Requote คืออะไร ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเทรด

Requote คืออะไร

Requotes หรือ Rejections คือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการเทรด Forex เมื่อเราได้สั่งเปิดหรือปิดการเทรดที่ราคาที่ต้องการ แต่ระบบของ Broker ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้ สาเหตุมาจากราคาที่เปลี่ยนไประหว่างที่เราสั่งกับเวลาที่คำสั่งถูกประมวลผล ดังนั้นระบบจึงจะทำการแจ้งเตือนผ่านการ pop up บนแพลตฟอร์มเทรด เพื่อให้เราได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคานั้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น Volatility ของตลาดที่สูง การประกาศข่าวสำคัญ หรือการที่มีการเทรดในปริมาณที่สูงในเวลานั้น ทำให้ราคาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเกิด Requotes หรือ Rejections นี้จะส่งผลให้นักเทรดไม่สามารถเปิดหรือปิดการเทรดในราคาที่ต้องการได้ และในบางกรณีนักเทรดอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เพราะการที่ราคาเปลี่ยนไป จึงสำคัญที่นักเทรดควรรับรู้ถึงความเสี่ยงนี้และมีแผนการเพื่อจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้และควรระมัดระวังเวลาเทรดในช่วงที่ตลาดมี Volatility สูง

ทำความรู้จักกับ Requotes

ทำความรู้จักกับ Requotes

Requotes หรือ Rejections เป็นคำที่นักเทรดในตลาด Forex ควรรู้จัก ทั้งสองคำนี้หมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนักเทรดต้องการเปิดหรือปิดสัญญาในราคาที่ต้องการ แต่ระบบไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งนั้นได้ เนื่องจากราคาในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น ระบบจะแจ้งให้นักเทรดทราบผ่านการแสดง pop up เพื่อบอกว่าราคาที่ต้องการจะเปิดหรือปิดสัญญานั้นได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดเห็นราคาในแพลตฟอร์ม MT4 ว่าเป็น 4.8899 และต้องการเปิดสัญญาซื้อหรือขาย แต่เมื่อส่งคำสั่งแล้ว ราคาที่ Server ได้เปลี่ยนไปจากราคาที่ต้องการ เช่น เป็น 4.8905 ระบบจะทำการแจ้งให้นักเทรดทราบเพื่อความถูกต้อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Requotes หรือ Rejections นี้คือ นักเทรดอาจไม่สามารถทำการเทรดในราคาที่ต้องการ ทำให้โอกาสในการทำกำไรหรือการป้องกันความเสี่ยงไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ และในบางครั้งยังอาจส่งผลให้นักเทรดขาดทุนได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดการ Requotes

สาเหตุที่ทำให้เกิดการ Requotes

Requotes หรือ Rejections นั้นเกิดขึ้นเมื่อระบบไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่นักเทรดต้องการ และมีสาเหตุที่ทำให้เกิดการ Requotes/Rejections หลายปัจจัย ตามที่ Wisdom Trade ได้ยกตัวอย่างดังนี้

 • ความเร็วของอินเทอร์เน็ต ความเร็วของ server และเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเทรด จากประสบการณ์ของผู้เขียน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือปัญหาในสัญญาณอินเทอร์เน็ต นักเทรดจะพบว่ามี Requotes/Rejections เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
 • ประเภทของบัญชีที่นักเทรดเลือกใช้ก็ส่งผลต่อการเกิด Requotes/Rejections โบรกเกอร์บางท่านอาจจะมีการแจ้งก่อนหน้านี้ว่า หากเลือกเปิดบัญชีกับเขา Requotes/Rejections จะเกิดขึ้นน้อยลง
 • เวลาเทรดในช่วงที่ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในช่วงที่ตลาด London เปิด หรือตลาดอเมริกาเปิด เนื่องจากนักเทรดจากทั่วโลกเข้ามาเทรดมากขึ้น ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงเวลาที่มีการประกาศข่าวสำคัญๆ ราคาจะมีการสวิงสูง และนักเทรดอาจจะพบ Requotes ขึ้นบ่อยครั้งตามมาด้วย

แนวทางการแก้ปัญหา

การเกิด Requotes หรือ Rejections ในการเทรด Forex สามารถทำให้นักเทรดเกิดความไม่สบายใจหรือพลาดโอกาสในการเข้าและออกตลาดได้ ในบทความนี้ ทาง Wisdom Trade ขอแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

การเลือกใช้สาย Lan

เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเชื่อมต่อ แนะนำให้นักเทรดเลือกใช้การเชื่อมต่อผ่านสาย Lan ซึ่งจะมีความเร็วและความเสถียรมากกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ทำให้ลดโอกาสการเกิด Requotes และ Rejections ได้

หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีข่าว

การเทรดในช่วงที่มีข่าวสำคัญ โดยเฉพาะช่วงตลาด London และตลาดอเมริกา เป็นช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้ หรือเลือกเทรดในคู่เงินที่ไม่ได้รับผลกระทบจากข่าวสำคัญ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเจอ Requotes

เปลี่ยนบัญชีเทรด

การเลือกบัญชีที่ให้บริการในรูปแบบ ECN จะช่วยลดการเกิด Requotes มากกว่าบัญชีประเภทอื่น โดยบัญชีประเภท ECN นั้นจะเชื่อมต่อกับตลาดโดยตรง ทำให้การเปิดและปิดออเดอร์เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าสเปรดที่ต่ำ

การตั้งค่าใน MT4

การตั้งค่า Maximum Deviation ใน MT4 ช่วยให้เราสามารถกำหนดระยะห่างของราคาที่ยอมรับได้ เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง เช่น เซ็ต Maximum Deviation เป็น 3 จุด เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงภายในขอบเขตที่กำหนด ระบบจะดำเนินการตามคำสั่งของเราโดยอัตโนมัติ

ใช้ Stop Loss และ Take Profit

การตั้ง Stop Loss และ Take Profit ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดการเกิด Requotes เมื่อราคาเคลื่อนไหวถึงราคาที่เราตั้งไว้ ระบบจะดำเนินการตามคำสั่งของเราโดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบการทำงานของ EA

สำหรับผู้ที่ใช้ EA ในการเทรด ควรตรวจสอบว่า EA สามารถจัดการกับ Requotes หรือ Rejections ได้หรือไม่ และว่ามีการตั้งค่าในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างถูกต้องหรือไม่

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเทรด

การเทรดและเผชิญหน้ากับปัญหา Requotes ในตลาด Forex จะส่งผลกระทบต่อการเทรดในหลายด้าน สำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยปัญหา Requotes ได้แก่:

 • ความไม่แน่นอนของราคาสัญญา: ซึ่งหมายความว่า นักเทรดอาจจะได้ราคาที่แตกต่างจากที่ตั้งใจหรือคาดหวังไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่เกิด Requotes ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ของนักเทรด
 • การเสียโอกาสทำกำไร: เมื่อราคาเคลื่อนที่รวดเร็วและนักเทรดต้องการจะเข้าหรือออกจากตลาด ปัญหา Requotes อาจทำให้นักเทรดพลาดโอกาสในการประสบความสำเร็จจากการเทรด
 • ความขัดข้องในการใช้งาน: ปัญหา Requotes อาจทำให้นักเทรดเกิดความไม่พึงพอใจและเสียความน่าเชื่อถือกับโบรกเกอร์ เพราะมักจะเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับบริการที่ดี
 • การเสียเงินเกินความคาดหวัง: ในกรณีที่นักเทรดต้องการปิดสัญญาเพื่อลดการขาดทุน แต่เกิด Requotes ทำให้ไม่สามารถปิดสัญญาได้ทันท่วงที นักเทรดอาจเสียเงินเพิ่มเติมจากที่คาดหวังไว้
 • การเพิ่มความซับซ้อนในการจัดการการเทรด: นักเทรดอาจต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ซับซ้อนขึ้น เมื่อเกิดปัญหา Requotes เช่น ต้องการเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือเลือกปิดสัญญาที่ราคาอื่น
 • การเกิดความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดการณ์: ในกรณีที่ใช้เทคนิคการเทรดที่ต้องการเร็วและแม่นยำ เช่น Scalping ปัญหา Requotes สามารถส่งผลกระทบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอย่างรุนแรง
 • ความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อ: หากปัญหา Requotes เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจบ่งบอกถึงความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมการเทรดและเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์

วิธีแก้ปัญหา Requotes

 1. ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ใช้สาย Lan แทน Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 2. เลือกเทรดในเวลาที่ไม่มีข่าวสำคัญหรือตลาดไม่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
 3. การใช้โบรกเกอร์ที่มีเสถียรภาพ และมีระบบการป้องกันปัญหา Requotes
 4. ใช้การตั้งค่า Maximum Deviation ใน MT4 ในการป้องกันปัญหา Requotes
 5. ปรับเปลี่ยนบัญชีเทรดจากประเภท Mini ไปยัง ECN เพื่อลดความเสี่ยงจาก Requotes

ยกตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหา

ยกตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ปัญหา

การเทรด Forex นั้นมีความเสี่ยงหลายประการ และหนึ่งในปัญหาที่นักเทรดสามารถพ Encounter คือ Requotes หรือ Rejections การเกิด Requotes สามารถส่งผลกระทบต่อการเทรดของนักเทรดได้หลายแบบ ขอยกตัวอย่างและแนะนำวิธีแก้ปัญหา ดังนี้

ตัวอย่างของความเสี่ยงจาก Requotes

 • การปิดสัญญาไม่ทันเวลา: สมมติว่านักเทรดต้องการปิดสัญญาในราคา 2000 แต่เนื่องจากเกิด Requotes การปิดสัญญาของนักเทรดอาจจะล่าช้า และเมื่อได้ปิดสัญญาจริง ราคาอาจจะอยู่ที่ 1.2010 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนของนักเทรด
 • การเข้าสัญญาที่ไม่พึงประสงค์: นักเทรดอาจต้องการเข้าสัญญา Buy ในราคา 3000 แต่เนื่องจากเกิด Requotes การเข้าสัญญาอาจจะเกิดขึ้นที่ราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าที่นักเทรดต้องการ

วิธีแก้ปัญหา Requotes

 • ใช้ Limit Order: การตั้ง Limit Order ที่ราคาที่นักเทรดต้องการจะช่วยให้นักเทรดได้ราคาตามที่ต้องการ แม้จะมี Requotes ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเทรด
 • เลือกโบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพ: การเทรดกับโบรกเกอร์ที่มีความเร็วและเสถียรในการให้บริการจะช่วยลดโอกาสในการเกิด Requotes
 • หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง: ช่วงข่าวหรือเวลาที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว เป็นช่วงเวลาที่มักเกิด Requotes การหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยง
 • ใช้สาย Lan ในการเชื่อมต่อ: การเชื่อมต่อด้วยสาย Lan จะมีความเร็วและเสถียรกว่า Wi-Fi ทำให้การส่งคำสั่งถึงโบรกเกอร์เร็วขึ้นและลดโอกาสในการเกิด Requotes

Requotes ต่อ VPS (Virtual Private Server) ในการเทรด Forex

ในการเทรด Forex ทำให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจและประสิทธิภาพในการเทรดมากขึ้น แต่คำถามว่า “หากรัน EA บน VPS จะมีโอกาสเจอ Requotes/Rejections หรือไม่?” นั้นยังคงเป็นปัญหาที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น แม้ว่า VPS จะช่วยแก้ไขปัญหาด้านความเร็วและความเสถียรของการเชื่อมต่อ แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถทำให้เกิด Requotes/Rejections ได้ ต่อไปนี้คือประเด็นหลักในการใช้ VPS และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 1. ความเร็วในการส่งคำสั่ง: ด้วยความที่ VPS มีการเชื่อมต่อสูงและความเร็วในการส่งคำสั่งเป็นสิ่งสำคัญ สามารถลดโอกาสของการเกิด Requotes ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเลย
 2. การทำงานต่อเนื่อง: ด้วยความเสถียรของ VPS ที่สามารถทำงานได้ตลอด 24/7 ทำให้การเทรดโดยใช้ EA สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง และไม่พลาดโอกาสทางการเทรด
 3. ความปลอดภัย: VPS มีการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้เทรดจากการถูกโจมตี
 4. รองรับ EA: หาก EA ที่คุณใช้มีความซับซ้อนหรือต้องการทรัพยากรคอมพิวเตอร์สูง VPS สามารถรองรับได้ และทำให้ EA ทำงานได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเจอ Requotes/Rejections ไม่ได้เกี่ยวกับ VPS เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเร็วของ server ของโบรกเกอร์ การเกิดเหตุการณ์ในตลาดที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเหตุการณ์เฉพาะที่ทำให้การเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์มีปัญหา ดังนั้น การเลือกใช้ VPS ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาข้อมูลโบรกเกอร์เพื่อความเสถียรและปลอดภัยในการเทรดเพื่อผลประโยชน์ของเทรดเดอร์เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *