci Projection แตกต่างจาก Retracement และ Extension อย่างหนึ่งคือ คุณจะกางทั้งหมด 3 จุด นั่นคือ จุด A, B, และ C จุด A และ B ใช้สำหรับวัดแนวโน้มของราคา ในขณะที่จุด C ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการ Project ระดับราคาที่จะถึงในอนาคต จุด D

ตัวอย่างการใช้งาน

ถ้าเรามีข้อมูลของหุ้นที่อยู่ในขาขึ้น และเราต้องการทราบว่าหลังจากขานี้สิ้นสุด ราคาจะเคลื่อนไปถึงระดับไหน เราจะใช้ Fibonacci Projection โดยกางจากจุดสูงสุด (A) ไปยังจุดต่ำสุด (B) ของขาขึ้น แล้วใช้จุด C ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเริ่มขาขึ้นอีกครั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการ Project ไปยังจุด D

หมายเหตุ

ชื่อของเครื่องมือนี้อาจจะแตกต่างกันไปในแพลตฟอร์มการเทรดต่าง ๆ ได้แก่ Fibonacci Expansion, Fibonacci Projection, หรือ Trend Based Fibonacci Extension แต่โดยทั้งหมดมันคือเครื่องมือเดียวกันแค่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันเท่านั้น

ตัวเลข Fibonacci ที่เทนดเดอร์ต้องรู้ก่อนเทรด

ตัวเลข Fibonacci และอนุกรม Fibonacci มีการประยุกต์ใช้ในหลายด้านของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในด้านของการเทรดหุ้นและการวิเคราะห์ทางเทคนิค คือ

 1. Fibonacci Retracement
 • รายละเอียด: ใช้ในการวัดระดับที่ราคาจะย้อนกลับมาหลังจากการขยับในแนวโน้มเฉพาะ
 • ค่าที่ใช้: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%
 • วิธีการ: โดยส่วนใหญ่จะกางระหว่างจุดที่ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของรอบการเคลื่อนไหว
 1. Fibonacci Extension
 • รายละเอียด: ใช้เพื่อวัดระดับที่ราคาจะไปถึงหลังจากการย้อนกลับ
 • ค่าที่ใช้: 100%, 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%
 • วิธีการ: กางจากจุด B ไปยังจุด C เพื่อหา D
 1. Fibonacci Projection
 • รายละเอียด: ใช้สำหรับวิเคราะห์การเคลื่อนไหวราคาในอนาคต
 • ค่าที่ใช้: 61.8%, 100%, 161.8%
 • วิธีการ: ใช้ 3 จุด (A, B, C) แล้ว Project ไปที่ D
 1. Fibonacci Arc
 • รายละเอียด: ใช้สำหรับประเมินระดับราคาและเวลาโดยใช้วงกลม
 • ค่าที่ใช้: ตามระดับ Fibonacci Retracement
 • วิธีการ: วาดวงกลมจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด
 1. Fibonacci Fan
 • รายละเอียด: ใช้เส้นทางแนวโน้มที่แบ่งจากจุดราคาสูงสุดหรือต่ำสุด
 • ค่าที่ใช้: 38.2%, 50%, 61.8%
 • วิธีการ: วาดเส้นจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด แล้วแบ่งเส้นด้วยระดับ Fibonacci
 1. Fibonacci Time Zones
 • รายละเอียด: ใช้ในการวัดเวลาที่ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • ค่าที่ใช้: ค่าตัวเลขในอนุกรม Fibonacci นั่นคือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …
 • วิธีการ: วาดเส้นตามเวลาที่ขึ้นอยู่กับตัวเลข Fibonacci

แต่ละชนิดของเครื่องมือ Fibonacci มีวิธีใช้และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน และอาจจะมีการประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น moving averages, RSI หรือแม้แต่อนุกรม Elliott Wave เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การซื้อขายแบบ Fibonacci

การซื้อขายแบบ Fibonacci คือ กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ค่าทางคณิตศาสตร์จากลำดับ Fibonacci เพื่อสร้างระดับการย้อนกลับ (Retracement) และขยาย (Extension) ในราคาตลาด ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตั้ง Stop-Loss, Take-Profit หรือในการหาจุดเข้า-ออก ตลาด

ลำดับ Fibonacci และสัดส่วนทองคำ (Golden Ratio)

 • ลำดับ Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
 • สัดส่วนทองคำ: 1.618 หรือ 0.618
 • Golden Ratio: ตัวเลขนี้มีความสำคัญในธรรมชาติ และถูกนำไปใช้ในสถาปัตยกรรม ศิลปะ และแม้แต่ในตลาดทุน

หลักการใช้งานในการเทรด

 • Fibonacci Retracement: ใช้ระดับ 38.2%, 50% และ 61.8% เป็นจุดที่ราคามักจะย้อนกลับ
 • Fibonacci Extension: ใช้ระดับ 161.8% เป็นจุดเป้าหมายของราคาหลังจากที่ราคาได้เบรกเอาท์จากระดับ retracement
 • Stop-Loss และ Take-Profit: ตั้งค่าเหล่านี้ตามระดับ Fibonacci ที่เหมาะสม

ประยุทธ์ในการเทรด

 • ระยะเวลา (Time Frame): จะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณ ระยะสั้นหรือยาว
 • อินดิเคเตอร์เสริม: RSI, MACD, Moving Averages เป็นต้น
 • จัดการความเสี่ยง: อย่าลงทุนเกินระดับที่คุณยอมรับความเสียหายได้

การซื้อขายแบบ Fibonacci

การซื้อขายแบบ Fibonacci 2

วิธีใช้งาน Fibonacci สร้างกำไรการเทรด

การใช้งาน Fibonacci ในการเทรดสามารถใช้ได้หลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด และแนวโน้มของตลาด ดังนี้

1. การวาด Fibonacci Retracement

 • เมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้วาดเส้น Fibonacci จากจุดต่ำสุด (Swing Low) ไปยังจุดสูงสุด (Swing High) ของรอบนั้น
 • ในแนวโน้มขาลง วาดจาก Swing High ไปยัง Swing Low
 • ระดับที่เป็นสำคัญที่สุดคือ 38.2%, 50% และ 61.8%

2. การตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit

 • Stop-Loss สามารถตั้งได้ที่ระดับ Fibonacci ที่อยู่เหนือ (แนวโน้มขาลง) หรืออยู่ใต้ (แนวโน้มขาขึ้น) จุดเข้าเทรด
 • Take-Profit สามารถตั้งได้ที่ระดับ Fibonacci ที่เป็นเป้าหมายถัดไป

3. การใช้ Fibonacci Extension หรือ Fibonacci Projection

 • ในกรณีที่ต้องการดูเป้าหมายราคาที่ไปได้หลังจากเบรคเอาท์ ให้ใช้ Fibonacci Extension หรือ Projection
 • หาจุด A, B และ C ที่เป็น Swing High และ Swing Low หลัก แล้วกางเส้นไปยังระดับเป้าหมายที่ D

4. ระยะเวลา (Time Frame)

 • การเทรดแบบระยะสั้นอาจใช้กราฟ 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมง
 • สำหรับการเทรดระยะยาว ให้ใช้กราฟวัน หรือกราฟสัปดาห์

5. ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น

 • ใช้ร่วมกับ Moving Average, RSI, MACD เป็นต้น เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ

คำเตือน

 • ต้องการการฝึกฝน และควรใช้งานในการเทรดดีโม่ก่อนนำไปใช้จริง
 • ควรจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม และไม่ควรลงทุนเงินที่ไม่สามารถรับความเสียหายได้

ประโยชน์ของการใช้ Fibonacci Retracement

 • ระบุระดับราคาที่เป็นคีย์: ตัวเลข Fibonacci ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุระดับราคาที่สำคัญหรือที่มีโอกาสจะเกิดการย้อนกลับของราคา
 • อุปกรณ์ช่วยในการตัดสินใจ: การใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจที่มีความมั่นใจมากขึ้น
 • จัดการความเสี่ยง: สามารถใช้ระดับ Fibonacci ในการตั้ง Stop-Loss และ Take-Profit ที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรด
 • ความยืดหยุ่น: สามารถใช้ได้ในทั้งแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้มขาลง
 • ใช้งานง่าย: ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และสามารถใช้งานได้ในแพลตฟอร์มเทรดหลาย ๆ แบบ

ความเสี่ยงจากการใช้ Fibonacci Retracement

 • ไม่เป็นไปตามคาด: หากราคาไม่ย้อนกลับที่ระดับ Fibonacci ที่คาดการณ์ไว้ นักเทรดจะต้องเผชิญกับความเสียหายทางการเงิน
 • ฟอลส์ซิกแนล: อาจมีระดับ Fibonacci ที่ราคาดูเหมือนจะย้อนกลับ แต่สุดท้ายกลับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่แข็งแรงหรือไม่ยั่งยืน
 • ซับเจคทิฟิตี้: การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดสำหรับการวาดระดับ Fibonacci มักจะเป็นเรื่องที่ซับเจคทิฟ
 • อาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: การใช้ Fibonacci Retracement ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ หากใช้ตัวเองอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ
 • ค่าคอมมิชชั่นและสเปรด: ในการเทรดแบบระยะสั้นที่ใช้ระดับ Fibonacci เพื่อตัดสินใจ ค่าคอมมิชชั่นและสเปรดจะเป็นปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพของการเทรด

วิธีใช้ Fibonacci ใน MT4

วิธีใช้ Fibonacci ใน MT4

วิธีใช้งาน Fibonacci Retracement

 1. เปิดชาร์ต: เปิดชาร์ตของสินค้าที่คุณต้องการเทรด ทั้งนี้สามารถเป็น Forex, Commodities, Indices, หรือ Cryptocurrencies ก็ได้
 2. เลือกเครื่องมือ Fibonacci: จากแถบเครื่องมือบน, เลือก Insert -> Fibonacci -> Retracement หรือคลิกไอคอน “Fibonacci Retracement” ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ
 3. ลากเส้น: เมื่อเลือกเครื่องมือ Fibonacci แล้ว, คลิกที่จุดเริ่มต้นของขาที่คุณต้องการวัด (เช่น จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของขา) แล้วลากไปยังจุดสิ้นสุดของขา
 4. ปรับแต่ง: คุณสามารถคลิกขวาที่เส้น Fibonacci ที่วาดแล้วเพื่อปรับแต่ง ได้เลือก Properties แล้วใส่ระดับที่คุณต้องการ

วิธีใช้งาน Fibonacci Extension

 1. เปิดชาร์ต: ในเมนูหลัก, ไปที่ Insert -> Fibonacci -> Expansion หรือคลิกไอคอน “Fibonacci Expansion” ที่อยู่บนแถบเครื่องมือ
 2. ลากเส้น: ลากเส้นจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด (หรือตรงกลับกัน) ของขาที่คุณต้องการวิเคราะห์, แล้วคลิกอีกครั้งที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของขาการย้อนกลับ
 3. ปรับแต่ง: คลิกขวาที่เส้นแล้วเลือก Properties สำหรับการปรับแต่งระดับ

วิธีเอาออก Fibonacci ใน MT4

หากคุณต้องการลบเส้น Fibonacci ที่คุณวาดใน MetaTrader 4 (MT4) คุณสามารถทำได้ดังนี้

 1. เลือกเส้น Fibonacci: คลิกเลือกเส้น Fibonacci ที่คุณต้องการลบให้มันเป็นสีจัด (หรือสีที่ระบุว่าเส้นถูกเลือก)
 2. ลบ: หลังจากที่เส้นถูกเลือกแล้ว, คุณสามารถกดปุ่ม Delete ที่อยู่บนคีย์บอร์ดของคุณ, หรือคลิกขวาบนเส้น Fibonacci แล้วเลือก Delete.
 3. ผ่านเมนู: คุณยังสามารถคลิกขวาบนเส้น Fibonacci แล้วเลือก Object List หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้น ให้คุณเลือกเส้น Fibonacci ที่ต้องการลบแล้วคลิก Delete.
 4. คลิกเมนู: คลิกขวาบนชาร์ต -> ไปที่ Objects -> เลือก Delete All หากคุณต้องการลบทั้งหมด (ข้อควรระวัง: สิ่งนี้จะลบทุกอย่างที่คุณวาดบนชาร์ต, ไม่เพียงแต่เส้น Fibonacci)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *