Lot คืออะไร ในการเทรด Forex

Lot คืออะไร

“Lot” ในการเทรด Forex คือ แทนขนาดของสัญญาที่จะซื้อหรือขาย และเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดปริมาณการซื้อขายของสกุลเงิน แต่นอกเหนือจากสกุลเงิน “Lot” ยังสามารถใช้ได้กับสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของตราสาร CFD (สัญญาส่วนต่าง) เช่น สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น, โลหะมีค่าและสกุลเงินดิจิตอล

ภายในเซ็ตอัพของการเทรด Forex คำว่า “Lot” มีความหมายที่แตกต่างจากตลาดอื่น ๆ เช่น หุ้นหรือทองคำ

 • ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเทรดทองคำ 100 oz ในตลาดทองคำ คุณกำลังเทรดทองคำในขนาด “Standard Lot” 1 ในขณะที่เทรดสกุลเงิน 100,000 หน่วย
 • ในตลาด Forex หมายถึงการเทรดสกุลเงินในขนาด “Standard Lot” 1 การเข้าใจขนาดและความหมายของ “Lot” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการเทรดของตน

Lot กับ Lot Size ต่างกันอย่างไร

Lot กับ Lot Size คือ อย่างเดียวกัน แต่เทรดเดอร์เรียกต่างกันออกไป สามารถเรียกจะสั้นๆว่า Lot หรือบางครั้งเรียกจะเต็มๆว่า Lot Size ก็ได้เช่นกัน

ประเภทของ Lot

ในตลาด Forex ขนาด Lot หรือ “Lot Size” คือ ปัจจัยสำคัญที่กำหนดระดับของการเทรดและความเสี่ยงที่ผู้เทรดต้องเจอ แต่ละประเภทของ Lot มีความแตกต่างในปริมาณและความสามารถในการสร้างกำไรหรือขาดทุน

ประเภทของ Lot Size ใน Forex คือ การกำหนดปริมาณของการซื้อขาย ซึ่งกำหนดไว้ตามหน่วยของสกุลเงินที่ผู้เทรดต้องการจะซื้อหรือขาย โดยมีการแบ่งประเภทดังนี้

โปรแกรมเทรดที่ใช้คำนวน Lot size

ภาพ การแสดงของโปรแกรมเทรดที่ใช้คำนวน Lot size

Lot Forex จะแบ่งเป็น 4 ประเภทตามขนาดสัญญา (contract size) ได้แก่ Nano Lot, Micro Lot, Mini Lot, Standard Lot ดังนี้

 • Standard Lot: เป็นหน่วยมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่า 1 Standard Lot มีค่าเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน ผู้เทรดที่เปิด ในบัญชี Standard จะได้กำไรหรือขาดทุนตามปริมาณการเทรดของ Vol. นั้นๆ
 • Mini Lot: เป็น 1/10 ขนาดเล็กกว่า ของ Standard Lot คือ 10,000 หน่วยของสกุลเงิน ดังนั้น ถ้าผู้เทรดเปิด 0.01 ในบัญชี Mini, กำไรหรือขาดทุนจะเป็น 1/10 ของการเทรดในบัญชี Standar
 • Micro Lot: เป็น 1/100 ของ Standard Lot หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงิน. การเทรดในบัญชี Micro จะให้กำไรหรือขาดทุนที่น้อยกว่าการเทรดในบัญชี หรือ ขนาดเล็กกว่า Mini Lot ซึ่ง 1 Micro Lot จะมีค่าเท่ากับการเทรด 1,000 หน่วยของสกุลเงิน
 • Nano Lot: เป็นขนาดที่เล็กที่สุด และ 1 Nano Lot จะมีค่าเท่ากับการเทรด 100 หน่วยของสกุลเงิน

การเลือกใช้ประเภทของ Lot ขึ้นอยู่กับกองทุนการเทรด ความสามารถในการรับความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของผู้เทรด ซึ่งผู้เทรดสามารถปรับเปลี่ยนขนาด Lot ตามความต้องการของตนเอง และสถานะทางการเงินได

เมื่อพิจารณาเรื่องของการบริหารจัดการเงินและการตั้งโอกาสในการเทรดแล้ว การเลือกขนาด Lot ที่เหมาะสมสำหรับตนเองจะช่วยให้เรามีโอกาสในการเทรดที่มีความปลอดภัยมากขึ้น และให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีในตลาด Forex

วิธีดูบัญชีว่าเป็นประเภท Nano Lot, Micro Lot, Mini Lot, Standard Lot ได้อย่างไร

 • คลิกขวาที่คู่เงินใดก็ได้
 • กด Specification
 • ดูที่ Contract size

หากเป็น 100,000 = Standard Lot

หากเป็น 10,000 = Mini Lot

หากเป็น 1,000 = Micro Lot

หากเป็น 10 = Nano Lot

วิธีดูบัญชีว่าเป็นประเภท Nano Lot, Micro Lot, Mini Lot, Standard Lot ได้อย่างไร

การคำนวณ

ในตลาด Forex การเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินถูกวัดด้วย “Pips” หรือ Price Interest Point ซึ่งเป็นหน่วยการวัดการเปลี่ยนแปลงในราคาสกุลเงิน การที่คุณรู้จักกับ “Lot” หรือปริมาณการเทรดช่วยให้คุณสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่คาดหวังได้จากการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละ Pips

การคำนวณ

 • 01 Lot: กำไร-ขาดทุน จุดละ 0.1 $ หรือ 10 Cent สำหรับแต่ละ Pips
 • 1 Lot: กำไร-ขาดทุน จุดละ 1 $ สำหรับแต่ละ Pips
 • 0 Lot: กำไร-ขาดทุน จุดละ 10 $ สำหรับแต่ละ Pips

เมื่อเรายกตัวอย่างจากคู่เงิน EURUSD

คุณเลือกทำการเปิดออเดอร์ Buy (หรือ Long) ที่ราคา 1.4000 และทำการปิดออเดอร์ที่ราคา 1.4010 นั่นคือการที่ราคาเคลื่อนไป 10 Pips เนื่องจากคุณเลือกลงทุน 1 Lot (ซึ่งการเคลื่อนไหว 1 Pips มีค่า 10$) ดังนั้นคุณจะได้กำไร

 • 10 Pips x 10$ ต่อ Pips = +100$

แต่ในกรณีที่ราคาไม่ไปในทิศทางที่คุณคาดหวัง และมันลดลงมาที่ 1.3990 และคุณตัดสินใจปิดออเดอร์ นั่นคือการที่ราคาลดลงไป 10 Pips จากที่คุณเปิดออเดอร์ ดังนั้นคุณจะขาดทุน

 • 10 Pips x 10$ ต่อ Pips = -100$

สรุปการคำนวณ

การเข้าใจค่าของ Lot และการเคลื่อนไหวของราคาใน Pips สำคัญมากในการเทรด Forex เพื่อให้คุณสามารถคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่คาดว่าจะได้รับนั้นเอง

Lots ในตลาด Forex

Lots ในตลาด Forex เป็นหน่วยที่ใช้ในการกำหนดปริมาณการซื้อขายสกุลเงิน ซึ่งการเลือกใช้ Lots ที่ต่างกันจะส่งผลต่อความเสี่ยงและกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละการซื้อขาย

การใช้ Lots จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่คุณได้รับ ยิ่งคุณใช้ Lots เยอะ ผลตอบแทนหรือความเสียหายจากการเคลื่อนไหวของราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วย

รายละเอียดของแต่ละ Lot ที่เป็นมาตรฐาน

 • 01 Lot (หรือ Micro Lot): การซื้อขาย 1,000 หน่วยของสกุลเงิน หากราคาเคลื่อนไหว 1 Pips, คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุน 0.10 $.
 • 1 Lot (หรือ Mini Lot): การซื้อขาย 10,000 หน่วยของสกุลเงิน หากราคาเคลื่อนไหว 1 Pips, คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุน 1 $.
 • 0 Lot (หรือ Standard Lot): การซื้อขาย 100,000 หน่วยของสกุลเงิน หากราคาเคลื่อนไหว 1 Pips, คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุน 10 $.
 • 0 Lot: การซื้อขาย 1,000,000 หน่วยของสกุลเงิน หากราคาเคลื่อนไหว 1 Pips, คุณจะได้รับกำไรหรือขาดทุน 100 $.

รายละเอียดของแต่ละ Lot ที่เป็นมาตรฐาน

Fractional pips (หรือ “pipettes”) เป็นการเพิ่มความแม่นยำในการให้ราคาในตลาด Forex โดยโบรกเกอร์บางแห่ง คือ การเพิ่มหลักทศนิยมเข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งในการแสดงราคาของคู่สกุลเงิน จึงเป็นการแสดงราคาอย่างละเอียดมากขึ้น

ถ้าเราพิจารณาคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่มีราคา 1.1056 หากมีราคาที่เป็น fractional pips จะแสดงเป็น 1.10565 หรือ 1.10567 ซึ่งมีหลักทศนิยมที่ 5

การใช้ “pipettes” หรือ “point” นี้เป็นการให้โบรกเกอร์สามารถให้ราคาอย่างละเอียดมากขึ้นและสามารถทำให้นักเทรดเห็นการเคลื่อนไหวที่แม่นยำมากขึ้น สำหรับนักเทรดที่ใช้วิธีการเทรดระยะสั้น การมีราคาที่แม่นยำถึงเช่นนี้อาจมีประโยชน์มากเนื่องจากเป็นการแสดงการเคลื่อนไหวที่มีความถี่มากและในช่วงเวลาที่สั้น ทำให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

Lot size และเทคนิคการเปิด Lot ใน Forex

ขนาด Lot หรือ “Lot size” ใน Forex คือการกำหนดปริมาณการซื้อขายสกุลเงิน ซึ่งผู้เทรดสามารถเลือกใช้ขนาดที่ต้องการตามทุนและวิธีการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

ตัวอย่างของขนาด Lot

 • Mini Lot: ขนาด 0.01 ถึง 0.08 (Volume)

ต่อไปนี้คือเทคนิคและหลักการในการเปิด Lot

เปิด Lot ขนาด 0.01-0.05

 • สำหรับผู้ที่มีทุนไม่เกิน 5,000 บาท
 • เน้นการเทรดใน Time frame ยาว, เช่น TF day
 • ข้อแนะนำ: ใช้ Leverage 1:100 หรือไม่เกิน 1:200, ทุน 100$ เปิด Lot 01, และไม่ควรเปิดออร์เดอร์ที่ค้างมากกว่า 2 ครั้งในเวลาเดียวกัน

เปิด Lot ขนาด 0.05-0.30

 • สำหรับผู้ที่มีทุนระหว่าง 10,000 ถึง 20,000 บาท
 • ต้องระวังเปิด Lot ในปริมาณที่สูงเกินไป เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการล้างพอร์ต

เปิด Lot มากกว่า 0.30

 • ควรมีทุนอย่างน้อย 100,000 บาท
 • มุ่งเน้นในการป้องกันเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยง มากกว่าการคิดการทำกำไร

Lot size และเทคนิคการเปิด Lot ใน Forex

Lot กับการใช้ Leverage ใน Forex

การเทรด Forex นั้นมีความเสี่ยงและต้องใช้เทคนิคการบริหารจัดการเงินที่ดี สองคำศัพท์หลักที่ควรรู้คือ “Lot” และ “Leverage” มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสองคำศัพท์นี้กัน

Lot

 • คือ ปริมาณการซื้อขายในการเทรด Forex
 • ขนาดปกติ (Standard Lot) สำหรับสกุลเงินหลักคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
 • นอกจากนี้ยังมี Mini Lot (10,000 หน่วย), Micro Lot (1,000 หน่วย) และ Nano Lot (ตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป)

Leverage

 • เป็นอัตลักษณ์ที่โบรกเกอร์ให้กับนักเทรด เพื่อให้สามารถเทรดปริมาณที่มากกว่าทุนที่มี
 • ยกตัวอย่างเช่น Leverage 1:100 หมายความว่า ด้วยทุน 1,000 บาท คุณสามารถเทรดสกุลเงินได้มูลค่า 100,000 บาท
 • การใช้ Leverage สูง หมายถึงความเสี่ยงสูงด้วย หากตลาดเคลื่อนไหวไม่ไปในทิศทางที่คาดหวัง ก็จะสูญเสียทุนในระดับที่สูงขึ้น

การใช้ Lot และ Leverage ร่วมกัน

 • การเลือกขนาด Lot และการใช้ Leverage มีผลต่อการบริหารความเสี่ยง
 • การเทรดด้วย Lot ขนาดใหญ่บน Leverage สูง จะเพิ่มโอกาสทำกำไร แต่ในทางกลับกัน ความเสี่ยงในการสูญเสียทุนก็สูงเช่นกัน
 • ควรเลือก Leverage ที่เหมาะสมกับทุนและวิธีการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

ดังนั้นแล้ว การใช้ Lot และ Leverage นั้นเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด แต่ต้องใช้ในวิธีที่รอบคอบ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดและวิธีการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

ข้อดีของ Lot

 • ควบคุมการซื้อขายได้ เพราะด้วยการใช้ Lot นักเทรดสามารถควบคุมปริมาณการซื้อขายได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเล็ก ๆ หรือใหญ่ ๆ
 • การเลือกขนาด Lot ที่เหมาะสมสามารถช่วยในการควบคุมความเสี่ยงในการเทรด ทำให้นักเทรดสามารถกำหนดได้ว่าพร้อมที่จะสูญเสียเงินเท่าไหร่ในแต่ละรายการ
 • การใช้ Lot ทำให้นักเทรดสามารถปรับแต่งการซื้อขายได้ตามทุนที่มี ไม่ว่าจะเป็น Standard Lot, Mini Lot, Micro Lot หรือ Nano Lot
 • ความสามารถในการเลือกขนาด Lot ทำให้นักเทรดสามารถจัดเตรียมการซื้อขายได้เต็มที่ ทั้งในเรื่องของเส้นทางราคาและการควบคุมความเสี่ยง
 • เพิ่มโอกาสในการทำกำไร เพราะสำหรับนักเทรดที่มีทักษะและประสบการณ์ การเลือกใช้ Lot ที่มากขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรเมื่อเทียบกับการเทรดที่มี Lot น้อย
 • เหมาะสมกับทุกระดับนักเทรด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่ หรือมืออาชีพ Lot ทำให้ทุกคนสามารถเลือกวิธีการเทรดที่เหมาะสมกับทุนและวิธีการบริหารความเสี่ยงของตนเอง

ข้อเสีย Lot

 • การเลือก Lot ที่มากเกินไปสำหรับทุนที่มีอาจทำให้คุณสูญเสียเงินได้มากในระยะเวลาที่สั้น ตัวอย่างเช่นการใช้ Standard Lot สำหรับทุนที่น้อยอาจทำให้คุณรับความเสี่ยงที่มากเกินความพร้อม
 • ถ้านักเทรดไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การเลือก Lot ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดการสูญเสียที่สูง
 • การเลือก Lot ที่ใหญ่อาจจะทำให้นักเทรดมีแนวโน้มที่จะมองข้ามภาพรวมตลาดและรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง
 • สำหรับนักเทรดมือใหม่ การเข้าใจและเลือกขนาด Lot ที่เหมาะสมอาจจะเป็นไปได้ยากและทำให้เกิดความสับสนได้ง่ายมาก
 • การเปิด Lot ขนาดใหญ่อาจทำให้นักเทรดรู้สึกกดดันและทำให้ตัดสินใจโดยความรู้สึกแทนการวิเคราะห์ข้อมูล
 • บางครั้งการเทรดด้วย Lot ที่ใหญ่อาจเพิ่มค่าธรรมเนียมและสเปรด (spread) ที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *