Margin คืออะไร

Margin คืออะไร

“Margin” ในการเทรด Forex เทรดหุ้นหรือเทรดในตลาดฟอวเจอร์อื่น ๆ คือ จำนวนเงินที่ผู้เทรดจำเป็นต้องมีอยู่ในบัญชีเพื่อเปิดหรือรักษาตำแหน่งในตลาด (เช่น ตำแหน่ง Long หรือ Short) มันเป็นประเภทของระบบความเสี่ยงที่ตั้งขึ้นเพื่อปกป้องทั้งผู้เทรดและผู้ให้บริการเทรด จากการเสียเงินเกินกว่าที่พวกเขาสามารถจัดการได้

ในสถานการณ์ปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกหน่วยเงินในบัญชีของเพื่อเทรด ในตราสารทางการเงินที่ใช้ระบบ “Leverage” หรือการยืมเงินเพื่อเทรด เช่น ตลาด Forex จะใช้เงิน “Margin” เพื่อควบคุมตำแหน่งที่มีมูลค่ามากขึ้น เมื่อเทรดด้วย “Margin” แสดงว่ากำลังใช้งบประมาณซึ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ของมูลค่าของตำแหน่งทั้งหมดที่ต้องการจะควบคุม

เมื่อใช้ Margin ต้องระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ถ้าตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่ขัดข้องกับตำแหน่งของ จะสูญเสียเงินได้เร็วและอาจจะถูกบังคับให้เติมเงินเพิ่มเข้าไปในบัญชีของเพื่อรักษาตำแหน่งดังกล่าว นี่คือสิ่งที่เรียกว่า “Margin Call”

Margin ในContextของการเทรด Forex และการค้าหุ้นมีความหมายที่แตกต่างกัน

ในการเทรด Forex: Margin คือ เงินฝากประกันที่ผู้เทรดต้องมีอยู่ในบัญชีเพื่อรักษาตำแหน่งการเทรดของตนเอง โดยมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตำแหน่งการซื้อขายและเป็นปัจจัยที่กำหนดระดับเลเวอเรจที่สามารถใช้ได้

ในการค้าหุ้น: Margin หมายถึงกำไรขั้นต้นที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการ โดยคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อ และอาจยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ออกไป มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์

จากสองความหมายนี้ สามารถเห็นได้ว่า “Margin” ในการเทรด Forex กับการค้าหุ้นไม่เหมือนกัน แต่ทั้งคู่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและจัดการความเสี่ยง ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนในบางกรณี

Margin คืออะไร ในการเทรด Forex

Margin คืออะไร ในการเทรด Forex

ในการเทรดฟอเร็กซ์ (Forex) คำว่า “Margin” คือ เงินทุนที่จำเป็นต้องมีในบัญชีเทรดเดอร์ เพื่อเปิดหรือรักษาตำแหน่งการซื้อขา มันเป็นสัดส่วนของความเสี่ยงที่โบรกเกอร์ยอมรับจากเทรดเดอร์และเป็นเป็นส่วนหนึ่งของขนาดของตำแหน่งที่คุณสามารถควบคุมได้โดยใช้เงินในบัญชีของคุณเป็นหลักประกัน

เมื่อเทรดเดอร์เปิดตำแหน่งใหม่ โบรกเกอร์จะขอให้เทรดเดอร์มีMarginในบัญชีของพวกเขาเพื่อรักษาตำแหน่งนั้น ขนาดของMarginขึ้นอยู่กับขนาดของตำแหน่งและเลเวอเรจที่เทรดเดอร์ใช้. ถ้าเงินในบัญชีลดลงจนถึงระดับที่โบรกเกอร์ตั้งไว้ โบรกเกอร์จะทำการปิดตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยงของความสูญเสียที่เพิ่มขึ้นให้กับทั้งสองฝ่าย

Margin ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์เนื่องจากมันอนุญาตให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง

การรักษาตำแหน่งการซื้อขาย  (Forex)  “Margin” คืออะไร

Margin เป็นเหมือนกับหลักประกันที่ใช้ในการเปิดตำแหน่งการซื้อขายและเป็นสัดส่วนของขนาดของตำแหน่งที่เทรดเดอร์สามารถควบคุมได้

ขนาดของ Margin จะขึ้นอยู่กับเลเวอเรจที่เทรดเดอร์ใช้และขนาดของตำแหน่งการซื้อขาย ในคำศัพท์ง่ายๆ มัน คือ จำนวนเงินที่คุณต้องมีในบัญชีของคุณเพื่อรักษาหรือเปิดตำแหน่งการซื้อขาย

เมื่อ Margin ไม่เพียงพอ (เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่มีประโยชน์สำหรับตำแหน่งของคุณ) โบรกเกอร์จะขอให้คุณเติมเงินลงในบัญชีหรือจะปิดตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อลดความเสี่ยง

สูตรคำนวณ margin

Margin ในตลาด Forex สำคัญอย่างไร?

Margin หรือ Margin ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญในการเทรด Forex และตลาดอื่น ๆ ด้วย เหตุผลหลักของการใช้Margin คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของนักลงทุน ดังนี้

 • การขยายศักยภาพการลงทุน: ด้วยMargin, นักลงทุนสามารถเปิดตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสในการทำกำไร (หรือสูญเสีย) มากขึ้น
 • ความยืดหยุ่น: Marginทำให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นในตลาด เช่น ปิดตำแหน่งเร็ว ๆ หรือย้ายจากหนึ่งตำแหน่งไปยังตำแหน่งอื่น
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง: คุณสามารถใช้Marginเพื่อปรับปรุงสัดส่วนระหว่างกำไรและความเสี่ยง โดยการใช้ Stop Loss หรือ Take Profit ในการควบคุมตำแหน่งของคุณ
 • ความสามารถในการหลายทาง: ด้วยMargin คุณสามารถลงทุนในหลายประเภทของสินทรัพย์ได้โดยไม่ต้องมีเงินสดขนาดใหญ่
 • การลดต้นทุนการซื้อขาย: ในบางกรณี การเทรดด้วยMarginอาจช่วยลดต้นทุนการซื้อขาย เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนขนาดใหญ่เพื่อเปิดตำแหน่ง

การเทรดMargin (Margin Trading)

การเทรดMarginหรือ Margin Trading คือวิธีการลงทุนที่ใช้เงินยืมเพิ่มเติมจากโบรกเกอร์เพื่อเปิดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นกว่าเงินทุนที่นักลงทุนมีอยู่จริงในบัญชี เมื่อนักลงทุนฝากเงินเข้าบัญชี จะมีเงินMarginที่ตั้งไว้ เป็นหลักประกันในการเปิดตำแหน่งซื้อหรือขาย เงินMarginจะถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดตำแหน่งทั้งหมดที่เปิด

ข้อดีของการเทรดMargin คือ นักลงทุนสามารถใช้เงินทุนน้อยลง เพื่อเข้าถึงตลาดในขนาดใหญ่ขึ้น แต่ในเวลาเดียวกัน ความเสี่ยงก็สูงขึ้นตาม นักลงทุนควรระมัดระวังและทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการสูญเสียเงินทุนหรือเสียเงินเพิ่มเติมจากที่ฝากไว้

การเทรดด้วยMarginจะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้โบรกเกอร์ ทั้งค่าบริการและอาจมีค่า Swap ถ้าคุณเก็บตำแหน่งเปิดเกินหนึ่งวัน นักลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขทางการเงินให้ชัดเจนก่อนเริ่มการเทรดMargin และอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นให้เหมาะสม

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดด้วยMargin (Margin Trading)

ข้อดี ข้อเสีย
●      สร้างรายได้ที่มากขึ้น เพราะสามารถลงทุนในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นและมีโอกาสทำกำไรมากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เงินทุนของตนเองเท่านั้น

●      การใช้Marginให้คุณสามารถเปิดหลายตำแหน่งได้ แม้จะมีเงินทุนน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของตำแหน่งที่คุณต้องการเปิด

●      สามารถเข้าและออกจากตำแหน่งในตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีการฝากเงินเพิ่มเติม ทำให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ของตลาดได้เร็วขึ้น

●      ข้อเสียของMarginคือเสี่ยงต่อการขาดทุนที่สูงขึ้น หากตลาดเคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณไม่คาดคิด คุณอาจจะขาดทุนในระดับที่สูงขึ้น และในบางกรณี อาจต้องเติมเงินเข้าบัญชีเพื่อคงอยู่ในตำแหน่งการเทรดของคุณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงความสามารถในการเทรดอื่น ๆ ของคุณได้

●      การเทรดด้วยMarginต้องการความรู้ความเข้าใจในการจัดการความเสี่ยงที่ดี และความพร้อมในการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

สูตรคำนวณ Margin

การคำนวณ Margin ใน Forex สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และสภาพของตลาด แต่ขอให้คุณทราบว่า Margin คำนวณจากหลักเงินที่ใช้ในการเปิดตำแหน่ง และสูตรทั่วไปมักจะเป็นดังนี้

สูตรคำนวณ margin สำหรับ forex

อธิบายตัวแปร

 • ขนาด Lot: หน่วยของสินทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อหรือขาย ใน Forex มักจะเป็น 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
 • จำนวน Lot: จำนวนของ Lot ที่คุณต้องการซื้อหรือขาย
 • ราคาปัจจุบันของคู่เงิน: ราคาปัจจุบันของสกุลเงินที่คุณต้องการซื้อหรือขาย
 • Leverage (หรือ เลเวอเรจ): อัตราเลเวอเรจที่โบรกเกอร์ให้ ถ้าเลเวอเรจคือ 50:1 แสดงว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งที่มีขนาดถึง 50 เท่าของเงินทุนของคุณ

ตัวอย่าง

ถ้าคุณต้องการเปิดตำแหน่ง 1 lot (100,000 หน่วย) ของคู่เงิน EUR/USD ที่ราคา 1.2000 และเลเวอเรจที่ให้คือ 50:1 ตัวอย่างของการคำนวณ Margin ก็จะเป็นดังนี้

ตัวอย่าง สูตรคำนวณ margin สำหรับ forex

ในตัวอย่างนี้ คุณจำเป็นต้องมี Margin อย่างน้อย 2400 ดอลลาร์เพื่อเปิดตำแหน่งนี้

ตัวอย่างการคำนวณ Margin ในการเทรด Forex

การคำนวณ Margin ในการเทรด Forex สามารถทำได้โดยใช้สูตร

 • [ราคาปัจจุบัน x Lot Size x Contract Size] ÷ Leverage

อธิบายตัวอย่าง

 • ราคาปัจจุบัน: 1.12345
 • Lots Size: 00
 • Contract Size: 100,000
 • Leverage: 500

ใช้สูตร

ตัวอย่าง สูตรคำนวณ margin สำหรับ forex 2

ดังนั้น จากการคำนวณ คุณจะต้องมี Margin อย่างน้อย 224.69 หน่วยเงิน (ตามสกุลเงินของบัญชีเทรดของคุณ) เพื่อเปิดตำแหน่งที่มี Lot Size 1.00 และ Leverage 500 ในราคาปัจจุบัน 1.12345 นั้นเอง

Free margin คือ อะไร

Free Margin ในบริบทของการซื้อขายในตลาด Forex หรือตลาดหลักทรัพย์ คือ จำนวนเงินที่สามารถใช้สำหรับการเปิดตำแหน่งใหม่หรือค้ายังคงอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของคุณโดยไม่จำเป็นต้องได้รับ Margin Call หรือโดนปิดตำแหน่งทันที

“Free Margin” คำนวณจากสมการ

 • Free Margin = Equity − Margin

“Equity” คือ มูลค่าสุทธิของบัญชีของคุณ ซึ่งคือ ยอดเงินในบัญชีบวกหรือลบด้วยกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้ realize ของตำแหน่งที่คุณถืออยู่ และ “Margin” คือ จำนวนเงินที่ถูกจองไว้เพื่อรักษาตำแหน่งที่คุณเปิดอยู่

หาก “Free Margin” ของคุณตกเป็นค่าลบ คุณอาจได้รับ Margin Call หรือบางกรณีโบรกเกอร์ของคุณอาจปิดตำแหน่งของคุณอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนที่เพิ่มขึ้น

“Free Margin” ใช้เป็นตัวชี้วัดของความยืดหยุ่นทางการเงินในบัญชีของคุณ และเป็นสิ่งที่ควรจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าคุณเป็นนักลงทุนหรือนักเทรดร่วมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *