ความสำคัญของข่าว Nonfarm ในการเทรด Forex

ข่าว Nonfarm คืออะไร

ข่าว NonFarm หรือที่เรียกว่า Non-Farm Employment Change คือ ข่าวที่เป็นการรายงานเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานในสหรัฐฯ โดยไม่รวมถึงภาคเกษตร การรายงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตลาด Forex เนื่องจากมันส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน USD และสกุลเงินอื่น ๆ จากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ ทำให้หลายคนนิยมเรียกข่าวนี้ว่าข่าวอันตราย เนื่องจากมีผลกระทบแบบรุนแรงและแปรปรวนทันทีต่อราคาในตลาด

ข่าว Nonfarm นั้นจะประกาศทุ วันศุกร์แรกของเดือน เวลา 19.30 น. ประเทศไทย แต่บางเดือนเมื่อสหรัฐปรับเวลาออมแสง Daylight Time Saving การประกาศอาจเลื่อนเป็น 20.30 น. การรายงานนี้ไม่เพียงแต่วัดปริมาณงานที่สร้างขึ้นในเศรษฐกิจ แต่ยังสะท้อนถึงความแข็งแรงหรือความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนต้องมีความระมัดระวังและเตรียมตัวรับการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาดเมื่อมีการประกาศข่าวนี้

ทำความรู้จักกับข่าว Nonfarm ก่อนการเทรด Forex

ทำความรู้จักกับข่าว Nonfarm ก่อนการเทรด Forex

ข่าว Non-farm Employment Change หรือที่นักเทรดรู้จักกันในชื่อ “ข่าว Non Farm” เป็นการรายงานจำนวนลูกจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นภาคเกษตร โดยกรมสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา

ส่วน “Non-Farm” หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร ทำให้ข้อมูลที่ประกาศเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ของการส่งออกและนำเข้าซึ่งมีผลต่อการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงของข่าว Non-Farm จะส่งผลต่อค่าเงิน US และราคาทองคำ ทำให้ราคาในตลาดวุ่นวายแกว่งตัวอย่างรุนแรงในช่วงประกาศ สำหรับนักเทรด forex ข่าวนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สามารถใช้ในการทำกำไรจากตลาด ดังนั้นการติดตามและเข้าใจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จึงสำคัญยิ่งสำหรับนักลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

ตัวเลข Non-Farm payroll มีผลอย่างไรบ้าง

ตัวเลข Non-Farm payroll มีผลอย่างไรบ้าง

การตัดสินใจในการลงทุนเกี่ยวกับค่าเงิน USD หรือลงทุนในตลาด forex นั้น มักจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจหลายประการ และข่าว Non-Farm payroll (NFP) หรือ ข่าวปริมาณการจ้างงานนอกฟาร์ม คือหนึ่งในข่าวสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ และตัวเลขมีผลสำคัญ ดังนี้

เมื่อ NFP ลดลง

หมายความว่า ปริมาณการจ้างงานลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอาจหมายถึงภาคธุรกิจเริ่มมีสัญญาณหดตัว นั่นคือ

 • ปริมาณแรงงานที่มีรายได้ลดลง
 • การใช้จ่ายในสินค้าและบริการจะต่ำลง
 • เงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนน้อยลง และ
 • เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มหดตัว

เมื่อ NFP เพิ่มขึ้น

ปริมาณการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณว่าภาคธุรกิจเริ่มขยายตัว นั่นคือ:

 • มีการจ้างแรงงานมากขึ้นทำให้รายได้แรงงานเพิ่มขึ้น
 • การใช้จ่ายในสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
 • เงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น และ
 • เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว

ตัวเลขข้อมูลจาก NFP

จะมีผลกับการตัดสินใจทางการเงินที่มากมาย รวมถึง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของ FED และแนวโน้มในการบริหารนโยบายทางการเงิน เช่น การดำเนินการ QE (Quantitative Easing) หรือ QT (Quantitative Tightening) นักลงทุนจึงควรมีการติดตามข้อมูลนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อคำนึงถึงทิศทางการลงทุนของตนเองในตลาด

ตัวเลข Non-Farm Payroll (NFP) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินหลายด้าน

ตัวเลข Non-Farm Payroll (NFP) มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินหลายด้าน

ต่อเศรษฐกิจ

 • สัญญาณการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจ หาก NFP แสดงว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณว่าภาคธุรกิจเริ่มขยายตัวและมีความเชื่อมั่นในการลงทุนและการจ้างงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากตัวเลขการจ้างงานลดลง ภาคธุรกิจอาจหดตัวหรือมีความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจ

ต่อตลาดการเงิน

 • การปล่อยข้อมูล NFP มักส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน USD ในตลาด Forex หากตัวเลขเป็นบวกและเกินคาดการณ์ USD มักจะเพิ่มค่า ในขณะที่หากตัวเลขไม่เต็มที่หรือต่ำกว่าคาดการณ์ USD อาจจะตกค่า
 • ผลของ NFP กับตลาดหุ้นก็คล้ายกับตลาดสกุลเงิน โดยเฉพาะสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐฯ

นโยบายทางการเงิน

 • กรมธนารักษ์สหรัฐ (FED) ใช้ข้อมูล NFP เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเรื่องการปรับอัตรา
 • ดอกเบี้ย ตัวเลขที่ดีอาจชักชวน FED ในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการเติบโตของเศรษฐกิจและการเริ่มต้น

ต่อต้านภาวะเงินเฟ้อ

 • NFP ยังมีผลต่อการกำหนดนโยบายทางการเงินอื่น ๆ เช่น QE หรือ QT

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

 • ตัวเลขการจ้างงานที่ดีแสดงถึงสถานภาพการมีงานทำของประชากร ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค

การลงทุน

 • นักลงทุนและนักเทรดมักจะตระหนักถึงความสำคัญของ NFP และจะปรับแผนการลงทุนของตนเองตามตัวเลขที่ปล่อยออกมา

ความสำคัญของข่าว Non-Farm นี้มีอยู่หลายแง่มุม

 • บ่งชี้สภาวะเศรษฐกิจ: จำนวนงานเพิ่มขึ้นหมายความว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโต แต่หากจำนวนลูกจ้างลดลงอาจบ่งชี้ถึงการตกต่ำของเศรษฐกิจ
 • นโยบายธนาคารกลาง: การเปลี่ยนแปลงของจำนวนงานก็เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญต่อการตัดสินใจของธนาคารกลาง ในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ย
 • ผลต่อตลาด: การประกาศข่าวนี้อาจทำให้มีการเคลื่อนไหวรุนแรงในตลาด โดยเฉพาะสำหรับคู่เงินที่มี USD ด้วย การประกาศที่ไม่ตรงตามคาดหวังของตลาดจะส่งผลกระทบต่อการขยับของค่าเงินอย่างรุนแรง

การที่ข่าว Non Farm ถูกตีความว่าเป็น “ข่าวอันตราย” เนื่องจากมันสามารถสร้างความผันผวนในตลาดได้ในระยะสั้น ซึ่งสามารถทำให้นักเทรดทั้งหลายได้รับกำไรหรือขาดทุนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการมีการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและผลกระทบของข่าวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเทรดทุกคน

ข่าว Non Farm ถูกพิจารณาว่าเป็น “ข่าวอันตราย” ในวงการตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (Forex) เนื่องจากการที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและเป็นกำลังดึงดูดของนักลงทุนและนักเทรดทั่วโลก ดังนี้

 1. ความไม่แน่นอน: บางครั้งการประกาศของข้อมูล Non Farm อาจจะแตกต่างจากคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและตลาด ทำให้เกิดการแกว่งตัวของค่าเงิน USD อย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่เงินที่มี USD เป็นส่วนหนึ่ง
 2. ปริมาณการซื้อขายสูง: เนื่องจากมีนักลงทุนและนักเทรดจำนวนมากตั้งตารอดูข่าวนี้ ปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประกาศข่าวจึงสูงขึ้น ทำให้มีความผันผวนสูง
 3. รายงานที่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจ: ข้อมูลจาก Non Farm ถือเป็นรายงานที่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของสหรัฐ
 4. ผลต่อนโยบายการเงิน: ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ข่าว Non Farm สะท้อนออกมา

ความสำคัญของข่าว Nonfarm ในการเทรด Forex

ความสำคัญของข่าว Nonfarm ในการเทรด Forex มีอยู่มากมาย ทั้งเป็นตัวบ่งชี้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และมีผลต่อความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากข้อมูลจาก Nonfarm ไม่เพียงแต่วัดระดับการจ้างงานในสหรัฐอเมริกา แต่ยังสะท้อนถึงเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายงานนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และเป็นสัญญาณต่อตลาดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอาจจะพัฒนาหรือตกต่ำในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve) ทำให้ค่าเงิน USD เคลื่อนไหว สำหรับนักเทรด Forex การมีข้อมูลที่แน่นอนและตรงตามคาดการณ์จะช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ USD

ส่วนรายงานที่ไม่ตรงตามคาดการณ์สามารถสร้างโอกาสการเทรดที่มีผลกำไรและความเสี่ยง ดังนั้นการติดตามและทำความเข้าใจต่อข่าว Nonfarm เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเทรดทุกคน

สรุปความสำคัญได้ดังนี้

 • ข่าว Nonfarm คือตัวบ่งชี้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในเรื่องการจ้างงานที่ไม่เกี่ยวกับภาคเกษตร
 • รายงานนี้มีผลต่อความผันผวนของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก
 • การเปลี่ยนแปลงในรายงาน Nonfarm สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และส่งผลต่อนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
 • ค่าเงิน USD มีโอกาสเคลื่อนไหวตอบสนองต่อรายงานนี้ ทำให้นักเทรด Forex ต้องให้ความสนใจในการติดตามและวิเคราะห์
 • นักเทรดที่ทำความเข้าใจและติดตามข่าว Nonfarm มีโอกาสสร้างกำไรจากตลาดและเสี่ยงน้อยกว่าที่จะเกิดขาดทุน

วิธีการติดตาม ข่าว Non farm

การติดตามและเข้าใจข่าว Non-farm Employment Change (Non-farm Payrolls หรือ NFP) นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด Forex หากต้องการมีประสิทธิภาพในการเทรด ข่าวนี้สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และมีผลกระทบต่อราคาค่าเงิน USD ต่อค่าเงินอื่น ๆ ในตลาดโลก ดังนั้นการตระหนักถึงความสำคัญของข่าวนี้จึงเป็นสิ่งที่นักเทรดควรทำ

การสำรวจแหล่งข้อมูล

นอกจากเว็บไซต์ forexfactory.com แล้วยังมีแหล่งข้อมูลมากมายที่นักเทรดสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น investing.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลการเทรดและข่าวสารทางเศรษฐกิจ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข่าวได้ทันท่วงที และมีการวิเคราะห์ตามมาด้วย นักเทรดสามารถค้นหาแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้จาก Google Play หรือ App Store ตามชื่นชอบ

เตรียมตัวก่อนเวลา

เตรียมตัวก่อนเวลา

ข่าว Non-farm ประกาศในช่วงคืนวันศุกร์ ทำให้นักเทรดควรเตรียมตัวล่วงหน้า และติดตามกราฟค่าเงินหลาย ๆ คู่ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเตรียมโอกาสในการเทรด

ตระหนักถึงความสำคัญของสีของโฟลเดอร์

 • เว็บไซต์ forexfactory มีการจัดเรทิ่งความสำคัญของข่าวด้วยสี โฟลเดอร์สีแดงบ่งบอกถึงข่าวที่มีความสำคัญมาก นักเทรดควรให้ความสนใจพิเศษ

วิเคราะห์กราฟก่อนข่าว

การเปิดกราฟรอก่อนข่าวออกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง จะช่วยให้นักเทรดเห็นภาพรวมของตลาด และพร้อมตัดสินใจเมื่อข่าวประกาศ

ปรับเทคนิคการเทรด

ในช่วงที่ข่าวเกี่ยวกับ Non-farm ประกาศ ตลาดอาจมีการแกว่งตัวอย่างรุนแรง ดังนั้นการปรับเทคนิคการเทรด และการตั้ง Stop Loss สามารถช่วยป้องกันการเสียเงินเพิ่มเติมได้

ข้อดีข้อเสียของข่าว Non-farm ในตลาด Forex

ข้อดี

 • เนื่องจากข่าว NFP สามารถทำให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว นักเทรดที่สามารถตราจสอบและทำนายทิศทางของตลาดได้ถูกต้องสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว
 • ข่าว NFP แสดงถึงภาพรวมของภาคแรงงาน ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
 • ข้อมูลจาก NFP สามารถเป็นแนวทางสำหรับนักลงทุนและนักเทรดในการประเมินแนวโน้มตลาดในระยะยาว

ข้อเสีย

 • เมื่อข่าว NFP ปล่อยออกมา ตลาดมักจะมีการเคลื่อนไหวแรงและรวดเร็ว สร้างโอกาสให้นักเทรดเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงเมื่อเทียบกับเวลาปกติ
 • แม้ว่าจะมีการทำนายตัวเลข NFP ก่อนเวลาปล่อย แต่ตัวเลขที่ปล่อยออกมาในครั้งต่อไปมักจะมีการปรับปรุง ทำให้การทำนายแนวโน้มตลาดเป็นเรื่องยาก
 • ในกรณีที่ตัวเลข NFP ไม่ได้ตรงกับคาดการณ์ นักลงทุนและนักเทรดอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของตนเองในขณะสุดท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *