รายงานดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) คือการวัดยอดขายแบบถ่วงน้ำหนักของการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปรายใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งมีร้านค้าประมาณ 9,000 แห่ง ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลต่อความแข็งค่าของค่าเงิน USD ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ส่งผลต่อความอ่อนตัวของค่าเงิน USD

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index)

เป็นตัวบ่งชี้การเติบโตของยอดค้าปลีกที่จดทะเบียน และให้ข้อมูลประมาณการแนวโน้มยอดค้าปลีกล่วงหน้าก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและรายงานของบริษัทค้าปลีก เป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาวะของภาคการค้าปลีก แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค และสถานะโดยรวมของเศรษฐกิจ

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) คืออะไร?

Redbook Index หรือที่เรียกว่า ดัชนีจอห์นสันเรดบุ๊ค (Johnson Redbook Index) เป็นเจ้าของโดย เรดบุ๊ค รีเสิร์ช อิงค์ (Redbook Research Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก บริษัทมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมค้าปลีกในด้านการติดตามสถิติและให้การวิเคราะห์ตลาดค้าปลีกในสหรัฐฯ อย่างเป็นอิสระมานานกว่า 45 ปี โดยดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1964 Redbook Research รวบรวมแนวโน้มยอดขายรายสัปดาห์โดยติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) เป็นการวัดรายสัปดาห์ของการเติบโตของยอดขายสาขาเทียบเคียงในภาคการค้าปลีกของสหรัฐอเมริกา

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ติดตามข้อมูลการขายจากกลุ่มตัวอย่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า แผนกขาย และร้านค้าสาขา

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบและแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานของภาคการค้าปลีก

Johnson Redbook ติดตาม วิเคราะห์ และอธิบายแนวโน้มการขายปลีกและเศรษฐกิจผู้บริโภค (ดัชนีเรดบุ๊ค;Redbook Index) ซึ่งเป็นดัชนียอดขายปลีกรายสัปดาห์สำหรับการค้าปลีกที่จดทะเบียน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ได้กลายเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่มีผู้ชมมากที่สุดใน Wall Street ดัชนีดังกล่าวเป็นการเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อวงจรธุรกิจ การหมุนเวียนของภาคส่วน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ยังดำเนินการวิเคราะห์แนวโน้มทางสถิติในชุดข้อมูลการขายปลีกที่สำคัญอื่นๆ เช่น ข้อมูลร้านค้าเดิมของผู้ค้าปลีก ซึ่งมีฐานข้อมูลที่เป็นการค้าปลีกที่จดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และติดตามเศรษฐกิจผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดสำหรับปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนความต้องการ – Consumer Indicators จะตรวจสอบตัวบ่งชี้ผู้บริโภคมากกว่า 150 รายการในแต่ละเดือน เพื่อระบุแนวโน้มที่สำคัญในระยะสั้นถึงระยะกลางสำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้สังเกตการณ์ผู้บริโภครายอื่น

Johnson Redbook Index เป็นดัชนีชี้วัดการเติบโตของยอดค้าปลีกที่จดทะเบียน และให้ข้อมูลประมาณการขั้นสูงเกี่ยวกับแนวโน้มยอดค้าปลีกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการและรายงานของบริษัทในรายงานตำนวนสี่หน้าที่อ่านง่าย ตัวบ่งชี้รายสัปดาห์จะเผยแพร่สู่สาธารณะทุกเช้าวันอังคาร โดยลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแฟกซ์ ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ

Johnson Redbook Index คือดัชนียอดค้าปลีก ดัชนีรวบรวมและวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้าที่เทียบเคียงได้ที่ร้านค้าปลีก ร้านค้าในเครือ และแผนกขายของห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นตัวแทนของร้านค้ามากกว่า 9,000 แห่ง รายงานจะเผยแพร่ทุกวันอังคาร ซึ่งครอบคลุมสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันเสาร์ก่อนหน้าของสัปดาห์ ดัชนียังรายงานข้อมูลยอดขายสาขาเดิมทุกเดือนทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนใหม่ ดัชนีจะติดตามเดือนงบประมาณการขายปลีกตามปฏิทินทั่วไป

Johnson Redbook Retail Sales Monthly เป็นรายงานที่ครอบคลุมของข้อมูลยอดขายในร้านเดิมที่รายงานทุกเดือนโดยผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปและผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย การวิเคราะห์จะได้รับจากยอดขายในเดือนปัจจุบัน ยอดขายปีต่อปี รายไตรมาสและประจำปี ข้อมูลการขายในอดีต และการจัดอันดับบริษัท ผู้ค้าปลีกได้รับการติดตามในหมวดหมู่ต่างๆ: เครื่องแต่งกายพิเศษ หนังสือ ของเล่นและงานอดิเรก แผนกขาย รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ยา การปรับปรุงบ้าน ของตกแต่งบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ จิวเวลรี่ สินค้ากีฬา และเบ็ดเตล็ด รายงานดัชนียอดขายสาขาเดิมของ Johnson Redbook (SSI) ซึ่งเป็นดัชนีการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเมื่อเทียบเป็นรายปีในแต่ละฉบับ

Johnson Redbook Consumer Indicators เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจผู้บริโภค/การค้าปลีก รายงานการวิจัยประจำเดือนนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้จ่ายของผู้บริโภค รายได้ส่วนบุคคล และตัวชี้วัดอื่นๆ รวมถึงการจ้างงาน ที่อยู่อาศัย สินค้าคงคลัง และอื่นๆ

โดยปกติ ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

  • ค่าเฉลี่ยเรดบุ๊ค
  • ดัชนียอดขายสาขาเดียวกันของ Redbook

ค่าเฉลี่ย Redbook ติดตามการเติบโตของยอดขายในร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมด ในขณะที่ดัชนียอดขายสาขาเดียวกันของ Redbook มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของยอดขายภายในร้านค้าที่เปิดมาอย่างน้อยหนึ่งปี

Redbook Same-Store Sales Index (SSI) จะเผยแพร่ทุกวันอังคารโดย Redbook Research ดัชนีรายสัปดาห์จะวัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของยอดขายในร้านค้าปลีกที่เปิดมาอย่างน้อยหนึ่งปี โดยจะเปรียบเทียบตัวเลขยอดขายจากช่วงเวลาปัจจุบันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของผู้ค้าปลีก

ดัชนีรายสัปดาห์อิงตามการเปลี่ยนแปลงยอดขายในสาขาเดิมของผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปขนาดใหญ่ 9,000 รายในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างที่ใช้สำหรับ SSI ทับซ้อนกับประมาณ 80% ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้โดยสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาสำหรับข้อมูลยอดค้าปลีก Monthly State Retail Sales (MSRS) ดังนั้น ทั้งสองแหล่งสามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับภาคการค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา

เนื่องจาก SSI เป็นข้อมูลความถี่สูง จึงถูกติดตามโดย New York Fed Weekly Economic Index (WEI) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลยอดขายปลีกรายเดือนอย่างเป็นทางการ Redbook SSI สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอำนาจการใช้จ่ายโดยรวมในสหรัฐอเมริกาได้ทันทีได้ดียิ่งขึ้น

เหตุใดดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) จึงมีความสำคัญ

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) นี้ให้คำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อวงจรธุรกิจ การหมุนเวียนของภาคส่วน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย

Johnson Redbook Index เป็นเจ้าของโดย Redbook Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก บริษัทมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมค้าปลีกในด้านการติดตามสถิติและให้การวิเคราะห์ตลาดค้าปลีกในสหรัฐฯ อย่างเป็นอิสระมานานกว่า 45 ปี Redbook Research รวบรวมแนวโน้มยอดขายรายสัปดาห์โดยติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

Redbook Index research ครอบคลุมผู้ค้าปลีกที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 250 พันล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น Redbook Research ติดต่อบริษัทต่างๆ เช่น Wal-Mart Stores, Inc. (WMT) และจะรวบรวมข้อมูลไม่เพียงแต่สำหรับยอดขายในร้านค้าหลักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทในเครือด้วย เช่น Sam’s Choice, Great Value, Equate, Ol’Roy และ White Stag ฯลฯ Wal-Mart Stores (WMT) เป็นห้างสรรพสินค้าและร้านค้าลดราคาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าตลาดมากกว่า 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วจะถูกสรุปและจัดไว้ในดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยอดขายซึ่งจัดทำรายงานทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน

ดังนั้น ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) สามารถช่วยเหลือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นและ ETF เช่น Wal-Mart Stores, Inc. (WMT), Vanguard Total Bond Market ETF (BND), SPDR S&P Retail ETF (XRT), PowerShares Dynamic Retail Portfolio (PMR) และ Market Vectors Retail ETF (RTH)

ด้วยการติดตามผลการดำเนินงานของภาคการค้าปลีก ของ Johnson Redbook Index

นักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายสามารถประเมินสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้จากการรายงานที่ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพฤติกรรมผู้บริโภค

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) รายงานที่เพิ่มขึ้น(การใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น)แสดงถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะที่รายงานที่อ่อนแอ(การใช้จ่ายของประชาชนที่ลดลง)อาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจหรือการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงหรือการว่างงาน

ตัวชี้วัดหลักที่ครอบคลุมใน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) คืออะไร?

ยอดค้าปลีก (Retail sales) เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการประเมินรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศ การใช้จ่ายของผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของวงจรเศรษฐศาสตร์ เมื่อระดับการจ้างงานเพิ่มขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน งานส่วนใหญ่มาในรูปของเงินเดือน ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีเงินใช้จ่าย เมื่อผู้บริโภคมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น บริษัทต่างๆ ก็พบกับความต้องการผลิตภัณฑ์ของตนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มระดับรายได้ได้ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆ มักจะจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น กิจกรรมทั้งหมดนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) พยายามประเมินกิจกรรมการซื้อของผู้บริโภคในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่รายสัปดาห์แบบใกล้เคียงเรียลไทม์ รวมถึงร้านเสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า แผนกขาย ร้านขายยา และคลังสินค้า การเพิ่มขึ้นของ ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) —การเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกและการใช้จ่ายของผู้บริโภค—มีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่างๆ ในภาคนี้ รวมถึง Wal-Mart Stores, Inc. (WMT), Costco Wholesale Corporation (COST), Best Buy Co., Inc. (BBY) และวอลกรีนส์ (WAG)

ตัวชี้วัดที่รายงานใน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ส่งผลต่อนักลงทุนตราสารหนี้อย่างไร?

ข้อมูลรายสัปดาห์เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพมากเกี่ยวกับความผันผวนในระยะสั้นของยอดค้าปลีก สำหรับนักวิเคราะห์ในตลาดตราสารหนี้ รายงานรายสัปดาห์เป็นเครื่องบ่งชี้ล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางใด ยอดค้าปลีกส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็นมากกว่าสองในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของผู้บริโภคจึงมีผลกระทบสำคัญต่อการเติบโตโดยรวมของเศรษฐกิจ

สำหรับตลาดตราสารหนี้ (Bond) จุดเน้นอยู่ที่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อหรือไม่ เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง นักลงทุนจะย้ายการลงทุนเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้

ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (นักลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุ ตัวอย่างตราสารหนี้ที่พบเห็นทั่วไป เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้น นักลงทุนจะย้ายจากพันธบัตรไปสู่ตลาดตราสารทุน ตราสารทุน (Equity Instruments) สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท อาทิ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น รวมไปถึง DW หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant) คุณสามารถเข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อตลาดตราสารหนี้ได้โดยการติดตาม ETF เช่น iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond (TLT) และ Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

ตลาดตราสารหนี้ (Bond) มีแนวโน้มที่จะตอบสนองในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) การเพิ่มขึ้นของดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) หมายความว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตพร้อมกับระดับการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นยังทำให้ Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ ซึ่งทำให้ราคาตราสารหนี้ (Bond)ลดลง

อัตราดอกเบี้ยและตราสารหนี้ (Bond)มีความสัมพันธ์ผกผัน หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้ (Bond) ก็จะลดลงและหากอัตราดอกเบี้ยลดลง ผลตอบแทน(อัตราตอบแทน) ของตราสารหนี้ (Bond) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ทรุดโทรม(เศรษฐกิจขาลง)

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ถือเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายสามารถวัดแนวโน้วทางเศรษฐกิจโดยรวมได้โดยการติดตามผลการดำเนินงานของภาคการค้าปลีก ตลอดจนระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพฤติกรรมผู้บริโภค

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ที่แข็งแกร่งสามารถส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะที่รายงานที่อ่อนแออาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจหรือการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง

ใครเป็นผู้เผยแพร่ ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ?

รายงาน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) จัดทำโดย Redbook Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระที่เชี่ยวชาญด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลยอดค้าปลีก

บริษัทรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ค้าปลีกสินค้าทั่วไปรายใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานนี้เป็นตัวแทนของภาคส่วนการค้าปลีกในวงกว้าง

Redbook Research รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดทำรายงาน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) รายสัปดาห์ ซึ่งจากนั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณะ

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) จะประกาศเมื่อใด

โดยทั่วไปรายงาน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) จะเผยแพร่เป็นรายสัปดาห์ โดยปกติจะออกในวันอังคาร เวลา 8.55 น. ตามเวลาตะวันออก

รายงานนี้เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวทางการเงินหลายแห่ง รวมถึงบนเว็บไซต์ของ Redbook Research

ด้วยการให้ข้อมูลที่ทันเวลาและทันสมัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของภาคการค้าปลีก รายงาน ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ช่วยให้นักเศรษฐศาสตร์ นักลงทุน และผู้กำหนดนโยบายสามารถรับทราบข้อมูลและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) เปิดเผยข้อมูลรายสัปดาห์ของร้านค้าเดียวกันในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014

ดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) รายงานข้อมูลรายสัปดาห์ของร้านเดิมในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 จากการอ่านรายสัปดาห์ล่าสุด อัตราการขายของสาขาเดิมลดลงเหลือ 2.5% จาก 2.9% ในสัปดาห์ก่อน ดัชนีส่วนใหญ่ลดลงนับตั้งแต่ต้นปี 2014 ซึ่งบ่งชี้ถึงอารมณ์การจับจ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง สภาพอากาศที่ไม่ดีในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วย

มีการสังเกตแนวโน้มในดัชนีเรดบุ๊ค (Redbook Index) ที่บ่งชี้ถึงยอดขายที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ในเดือนเมษายนและระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม (ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของสหรัฐอเมริกา) ต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายน ช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลที่รอคอยกันมากเนื่องจากประเทศกำลังฟื้นตัวจากสภาพอากาศหนาวเย็นที่รุนแรง ผู้ค้าปลีกใช้ส่วนลดในร้านค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น โดยเทศกาลอีสเตอร์และวันหยุดอื่นๆ ใกล้เข้ามาแล้ว ในทำนองเดียวกัน มูลค่าการช้อปปิ้งยังคงสูงในบางสัปดาห์ในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ เมื่อผู้ลดราคา ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกอื่นๆ มอบส่วนลดจำนวนมาก

แนวโน้มย้อนกลับ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แนวโน้มได้พลิกกลับ การใช้จ่ายของผู้บริโภคต่ำมากแม้ในช่วงเทศกาลวันหยุดเนื่องจากมีอัตราการว่างงานสูงอย่างต่อเนื่อง อัตราการว่างงานคือเปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานที่หางานแต่ไม่มีงานทำ

อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากวิกฤตการเงินครั้งล่าสุด โดยแตะจุดสูงสุดที่ 9.5% การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานเป็นผลมาจากการผสมผสานระหว่างนโยบายของรัฐบาลที่ล้มเหลว ฟองสบู่ที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ ตามทฤษฎีแล้ว การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE Index) และอัตราการว่างงานมีทิศทางตรงกันข้าม การเพิ่มขึ้นของระดับการว่างงานส่งผลให้ดัชนี PCE ลดลง สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อยอดค้าปลีกของประเทศ เนื่องจากผู้บริโภคมีเงินเหลือน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับใช้จ่ายในกิจกรรมวันหยุด

นอกจากนี้การใช้จ่ายของผู้บริโภครายย่อยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องยังเป็นคอขวดสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น (SPY) เคลื่อนไหวไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ และอัตราการว่างงานลดลง สิ่งอื่นๆ ที่ส่งผลไปในทางเดียวกันคือ สถานการณ์อาจนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่สูง ซึ่งทำให้ราคาพันธบัตรลดลง (BND)

ดัชนี Redbook ครอบคลุมบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ และการลดลงของดัชนีส่งผลเสียต่อราคาหุ้นและการประเมินมูลค่าของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ รวมถึง Wal-Mart (WMT), Target Corporation (TGT), Costco Wholesale (COST), Walgreen Company (WAG) และ Macy’s, Inc, (M) และอื่นๆ อีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *