Risk Reward Ratio คืออะไร

Risk Reward Ratio คืออะไร

Risk Reward Ratio (RRR) คือ เป็นสัดส่วนที่แสดงถึงความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียกับผลตอบแทนที่จะได้รับโดยในการเทรดแต่ละครั้งเทรดเดอร์จะใช้วิธีตั้ง Stop Loss และ Take Profit ตามแต่กลยุทธ์และเป้าหมายราคาที่สมเหตุสมผลให้การลงทุนเป็นไปอย่างเป็นระบบและลดอารมณ์ที่เกี่ยวข้องผลตอบแทนคือกำไรที่หวังได้จากการลงทุนซึ่งจะได้จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือจากรายได้ที่เกิดจากการลงทุนเช่นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากสินทรัพย์

ในการตัดสินใจทุกครั้งที่จะเข้าลงทุนหรือเทรดเดอร์ควรทำการประเมินว่าผลตอบแทนที่คาดหวังจะเกิดขึ้นนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะต้องรับมือไหมซึ่งเป็นหน้าที่ของ Risk Reward Ratio ที่จะช่วยในการวิเคราะห์ความคุ้มค่านั้นๆการใช้ RRR นี้เป็นเครื่องมือช่วยให้การเทรดของเรามีระบบมากขึ้นและไม่ได้เทรดหรือลงทุนแบบไร้ทิศทาง

ดังนั้นการใช้ RRR จะช่วยให้เราสามารถประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและรอบคอบมากขึ้นทำให้เราสามารถเลือกโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อเทรดหรือลงทุนและทำให้เรามีโอกาสที่จะได้กำไรสูงสุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เราต้องรับ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio)

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk/Reward Ratio) คือสูตรที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดได้ว่าการเทรดครั้งหนึ่งกำลังเสี่ยงเงินเท่าไรเพื่อที่จะได้กำไรที่คาดหวัง – มันง่ายเท่านั้นเอง

ตัวอย่างเช่น

 • คุณมีเงินในบัญชี $1000 และคุณตัดสินใจเสี่ยง $10 สำหรับการเทรดหนึ่งครั้ง โดยการศึกษากราฟ Forex คุณพบว่าคุณจะต้องวาง Stop Loss อยู่ห่างประมาณ 20 pips ดังนั้นความเสี่ยงสำหรับการเทรดนี้ของคุณคือ $10
 • กราฟ Forex ยังบอกคุณอีกว่ามีจุดที่น่าจะเกิดการกลับตัวอยู่ห่างจากจุดเข้าเทรดของคุณประมาณ 40 pips ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจว่า 40 pips เป็นจุดที่ดีในการวาง Profit Target ของคุณ ดังนั้น Stop Loss ของคุณอยู่ห่าง 20 pips และ Profit Target ของคุณอยู่ห่าง 40 pips
 • เนื่องจาก Profit Target ของคุณอยู่ห่างเป็นสองเท่าของ Stop Loss และ Stop Loss ของคุณมีความเสี่ยง $10 ดังนั้นคุณจะได้กำไร $20 หากการเทรดนี้ไปถึง Profit Target ของคุณ (หักค่าธรรมเนียมสเปรด / ค่าคอมมิชชั่น) ดังนั้นผลตอบแทนสำหรับการเทรดนี้ของคุณคือ $20
 • นี่หมายความว่าคุณมีความเสี่ยง 1 และผลตอบแทน 2 หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:2
 • การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการความเสี่ยงและการทำกำไรในการเทรด Forex เพราะเทรดเดอร์สามารถกำหนดจุดเข้าและออกของการเทรดได้อย่างชัดเจนและมีแผนการเทรดที่ดีกว่า

ความสำคัญ Risk to Reward Ratio (RRR)

ความสำคัญ Risk to Reward Ratio (RRR)

Risk to Reward Ratio (RRR) หรือ “อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง” เป็นหนึ่งในหลักการที่สำคัญในการวางแผนการเทรดหรือการลงทุน เป็นการประเมินว่าการเทรดหรือการลงทุนครั้งหนึ่งๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่ โดยการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดนั้นๆ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวัง

RRR คำนวณโดยการหารผลตอบแทนที่คาดหวัง (Return) ด้วยความเสี่ยงที่พร้อมจะรับ (Risk) นั่นคือ

 • RRR = Return / Risk

ยกตัวอย่างเช่น

 • หากเราพร้อมที่จะเสี่ยงเสียเงิน 100 บาท เพื่อที่จะได้กำไร 200 บาท อัตราส่วน RRR ในกรณีนี้ก็คือ 2 หมายความว่า สำหรับทุกๆ 1 บาทที่เราเสี่ยง เราคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทน 2 บาท
 • การกำหนด RRR ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดหรือการลงทุน รวมถึงความสบายใจในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยปกติแล้ว ผู้เทรดและนักลงทุนมักจะมองหา RRR ที่มีค่าสูง เพราะหมายความว่าการเทรดหรือการลงทุนนั้นๆ มีโอกาสในการได้กำไรที่มากกว่าความเสี่ยงที่ต้องรับ

ความสำคัญของ Risk to Reward Ratio (RRR)

Risk to Reward Ratio (RRR) มีความสำคัญในการเทรดและการลงทุนเพราะช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนตัดสินใจได้ว่าการเทรดหรือการลงทุนครั้งหนึ่งๆ นั้นคุ้มค่าหรือไม่ และจะได้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ต้องรับ RRR ที่สูงแสดงถึงการได้ผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยงที่ต้องรับ ส่งผลให้มีโอกาสทำกำไรสูงขึ้น เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถกำหนด RRR ที่เหมาะสมตามกลยุทธ์การเทรดและการลงทุนของตัวเอง รวมทั้งความสบายใจในการรับความเสี่ยง นอกจากนี้ RRR ยังช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนมีแนวทางในการวางแผนการเทรดและการลงทุนที่เป็นระบบมากขึ้น โดยการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ตาม RRR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจในการเทรดและการลงทุนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์

นอกจากนี้ RRR ยังช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถวัดประสิทธิภาพการเทรดและการลงทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม RRR ที่ดีหมายถึงมีโอกาสทำกำไรสูงกว่าความเสี่ยงที่ต้องรับ และนักลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงได้น้อยลงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่อาจได้รับ RRR จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการลงทุนและการเทรดที่ยั่งยืนในระยะยาว ให้เทรดเดอร์และนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจของตนเอง RRR ที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้กำไรในระยะยาว แต่ยังช่วยลดความเครียดในการตัดสินใจเทรดและการลงทุน โดยช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถคำนวณและวางแผนได้ดีขึ้น ดังนั้น RRR จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเทรดและการลงทุนให้กับเทรดเดอร์และนักลงทุน

สูตรคำนวณ Risk to Reward Ratio (RRR)

เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ใช้เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนหรือการเทรด โดยอิงจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและผลตอบแทนที่คาดหวัง

สูตรคำนวณ Risk to Reward Ratio (RRR)

เมื่อ

 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Reward) คือ ผลกำไรที่คุณคาดหวังจะได้รับจากการลงทุนหรือการเทรด
 • ความเสี่ยง (Risk) คือ จำนวนเงินที่คุณยอมรับที่จะเสียหากการลงทุนหรือการเทรดไม่ไปตามทิศทางที่คุณต้องการ

RRR จะบอกคุณว่า สำหรับทุกๆ 1 หน่วยของความเสี่ยง คุณคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนกี่หน่วย ยกตัวอย่างเช่น หาก RRR ของการลงทุนหรือการเทรดคือ 2:1 นั่นหมายความว่าคุณคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทน 2 หน่วย สำหรับทุกๆ 1 หน่วยของความเสี่ยงที่คุณรับ

การใช้ RRR จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่า การลงทุนหรือการเทรดที่คุณกำลังพิจารณานั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว การลงทุนหรือการเทรดที่มี RRR ที่สูง (เช่น 3:1 หรือมากกว่า) จะถือว่าเป็นการลงทุนหรือการเทรดที่คุ้มค่ากว่าการลงทุนหรือการเทรดที่มี RRR ที่ต่ำ (เช่น 1:1 หรือน้อยกว่า)

ขั้นตอนคำนวณ Risk Reward Ratio

ขั้นตอนคำนวณ Risk Reward Ratio

ขั้นตอนการคำนวณ Risk Reward Ratio (RRR) ดำเนินการดังนี้

 • คำนวณความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณยอมรับที่จะเสียหากการลงทุนหรือการเทรดไม่ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยมักจะกำหนดด้วยการใช้ Stop Loss
 • คำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง (Reward) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณหวังว่าจะได้รับหากการลงทุนหรือการเทรดไปในทิศทางที่ต้องการ โดยมักจะกำหนดด้วยการใช้ Take Profit
 • หารผลตอบแทนที่คาดหวังด้วยความเสี่ยง เพื่อหา RRR

ตัวอย่าง

 • คุณซื้อหุ้น A ที่ราคา 100 บาทต่อหุ้น และตั้ง Stop Loss ที่ 90 บาท ดังนั้นความเสี่ยงของคุณคือ 10 บาทต่อหุ้น
 • คุณตั้ง Take Profit ที่ 120 บาท ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณคือ 20 บาทต่อหุ้น
 • หารผลตอบแทนที่คาดหวังด้วยความเสี่ยง 20 หาร 10 เท่ากับ 2
 • ดังนั้น RRR ในกรณีนี้คือ 2:1 ซึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2 บาทสำหรับทุกๆ 1 บาทที่คุณยอมรับความเสี่ยง

Risk Reward ใช้ทำอะไรในการเทรด forex

Risk Reward Ratio (RRR) ในตลาด Forex มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการกับความเสี่ยงและความคาดหวังของผลตอบแทนได้ดีขึ้น ต่อไปนี้คือวิธีการใช้ RRR ในตลาด Forex

 • กำหนดความเสี่ยง: เทรดเดอร์สามารถใช้ RRR ในการกำหนดว่าพวกเขาควรเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้ง ส่วนมากเทรดเดอร์มักจะเสี่ยงไม่เกิน 1-3% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง
 • ประเมินความคุ้มค่า: RRR สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าการเทรดที่พวกเขากำลังพิจารณานั้นคุ้มค่าหรือไม่ เทรดเดอร์จะพิจารณาเทรดที่มี RRR สูง เช่น 2:1 3:1 หรือมากกว่า เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 • วางแผนการเทรด: RRR สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเทรด เทรดเดอร์จะใช้ RRR เพื่อตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่พวกเขาต้องการ
 • ช่วยตัดสินใจ: RRR สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เมื่อพวกเขาเห็นว่าการเทรดที่พวกเขากำลังพิจารณานั้นมี RRR ที่สูง พวกเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าเทรด

วิธีคำนวน Size ของ Position ที่จะเปิด

วิธีคำนวน Size ของ Position ที่จะเปิด

การคำนวณขนาดตำแหน่งในการเทรด Forex มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้นักเทรดสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ตนเองกำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยให้นักเทรดไม่ต้องเสี่ยงมากเกินความจำเป็นในการเทรดแต่ละครั้ง และยังช่วยให้พวกเขาสามารถใช้วิธีการจัดการทุนที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเอง

ดังนั้น ขนาดตำแหน่งในการเทรดควรได้รับการคำนวณอย่างรอบคอบ และควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเทรด เช่น ปริมาณการเทรด ความผันผวนของตลาด และปัจจัยเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อค่าเงิน นอกจากนี้ นักเทรดยังควรทำการทดลองและประเมินผลการเทรดของตนเอง โดยการจดบันทึกและวิเคราะห์ผลการเทรดอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมกับตลาดและเงื่อนไขการเทรดที่เปลี่ยนแปลงไป

 • กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด (% ของพอร์ต): กำหนดว่าคุณพร้อมที่จะเสี่ยงเท่าไหร่ในการเทรดแต่ละครั้ง เช่น 1% 2% หรือ 3% ของพอร์ตการลงทุนของคุณ
 • คำนวณทุนที่ใช้ในการเทรด: ทุนที่ใช้ในการเทรด = พอร์ตการลงทุน × ความเสี่ยงต่อการเทรด
 • กำหนด Stop Loss: วาง Stop Loss ที่ระดับราคาที่เหมาะสมตามกลยุทธ์การเทรดของคุณ
 • คำนวณจำนวน Pip ที่เสี่ยง: จำนวน Pip ที่เสี่ยง = ระดับราคาเปิด – ระดับราคา StopLoss
 • คำนวณ Pip Value: คำนวณค่าของทุกๆ 1 Pip ในสกุลเงินที่คุณกำลังเทรด
 • คำนวณขนาดตำแหน่ง: ทุนที่ใช้ในการเทรด ÷ จำนวน Pip ที่เสี่ยง × PipValue

โดยทั่วไปแล้ว การคำนวณขนาดตำแหน่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณไม่เสี่ยงมากเกินไปในการเทรดแต่ละครั้ง

ข้อดี Risk Reward Ratio ในการเทรด Forex

 • ช่วยจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่า: Risk Reward Ratio ช่วยให้นักเทรดสามารถจัดการความเสี่ยงของพวกเขาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการทำกำไร: โดยการเทรดตาม Risk Reward Ratio ที่สมเหตุสมผล จะช่วยให้นักเทรดมีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น
 • ช่วยให้การเทรดมีโครงสร้างที่ดี: การใช้ Risk Reward Ratio ทำให้การเทรดมีโครงสร้างที่ดีและเป็นระบบมากขึ้น
 • ช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้อง: การทราบ Risk Reward Ratio จะช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าควรเข้าทำการเทรดหรือไม่
 • ลดความเครียด: การเทรดตาม Risk Reward Ratio ที่สมเหตุสมผลจะช่วยลดความเครียดของนักเทรดได้
 • ช่วยในการปรับปรุงผลการเทรด: การใช้ Risk Reward Ratio ในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการเทรดจะทำให้นักเทรดมีความเข้าใจในผลการเทรดของตนเองมากขึ้น
 • ช่วยในการเลือกเป้าหมาย: Risk Reward Ratio ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมได้
 • เพิ่มความมั่นใจ: การเทรดตาม Risk Reward Ratio ที่สมเหตุสมผลจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของนักเทรดในการทำการเทรด
 • สนับสนุนการเป็นเทรดเดอร์ที่อดทน: การใช้ Risk Reward Ratio ช่วยให้นักเทรดมีความอดทนและอดกลั้นมากขึ้นในการเทรด
 • ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด: การใช้ Risk Reward Ratio ช่วยให้นักเทรดสามารถปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตนเองได้มากขึ้น

ข้อเสีย Risk Reward Ratio ในการเทรด Forex

 • อาจทำให้พลาดโอกาสทำกำไร: หากตั้งค่า Risk Reward Ratio ไว้สูงเกินไป นักเทรดอาจพลาดโอกาสทำกำไรจากการเทรดที่ดี
 • ไม่รับประกันผลกำไร: การใช้ Risk Reward Ratio ไม่สามารถรับประกันได้ว่านักเทรดจะทำกำไรในทุกครั้งที่เทรด
 • อาจทำให้เกิดความลังเล: นักเทรดบางคนอาจลังเลในการเทรดหากพบว่า Risk Reward Ratio ไม่ดี
 • จำกัดโอกาสการเทรด: การตั้งค่า Risk Reward Ratio ที่สูงอาจทำให้นักเทรดมีโอกาสเทรดน้อยลง
 • อาจไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดบางประการ: กลยุทธ์การเทรดบางประการอาจไม่เหมาะกับการใช้ Risk Reward Ratio
 • ความเสี่ยงจากการวาง Stop Loss ผิดจุด: นักเทรดบางคนอาจวาง Stop Loss ในจุดที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้ Risk Reward Ratio ที่ดี
 • อาจทำให้มุ่งมั่นกับผลกำไรมากเกินไป: บางครั้งการตั้งค่า Risk Reward Ratio สูงอาจทำให้นักเทรดมุ่งมั่นกับผลกำไรมากเกินไป
 • ความยากลำบากในการคำนวณ: บางคนอาจพบว่าการคำนวณ Risk Reward Ratio นั้นยากลำบาก
 • อาจทำให้หลงทางจากกลยุทธ์ที่ดี: การใช้ Risk Reward Ratio อาจทำให้นักเทรดหลงทางจากกลยุทธ์การเทรดที่ดีและต้องการปรับปรุง
 • ไม่รับรองผลการเทรด: แม้ว่าการใช้ Risk Reward Ratio สามารถช่วยให้นักเทรดมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่านักเทรดจะประสบความสำเร็จในการเทรดทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *