pin bar (พินบาร์) คืออะไร

pin bar (พินบาร์) คืออะไร

Pin bar คือ ลักษณะเป็นแท่งเทียน (candlestick) ที่ใช้เป็นสัญญาณในการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาในตลาด Forex และตลาดอื่น ๆ มันประกอบด้วยเงา (shadow) ยาวที่สัมพันธ์กับการยืนยันการย้อนกลับของราคา และเงาสั้นที่อยู่ด้านตรงข้าม และร่างกาย (body) ของแท่งเทียนอยู่ระหว่างเงาเหล่านั้น

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือ ชื่อ “Pin bar” นั้นมาจากคำว่า “Pinocchio” เนื่องจากมันมีเงายาว ซึ่งคล้ายกับจมูกของ Pinocchio ที่ยาวเมื่อเขาพูดความไม่จริง ในบริบทของการเทรด จมูกยาวของ Pin bar แทนถึงการที่ราคาพยายามบอกเราเรื่องราวหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้วอาจจะเปลี่ยนทิศทางไปในทางตรงกันข้าม

Pin bar นับว่าเป็นหนึ่งในแพทเทิร์นแท่งเทียนที่นักเทรดมักใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์กราฟและส่งสัญญาณในการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา รูปร่างของ Pin bar มีความเด่นเฉพาะเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความขัดแย้งในความคิดเห็นของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ด้วยเงายาวที่ชัดเจน ซึ่งแทนถึงการที่ราคาได้ถูกดันไปในทิศทางหนึ่งเป็นระยะเวลาสั้น แต่ในท้ายที่สุดมันก็ถูกดึงกลับมาและปิดตัวในทิศทางตรงกันข้าม

สำหรับนักเทรดมือใหม่ ความเข้าใจใน Pin bar นั้นสำคัญมาก เพราะเมื่อสามารถจดจำและแปลความหมายของ Pin bar ได้ถูกต้อง นักเทรดจะสามารถหาจุดเข้าตลาด (entry point) หรือจุดออกตลาด (exit point) ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือไม่ควรที่จะพึ่งพาแค่ Pin bar เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด แต่ควรจะรวมมากับการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex มากยิ่งขึ้น

ลักษณะของ Pin Bar

Pin Bar ในแนวคิดของ Price Action คือ แพทเทิร์นของแท่งเทียนที่สื่อถึงการกลับเส้นทางของราคา และมีความสำคัญมากในการวิเคราะห์ตลาด ลักษณะของ Pin Bar ในแนวคิดนี้ประกอบด้วย 3 แท่งเทียนดังนี้

 • แท่งตาซ้าย: เป็นแท่งเทียนที่อยู่ก่อนหน้าแท่ง Pin Bar และปรากฎเป็นแท่งเทียนที่เป็นการยืนยันแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนั้น
 • แท่งจมูก (Pin Bar): เป็นแท่งเทียนสำคัญที่ส่อแววถึงการกลับเส้นทางของราคา มีเนื้อเทียนที่สั้นและไส้เทียนยาว โดยที่ไส้เทียนนี้ควรจะยาวกว่าเนื้อเทียนอย่างน้อย 3 เท่า เพื่อยืนยันว่าเป็น Pin Bar ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งราคาเปิดและปิดของแท่งเทียนนี้ควรจะอยู่ใกล้ ๆ หรือติดกับเนื้อเทียนของแท่งตาซ้าย
 • แท่งตาขวา: เป็นแท่งเทียนที่ตามหลังจาก Pin Bar และมีการยืนยันว่าราคากำลังเปลี่ยนแปลงเส้นทาง เป็นสัญญาณของการเข้าตลาดสำหรับนักเทรด

Pin Bar หาสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคา

Pin Bar หาสัญญาณการกลับตัวของกราฟราคา

Bearish Pin Bar และ Bullish Pin Bar เป็นรูปแบบของแท่งเทียนที่นักเทรดมักใช้เป็นการบ่งชี้แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ ดังนี้

Bearish Pin Bar

 • รูปร่าง: แท่งเทียนของ Bearish Pin Bar มีเนื้อเทียน (body) ที่อยู่ข้างล่างและไส้เทียน (wick/shadow) ยาวๆ ที่อยู่ข้างบน
 • ความหมาย: แท่งเทียนนี้บ่งบอกถึงการที่ผู้ซื้อได้พยายามขับราคาขึ้นในระหว่างช่วงเวลานั้น แต่สุดท้ายแล้วผู้ขายได้กลับมาควบคุมตลาดและทำให้ราคาปิดตัวในระดับที่ต่ำกว่าที่เปิด
 • การใช้: เมื่อพบ Bearish Pin Bar ที่สิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้น หรือในโซนแนวรับ นักเทรดจำนวนมากมักจะรับรู้ว่าราคาอาจจะเริ่มเคลื่อนไหวลงมา
 • สถานะ: หากคุณเห็น Bearish Pin Bar ที่อยู่บนกราฟรายวันหรือรายชั่วโมงในระหว่างแนวโน้มขาขึ้น หรือหลังจากข้อมูลพื้นฐานบางอย่างที่เป็นข่าวดี มันสามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องหมายแสดงว่าภาพรวมของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง
 • การเข้าการลงทุน: นักเทรดจำนวนมากที่เห็นแท่งเทียนรูปแบบนี้จะพิจารณาปิด order ซื้อหรือเริ่มการขาย

Bullish Pin Bar

 • รูปร่าง: แท่งเทียนของ Bullish Pin Bar มีเนื้อเทียนที่อยู่ข้างบนและไส้เทียนยาวๆ ที่อยู่ข้างล่าง
 • ความหมาย: แท่งเทียนนี้บ่งบอกถึงการที่ผู้ขายได้พยายามขับราคาลงในระหว่างช่วงเวลานั้น แต่สุดท้ายแล้วผู้ซื้อได้กลับมาควบคุมตลาดและทำให้ราคาปิดตัวในระดับที่สูงกว่าที่เปิด
 • การใช้: เมื่อพบ Bullish Pin Bar ที่สิ้นสุดแนวโน้มขาลง หรือในโซนแนวต้าน นักเทรดจำนวนมากมักจะรับรู้ว่าราคาอาจจะเริ่มเคลื่อนไหวขึ้น
 • สถานะ: เมื่อปรากฏบนกราฟรายวันหรือรายชั่วโมงในระหว่างแนวโน้มขาลง หรือหลังจากข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข่าวไม่ดี แท่งเทียนรูปแบบนี้บ่งบอกถึงแรงซื้อที่แรงขึ้น
 • การเข้าการลงทุน: นักเทรดจำนวนมากที่เห็นแท่งเทียนนี้จะพิจารณาปิด order ขายหรือเริ่มการซื้อ

Pin Bar เป็นแท่งเทียนที่นักเทรดหลายคนให้ความสนใจและมองหาบนกราฟเพื่อทำการเทรด หนึ่งในความสำคัญของ Pin Bar คือ สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริบทของตลาดในขณะนั้น

ลักษณะเฉพาะของ Pin Bar คือมีเนื้อเทียนสั้นและไส้เทียนยาวที่ส่งสัญญาณว่า ราคาได้ถูกดันไปในทิศทางหนึ่งแต่จบลงด้วยความไม่แน่นอนหรือการย้อนกลับ ลักษณะนี้บ่งบอกถึงการคัทค้าส่งสัญญาณว่าการเคลื่อนที่ของราคาในทิศทางนั้นอาจจะไม่ยั่งยืน ดังนั้นเมื่อนักเทรดเห็น Pin Bar ปรากฏบนกราฟ สามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณในการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย ตามความเหมาะสมกับแนวโน้มและบริบทของตลาด เพื่อให้การเทรดด้วย Pin Bar มีประสิทธิภาพ การระบุตำแหน่งและบริบทของตลาด เช่น การปรากฏของ Pin Bar ในพื้นที่ที่มีการรับ-สนับสนุนหรือแนวต้าน เป็นสิ่งที่สำคัญ

วิธีการเทรด pin bar

การเทรดด้วยแพทเทิร์น Pin Bar เป็นวิธีการที่หลายคนใช้ในการตัดสินใจเทรด เพราะเป็นแนวคิดที่ง่ายต่อการเข้าใจ และมีความแม่นยำสูงเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ ดังนี้ คือ ขั้นตอนวิธีการเทรดด้วย Pin Bar

 1. ค้นหา Pin Bar บนกราฟ: ต้องการแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวๆ และเนื้อเทียนเล็กน้อย จะแปลว่าราคาถูกปฏิเสธในแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น
 2. ตรวจสอบทิศทางของ Pin Bar: ถ้า Pin Bar มีไส้เทียนยาวที่ด้านล่างและเนื้อเทียนข้างบน แสดงว่ามีการระบุการขาย แต่ถ้าเกิดขึ้นในลักษณะตรงกันข้าม ก็จะแสดงถึงสัญญาณการซื้อ
 3. รอการยืนยัน: การเทรดตาม Pin Bar ควรจะรอจนกว่าแท่งเทียนถัดไปจะเปิด และยืนยันว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนหรือไม่
 4. วาง Stop Loss และ Take Profit
 • สำหรับ Bullish Pin Bar: วาง Stop Loss อยู่เล็กน้อยข้างล่างของ Pin Bar และวาง Take Profit ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สำหรับ Bearish Pin Bar: วาง Stop Loss อยู่เล็กน้อยข้างบนของ Pin Bar และวาง Take Profit ตามเป้าหมายที่กำหนด
 1. เอาใจช่วยในการจัดการความเสี่ยง: ต้องแน่ใจว่าขนาดการเทรดของคุณเหมาะสมกับทุนที่คุณมี และไม่เทรดในอัตราที่มากเกินไป
 2. รวม Pin Bar กับการวิเคราะห์อื่น ๆ: ใช้ Pin Bar ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
 3. ประเมินผล: หลังจากเทรดแต่ละครั้ง ควรทำการประเมินผลเพื่อดูว่า Pin Bar ทำงานได้ผลดีหรือไม่ และทำการปรับปรุงวิธีการเทรดในครั้งถัดไป

pin bar ใช้ทำอะไร

Pin Bar เป็นหนึ่งในแพทเทิร์นของแท่งเทียน (candlestick pattern) ที่นักเทรดหลายคนใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาด โดยมีการใช้งานดังนี้

 • สัญญาณการกลับเส้นทางของราคา: Pin Bar เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการยืนยันแนวโน้มปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้นักเทรดได้รับรู้ถึงความไม่แน่นอนของตลาดในเวลานั้น
 • เข้าสู่ตลาด: เมื่อเห็น Pin Bar แสดงขึ้นบนกราฟ นักเทรดหลายคนจะใช้สัญญาณนี้เป็นโอกาสเข้าสู่ตลาด โดยต้องการแท่งเทียนยืนยันที่ตามมา
 • ตั้ง Stop Loss และ Take Profit: Pin Bar ช่วยกำหนดระดับของ Stop Loss และ Take Profit ได้ เนื่องจากเราสามารถอ้างอิงจากยาวของไส้เทียน
 • รวมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น: Pin Bar มักจะใช้ร่วมกับ Indicator อื่น ๆ หรือระบบเทรดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
 • ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประจำ: หลายนักเทรดมีแนวคิดที่ใช้ Pin Bar กับกราฟวันละแท่งเพื่อดูภาพรวมของตลาด
 • ประเมินความเสี่ยง: เมื่อราคาไม่เคลื่อนไปตามทิศทางของ Pin Bar นักเทรดควรประเมินความเสี่ยงและควรมีแผนการจัดการความเสี่ยง
 • Pin Bar เป็นเครื่องมือที่ยืนยันและช่วยในการตัดสินใจการเทรด แต่การใช้งานมันควรจะร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

วิธีใช้ แท่งเทียน Pin Bar ในการทำกำไร

การใช้ Pin Bar ในการเทรด Forex เป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากนักเทรดหลายๆ คน เนื่องจากความสามารถในการบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา หากเทรดเดอร์มองเห็นแท่ง Pin Bar บนกราฟ ก็ควรพิจารณาต่อยอดเพื่อใช้วิธีการเทรดนี้เพื่อทำกำไร

 • ตรวจสอบแท่ง Pin Bar: เมื่อเห็นแท่ง Pin Bar บนกราฟ ควรรอจนกระทั่งแท่งเทียนนั้นจบลง และเปิดออเดอร์ตามทิศทางที่ Pin Bar แนะนำ เช่น ถ้าเป็นแท่ง Pin Bar แบบ bullish ควรเปิดออเดอร์ Buy
 • การตั้งเป้าหมาย: หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงและปรากฏ Pin Bar แบบ bullish ควรตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่แนวต้านที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่เทรดเดอร์เลือกเทรดแบบระยะสั้น เป้าหมายสามารถตั้งไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า
 • การระมัดระวัง: หากเกิด Pin Bar ในกราฟแนวโน้มขาขึ้น ควรระวังการเปิดออเดอร์ Sell และตั้งเป้าหมาย Take Profit ที่แนวรับที่ใกล้ที่สุด
 • การใช้ Time Frame: ทั่วไปแล้ว การเทรดด้วย Pin Bar บน Time Frame 4H หรือมากกว่า จะให้ความแน่นอนมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาจะน่าเชื่อถือและมีสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *