ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) คืออะไร

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) คืออะไร

PPI (Producer Price Index) หรือ ดัชนีราคาผู้ผลิต คือตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตขายในแต่ละเดือน โดย PPI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากฝั่งผู้ผลิต หากราคาที่ผู้ผลิตคิดจะสูงขึ้น ราคาดังกล่าวก็จะถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภค

การเผยแพร่รายงาน PPI ที่ได้เกิดขึ้นก่อน CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) จะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก เนื่องจากทั้งสองรายงานนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ตัวเลข PPI ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลเชิงบวกต่อค่าของสกุลเงินนั้นๆ

ความสัมพันธ์ของ PPI กับตลาด Forex

ความสัมพันธ์ของ PPI กับตลาด Forex

ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) มีความสำคัญอย่างมากในตลาด Forex เนื่องจากมันสามารถช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อได้ ที่สำคัญ PPI ยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการคาดการณ์ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงระดับเงินเฟ้อที่ผู้บริโภคต้องเผชิญ ดังนั้น เมื่อตัวเลข PPI ออกมาและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ มันจะส่งผลบวกต่อสกุลเงินดอลลาร์ เพราะมันสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ในทางกลับกัน หากตัวเลข PPI ออกมาและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ มันจะส่งผลลบต่อสกุลเงินดอลลาร์ เนื่องจากมันสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะลดลง ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น เทรดเดอร์ควรติดตามการรายงานตัวเลข PPI เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรด

การติดตามตัวเลข PPI จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ทำนายแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจในการเทรดได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรดคู่สกุลเงินที่มีดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในสกุลเงิน นอกจากนี้ PPI ยังเป็นตัวเลขที่นักวิเคราะห์และนักลงทุนใช้ในการประเมินความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของธนาคารกลาง

หากตัวเลข PPI เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น นั่นอาจทำให้ธนาคารกลางต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาความมั่นคงของค่าเงิน การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะทำให้สกุลเงินนั้นๆมีค่ามากขึ้น และดึงดูดนักลงทุนให้นำเงินมาลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากตัวเลข PPI เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้เงินเฟ้อลดลง นั่นอาจทำให้ธนาคารกลางต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินนั้นๆ ลดลง และอาจทำให้นักลงทุนนำเงินออกไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ซึ่งจะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

ตารางความสัมพันธ์ PPI กับตลาด Forex

ความสัมพันธ์ คำอธิบาย
PPI สูงกว่าคาด บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มเงินเฟ้อสูง, ส่งผลบวกต่อค่าเงิน, ตลาดกระทิง
PPI ต่ำกว่าคาด บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มเงินเฟ้อต่ำ, ส่งผลลบต่อค่าเงิน, ตลาดหมี
PPI และอัตราดอกเบี้ย PPI สูงอาจนำไปสู่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย, ส่งผลบวกต่อค่าเงิน
PPI และ GDP PPI สูงอาจบ่งชี้การเติบโตทางเศรษฐกิจ, ส่งผลบวกต่อค่าเงิน
PPI กับ CPI PPI เป็นตัวบ่งชี้การคาดการณ์ CPI, ซึ่งส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ
PPI กับนโยบายการเงิน PPI สูงอาจนำไปสู่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย, ส่งผลต่อนโยบายการเงิน
PPI กับการส่งออก PPI สูงอาจนำไปสู่การเพิ่มราคาสินค้าส่งออก, ส่งผลต่อภาวะการค้า
PPI กับการนำเข้า PPI ต่ำอาจนำไปสู่การลดราคาสินค้านำเข้า, ส่งผลต่อภาวะการค้า
PPI กับการลงทุน PPI สูงอาจนำไปสู่การเพิ่มต้นทุนการผลิต, ส่งผลต่อการลงทุน
PPI กับอัตราแลกเปลี่ยน PPI สูงมักทำให้สกุลเงินแข็งค่า, ส่งผลต่อตลาด Forex
PPI กับตลาดหุ้น PPI สูงสามารถส่งผลต่อรายได้ของบริษัท, ซึ่งมีผลต่อตลาดหุ้น
PPI กับเงินเฟ้อ PPI สูงสามารถนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูง, ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งหมด
PPI กับดอกเบี้ย PPI สูงมักทำให้ธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ย, ส่งผลต่อตลาดซื้อขายเงิน

ความสำคัญของ PPI

PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการติดตามระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผู้ผลิตเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการผลิตและแนวโน้มราคาในอุตสาหกรรมต่างๆ การติดตาม PPI จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นในการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอนาคต

ดัชนี PPI ยังช่วยให้สามารถปรับค่าเงินตามราคาเฉลี่ยของการผลิต มูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการผลิต จากราคาปัจจุบันเป็นราคาคงที่หรือราคา ณ ปีฐาน เพื่อให้เห็นภาพความเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การวัด GDP ได้ตรงตามความเป็นจริง

การเปลี่ยนแปลงของดัชนี PPI ยังมีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของธนาคารกลาง อาทิ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย การปรับนโยบายการผลิต และการปรับสัญญาซื้อขายในระยะยาว

การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกรรมทางการเงินและการลงทุนโดยรวม ดังนั้น ผู้กู้ยืมเงิน นักลงทุน และผู้ทำการค้าระหว่างประเทศจึงควรติดตามรายงานดัชนี PPI เพื่อทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงินเฟ้อและวิธีที่มันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินของพวกเขา

การจำแนกประเภทของราคาใน PPI

ในการจำแนกประเภทของราคาใน PPI จะช่วยให้เห็นภาพรวมของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ ซึ่งมีดังนี้

 1. การจำแนกประเภทระดับอุตสาหกรรม: การแบ่งข้อมูลราคาออกเป็นกลุ่มตามอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับราคาในอุตสาหกรรมนั้นๆ และเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ
 2. การจำแนกประเภทสินค้า: การแบ่งข้อมูลราคาออกเป็นกลุ่มตามประเภทสินค้า ช่วยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละประเภทสินค้า และเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นๆ
 3. การจำแนกประเภทความต้องการขั้นสุดท้าย – ความต้องการขั้นกลาง (FD-ID): การแบ่งข้อมูลราคาออกเป็นกลุ่มตามความต้องการขั้นสุดท้ายและความต้องการขั้นกลาง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของราคาที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านความต้องการตลาด

ความแตกต่างระหว่าง PPI กับ CPI

ความแตกต่างระหว่าง PPI กับ CPI

ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index, PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index, CPI) ทั้งสองเป็นตัวชี้วัดที่ใช้สำหรับวัดระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้

PPI CPI
เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงราคา เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงราคา
จากฝั่งผู้ผลิต จากฝั่งผู้บริโภค
ตัวเลข PPI จะสะท้อนราคา ตัวเลข CPI จะสะท้อนราคา
ก่อนที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า ที่ผู้บริโภคจ่ายเมื่อซื้อสินค้า

สิ่งที่ต้องรู้ คือ ถ้า PPI สูงขึ้น จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตซึ่งสามารถถูกส่งผ่านมายังผู้บริโภคในรูปแบบของราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น และสะท้อนให้เห็นในตัวเลข CPI ที่สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ทั้งสองดัชนีจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในการแสดงถึงภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจนั้นเอง

การคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในการเทรด Forex

การคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องอาศัยข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลผลโดยหน่วยงานสถิติแห่งชาติหรือหน่วยงานทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยทั่วไป PPI จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรดังนี้

การคำนวณดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในการเทรด Forex

สำหรับการเทรด Forex นั้น PPI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่นักเทรดและนักลงทุนใช้เพื่อประเมินสภาวะเศรษฐกิจและคาดการณ์ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โดยทั่วไป ถ้า PPI มีการเพิ่มขึ้น อาจหมายถึงว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและสนับสนุนให้สกุลเงินนั้นๆ แข็งค่าขึ้น

การใช้ PPI ในการเทรด Forex สามารถทำได้ดังนี้

 • ติดตามการประกาศตัวเลข PPI จากหน่วยงานทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ตัวเลข PPI ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากช่วงเวลาก่อนหน้า
 • วิเคราะห์ผลกระทบของตัวเลข PPI ต่อสภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
 • ประเมินทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากผลกระทบดังกล่าว
 • ตัดสินใจเปิดหรือปิดการเทรดตามการวิเคราะห์ที่ได้

สำคัญที่สุด คือ นักเทรดต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีและใช้ข้อมูล PPI เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ช่วยในการตัดสินใจเทรด ไม่ใช่ใช้เป็นตัวตัดสินใจเพียงอย่างเดียว

ปัจจัยที่มีผล PPI ในการเทรด Forexส่วนบนของฟอร์ม

PPI (Producer Price Index) สามารถมีผลกระทบต่อการเทรด Forex ได้หลายด้าน เนื่องจาก PPI สามารถสะท้อนถึงระดับของเงินเฟ้อและเศรษฐกิจโดยรวม ปัจจัยที่สามารถมีผลกระทบต่อการเทรด Forex จาก PPI ได้แก่

ระดับเงินเฟ้อ

 • PPI ที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนถึงระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น
 • PPI ที่ลดลงสามารถสะท้อนถึงระดับเงินเฟ้อที่ลดลง อาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง
 • สมมุติว่า PPI ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 0.3% เป็น 0.5% นั่นสามารถสะท้อนถึงระดับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปสู่การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้น

เศรษฐกิจโดยรวม

 • PPI เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของเศรษฐกิจ หาก PPI มีการเพิ่มขึ้น อาจหมายถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น
 • ในทางกลับกัน หาก PPI ลดลง อาจหมายถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่งผลให้สกุลเงินอ่อนค่าลง
 • หาก PPI ของเยอรมันลดลงจาก 0.4% เป็น 0.1% อาจหมายถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่งผลให้ EUR อ่อนค่าลง

การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย

 • การเปลี่ยนแปลงของ PPI สามารถมีผลต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
 • หาก PPI ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นสามารถทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่า Federal Reserve จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ส่งผลให้ USD แข็งค่าขึ้น

การเปรียบเทียบกับ CPI (Consumer Price Index)

 • PPI และ CPI เป็นตัวชี้วัดที่ใช้วัดระดับเงินเฟ้อ การเปรียบเทียบ PPI กับ CPI สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของเงินเฟ้อได้
 • สมมุติว่า PPI ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจาก 0.2% เป็น 0.4% แต่ CPI ยังคงอยู่ที่ 0.1% นั่นสามารถสะท้อนถึงแนวโน้มของเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่ไม่ได้กระทบต่อราคาผู้บริโภค ส่งผลให้ JPY อ่อนค่าลง

 

ข้อดีของ PPI ในการเทรด Forex

 • ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มของราคาผู้ผลิตและเงินเฟ้อได้
 • ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเมื่อไหร่ควรซื้อหรือขายสกุลเงิน
 • สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของการผลิตและอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
 • สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
 • ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจอื่น ๆ
 • ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ตลาด Forex ได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินได้
 • สามารถช่วยให้นักลงทุนทำนายการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการได้
 • ช่วยให้นักลงทุนสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 

ข้อเสียของ PPI ในการเทรด Forex

 • ไม่ได้ตอบสนองทันทีต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด
 • ไม่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการทั้งหมด
 • ไม่ได้ระบุถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการที่ใช้ในการผลิต
 • อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • อาจไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงในตลาดอย่างครบถ้วน
 • อาจไม่ได้แสดงถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
 • อาจไม่ได้แสดงถึงความคาดหวังของนักลงทุน
 • อาจไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
 • อาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและบริการบางประการ
 • อาจไม่ได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *