market maker คืออะไร 1

Market maker คืออะไร

Market Maker คือ Trader ที่เข้ามาในตลาดเพื่อช่วยให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้เกิดสภาพที่ตลาดเงียบหรือไม่มีการซื้อขาย เขาทำหน้าที่คอยเสนอราคาทั้งในการซื้อและขาย จึงทำให้นักลงทุนอื่นๆ สามารถซื้อหรือขายสินค้าได้ตามที่ต้องการ ทำให้ตลาดมีความคล่องตลอดเวลา

Market Maker ยังช่วยในการป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ให้ราคาถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มเฉพาะเจาะจงหรือการปั่นราคา โดยจะต้องมีการเสนอราคาที่สมเหตุสมผล อาศัยความรู้และวิเคราะห์ตลาด เพื่อให้ตลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

Market Maker Forex คืออะไร

Market Maker Forex ในความหมายของมัน คือ โบรกเกอร์ที่รวบรวมและจัดการข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าภายในระบบของตนเอง การทำงานของ Market Maker นี้ต่างจากโบรกเกอร์ประเภท ECN หรือ STP ซึ่งส่งคำสั่งซื้อขายไปยังตลาดส่วนกลางโดยตรง สำหรับ Market Maker พวกเขาจะเป็นคนกำหนดราคา และราคาที่เขากำหนดนั้นอาจจะแตกต่างจากราคาในตลาดจริงบ้าง

นอกจากนี้ บทบาทของ Market Maker ยังช่วยให้ตลาด Forex มีความครึกครื้นมากขึ้น มีการซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดมีความคล่องและนักลงทุนสามารถเข้าออกตลาดได้ง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่โบรกเกอร์เป็นคนกำหนดราคา ราคาที่ได้จาก Market Maker อาจจะไม่ตรงกับราคาในตลาดจริง แต่ราคานั้นยังคงอยู่ในเส้นทางที่มีความสมเหตุสมผลและไม่ได้เกิดจากการปั่นราคาโดยมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองแบบที่นักปั่นสินทรัพย์ต่างๆ

หน้าที่ Market Maker

หน้าที่ Market Maker

Market Maker มีบทบาทสำคัญในตลาดการเงินและตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในฐานะผู้ปรับปรุงสภาพความคล่องในตลาด ทำให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วหรือไม่เสถียร ดังนี้

การทำให้ตลาดมีความสมดุล

Market Maker ทำหน้าที่รักษาความสมดุลของตลาดโดยการเสนอราคาทั้งซื้อ (bid) และขาย (offer) เพื่อให้การซื้อขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้ลงทุนได้มีความเชื่อมั่นในการซื้อขาย เพราะเข้าใจว่ามี Market Maker คอยสนับสนุนราคา

การสร้างสภาพความคล่อง

ผ่านการเข้าร่วมซื้อขายอย่างต่อเนื่อง เมื่อตลาดแสดงสัญญาณของความเงียบหรือไม่มีความสนใจ Market Maker จะทำหน้าที่ปั้มปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพื่อให้ตลาดมีการซื้อขายที่สม่ำเสมอ ทำให้ผู้ลงทุนเชื่อถือในความสามารถในการซื้อขายได้

ทั้งนี้ สิ่งที่ทำให้ Market Maker แตกต่างจากผู้ปั่นตลาดสินทรัพย์หรือสร้างภาวะตลาดแปรปวนคือ การที่ Market Maker มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความสมดุลและความเชื่อมั่นในตลาด ไม่ใช่เพื่อสร้างกำไรผ่านการแกว่งตัวของราคา การทำงานของ Market Maker จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ตลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

บทบาทสำคัญในตลาดการเทรด 1

บทบาทสำคัญในตลาดการเทรด

บทบาทของ Market Maker ในตลาดการเทรด Forex ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้

 • การสนับสนุนความคล่อง: Market Maker ทำหน้าที่สร้างความคล่องในตลาดโดยการรับซื้อและขายสกุลเงิน ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าซื้อหรือขายสกุลเงินต่างๆได้โดยไม่ต้องรอผู้เทรดตรงข้าม
 • การให้ราคาอ้างอิง: Market Maker ทำหน้าที่ให้ราคา bid และ offer สำหรับสกุลเงินต่างๆ ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลแน่นอนในการตัดสินใจซื้อขาย
 • การลดความผันผวน: ด้วยการซื้อและขายสกุลเงินในปริมาณที่ใหญ่ Market Maker สามารถลดความแปรปวนของราคาในระยะสั้น สร้างความมั่นคงในตลาด
 • การรักษาความต่อเนื่องของตลาด: ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตลาดมีข่าวสารที่มีผลต่อราคาหรือเหตุการณ์พิเศษใดๆ Market Maker ยังคงมีการซื้อขาย ทำให้ตลาดเทรด Forex ไม่ขาดสาย
 • การให้ประสิทธิภาพตลาด: ด้วยความสามารถในการเสนอราคาและปริมาณการซื้อขาย ทำให้ตลาด Forex มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับผู้เทรดที่มีกำลังทุนต่างๆ
 • การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า: Market Maker อาจรับประโยชน์จากความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ หรือผู้เทรดที่ต้องการปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่เฉพาะเจาะจง และทำให้ตลาดเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สนับสนุนการเข้าถึงตลาด: ด้วยบทบาทของ Market Maker ผู้เทรดไม่ว่าจะเป็นผู้มีปริมาณการเทรดมากหรือน้อยก็สามารถเข้าถึงและทำการซื้อขายในตลาด Forex ได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องรอให้มีผู้เทรดตรงข้ามกับเขา
 • ส่งเสริมการเสนอข้อเสนอ: Market Maker มีบทบาทในการสร้างและปรับปรุงกรอบราคาอ้างอิงภายในตลาด เพื่อให้ราคาที่แสดงในตลาดแทนที่จริงและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • การบรรเทาความเสี่ยง: ในสภาวะที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความเสี่ยง Market Maker สามารถสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในตลาด โดยการกลืนความผันผวนที่เกิดขึ้น
 • การเป็นแหล่งข้อมูล: หลายครั้งที่ Market Maker อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาด และเทรนด์การซื้อขายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้เทรดและนักลงทุน
 • การทำหน้าที่เป็นนายหน้า: Market Maker ไม่ได้เทรดเพื่อความได้เปรียบส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นนายหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมุ่งหวังที่จะทำให้การเทรดเป็นไปอย่างราบรื่น

การเป็น Market Maker ต้องทำอย่างไร?

การเป็น Market Maker คือการที่คุณมีบทบาทในการช่วยกำหนดราคาและความคล่องในตลาด แต่การเป็น Market Maker ที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวทั้งในเรื่องของเงินทุน ความรู้ และทักษะในการวิเคราะห์ตลาด ดังนี้

เงินทุนมากประกอบด้วยเงินทุนเริ่มต้นที่ใช้ในการซื้อขาย และสำรองความเสี่ยง เงินทุนที่มากช่วยให้ Market Maker สามารถบังคับราคาและให้ความคล่องกับตลาดได้มากขึ้น

ความรู้ในตลาดที่ต้องการเป็น Market Maker จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งในตลาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex หุ้น หรือสินค้า ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ทักษะในการวิเคราะห์ตลาด ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม และหาจุดซื้อขายที่เหมาะสม และการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ จะช่วยให้ Market Maker ทำงานได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น รวมถึงเครือข่ายกับผู้เทรดและโบรกเกอร์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ Market Maker สามารถเข้าถึงข้อมูล และเข้าถึงตลาดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งสุดท้าย คือ เจตนาที่แท้จริงในการเป็น Market Maker คือการสร้างความคล่องในตลาด และการให้บริการที่ดีแก่ผู้เทรด ไม่ใช่เพียงแค่เอาเปรียบตลาดเพื่อกำไรส่วนตัวเท่านั้น

ประโยชน์ของ Market Maker ในการเทรด forex

Market Maker ในตลาด Forex มีบทบาทสำคัญและประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • เสริมสร้างความคล่องในตลาด: ความคล่องคือความสามารถในการซื้อหรือขายสินค้าหรือหลักทรัพย์ได้โดยไม่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือหลักทรัพย์นั้น ด้วยบทบาทของ Market Maker ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าออกตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำให้ราคามีความเสถียร: Market Maker มีหน้าที่ให้ข้อเสนอซื้อและขายในตลาด Forex ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบที่สมเหตุสมผลและยากต่อการถูกปั่น
 • ปรับปรุงการเสนอราคา: พวกเขาเสนอการซื้อและขายในราคา bid และ offer ทำให้นักลงทุนเห็นช่วงราคาที่สามารถซื้อหรือขายได้
 • ลดความเสี่ยงของการรายงานความผันผวน: สามารถเสริมสร้างความมั่นคงในตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง
 • ทำให้ตลาด Forex มีความเปิดใส: ด้วยการแสดงข้อมูลในรูปแบบของราคา bid และ offer นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลและทำการเทรดได้ด้วยความเชื่อมั่น
 • ช่วยในการสร้างตลาดซื้อขาย: สำหรับสกุลเงินหรือคู่เงินที่ไม่ได้เป็นที่นิยมมาก Market Maker ช่วยในการสร้างตลาดและการซื้อขายที่มีความสม่ำเสมอ

ข้อดีของ Market Maker

 • ช่วยเสริมสภาพคล่องในตลาด Forex ทำให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและครึกครื้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเทรดที่ต้องการเข้าออกตลาดได้ในทันที
 • ในช่วงที่ตลาดไม่มีความเคลื่อนไหว หรือไม่มีผู้ซื้อขาย Market Maker จะมาสร้างความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ด้วยการปรับราคาและทำการซื้อขาย
 • ผู้ซื้อและผู้ขายมีโอกาสทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ Market Maker จัดหา

ข้อเสียของ Market Maker

 • เนื่องจากโบรกเกอร์เป็นผู้กำหนดราคา นักเทรดอาจเกิดความกังวลหรือไม่มั่นใจว่าราคาที่เห็นบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องหรือไม่
 • นักเทรดมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก อาจจะตกเป็นเหยื่อของการปรับราคาที่โบรกเกอร์ทำ เช่น เมื่อราคาเคลื่อนไหวแบบรุนแรง อาจจะทำให้รีบตัดสินใจซื้อขายโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบ
 • ราคาที่ได้รับจาก Market Maker บางครั้งอาจจะแตกต่างจากราคาในตลาดส่วนกลาง ทำให้นักเทรดขาดโอกาสในการได้รับราคาที่ดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *