timeframe คืออะไร การเลือกใช้งาน

timeframe คืออะไร

Time Frame คือ คำศัพท์ที่มีความหมายถึงช่วงเวลาที่นักเทรดเลือกมาสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวของราคา หากเป็นนักเทรดน้อยประสบการณ์ การเลือก Time Frame ที่เหมาะสมอาจกลายเป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จะเรียนรู้ว่าการเลือก Time Frame เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเทรด

การเลือกดูใน Time Frame ต่างๆ จะทำให้เราเห็นภาพที่แตกต่างกันของการเคลื่อนไหวของราคา บางทีการที่เรามองเห็นว่าราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วใน Time Frame ที่เรากำลังดู แต่ใน Time Frame อื่นๆ ราคาอาจยังคงเสถียร

Timeframe ในแง่ของการเทรดคือระยะเวลาที่นักเทรดเลือกมาสังเกตการณ์ ซึ่งมันแบ่งเป็นหลายช่วงเวลา จาก 1 นาทีถึง 1 วัน หรือมากกว่า การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละ Time Frame จะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของแท่งเทียน หรือ Candles และบาร์ หรือ Bars ตัวอย่างเช่น ใน Time Frame 1 ชั่วโมง การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละแท่งเทียนจะสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลา 1 ชั่วโมง

และนั่นคือเหตุผลที่การเลือก Time Frame มีความสำคัญมาก เนื่องจากการตัดสินใจซื้อหรือขายจะขึ้นอยู่กับการที่เรามองเห็นการเคลื่อนไหวของราคาใน Time Frame ที่เราเลือก บางครั้งการเลือก Time Frame ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีในการซื้อหรือขาย

นอกจากนี้ Indicator ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขาย ซึ่งมันจะแสดงผลต่างกันขึ้นอยู่กับ Time Frame ที่เราเลือก การตัดสินใจของนักลงทุนอาจจะต่างกันไปตาม Indicator ที่เค้าใช้ และมันยังสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายได้อีก

หลายๆ นักลงทุนพยายามเล่นหลาย Time Frame เพื่อพยายามหาความชัดเจนในการตัดสินใจ แต่บางครั้งมันยิ่งทำให้การตัดสินใจยากขึ้น เนื่องจากมีสัญญาณซื้อขายที่มากมายและยังขัดแย้งกันเองอีกต่างหาก

การเลือก Time Frame ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเทรด และมันยังส่งผลกระทบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เราจะได้รับ ดังนั้น การเลือก Time Frame ควรทำอย่างระมัดระวังและตามกับแผนการลงทุนของเรา

ความสำคัญ timeframe ในการเทรด Forex

ความสำคัญ timeframe ในการเทรด Forex

ความสำคัญของการเลือก Time Frame เมื่อเราเลือก TF ที่แตกต่างกัน มันอาจจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ใน TF 15M อาจแสดงรูปแบบของราคาที่มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง แต่เมื่อเปลี่ยนไปดูที่ TF 4H กลับพบว่าราคายังคงแนวโน้มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน TF สั้นๆ เป็นสิ่งที่บ่อยครั้งและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ทำให้เราต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเทรดใน TF สั้น

Time Frame หรือ TF คือ การตั้งกรอบเวลาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เรากำหนด เพื่อช่วยในการตัดสินใจหรือวางแผนต่อไป ในการเทรดหุ้น ค่าเงิน หรือสินทรัพย์ต่างๆ Time Frame มีความสำคัญมาก เนื่องจากการเลือก Time Frame ที่เหมาะสมสามารถทำให้เราเห็นภาพรวมและรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่เราต้องการ

Time แปลว่า “เวลา” ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถย้อนกลับได้และมันไหลไปตลอดเวลา Frame ในที่นี้หมายถึง “กรอบ” หรือ “ช่วง” ซึ่งเป็นการตั้งขอบเขตในการดูหรือวิเคราะห์ เมื่อนำความหมายมารวมกัน Time Frame จึงมีความหมายว่า “กรอบเวลา” หรือ “ช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้” ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หรือสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์

TF ในการเทรดมีหลายชนิด ตั้งแต่ TF ระยะสั้น เช่น 1 นาที 5 นาที หรือ 15 นาที จนถึง TF ระยะยาว เช่น 1 วัน 1 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน และการเลือก TF ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวิธีการเทรด วัตถุประสงค์ และความสบายใจของนักเทรด

สำหรับนักเทรดที่ชอบการเทรดระยะสั้น การเลือก TF ระยะสั้น เช่น 5 นาที หรือ 15 นาที อาจจะเหมาะสม ในขณะที่นักเทรดที่ชอบการเทรดระยะยาว การเลือก TF 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์ อาจจะเหมาะสมกว่า

ความเข้าใจใน Time Frame และการเลือก TF ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักเทรด เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจที่ถูกต้องในการเทรด

ลักษณะในตลาด Forex การซื้อขายด้วยโปรแกรม MT4 MT5 จะมีหลาย TF ด้วยกันได้แก่ M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MN เป็นต้น

ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม ความหมาย

M

Minute

นาที

H

Hour

ชั่วโมง

D

Day

วัน

W

Week

อาทิตย์

MN Month

 เดือน

การเลือกใช้งาน timeframe

วัตถุประสงค์ในการเทรด

 • นักเทรดระยะสั้น (Scalper) อาจเลือก TF ที่เป็น 1-15 นาที เพื่อดูการเคลื่อนไหวระยะสั้น และตัดสินใจได้เร็ว
 • นักเทรดระยะกลาง (Day Trader) อาจเลือก TF ที่เป็น 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง
 • นักเทรดระยะยาว (Swing Trader) หรือนักลงทุน อาจเลือก TF 1 วัน หรือ 1 สัปดาห์

Indicator ที่ใช้

 • บาง Indicator อาจทำงานได้ดีที่สุดใน TF บางเวลา ต้องปรับแต่ง parameter ตาม TF ที่เราใช้งาน

ความสามารถในการติดตาม

 • นักเทรดที่มีเวลามองหน้าจอบ่อย ๆ อาจเลือก TF ระยะสั้น แต่ถ้าเรามีเวลาจำกัด การเลือก TF ระยะยาวอาจเหมาะสมขึ้น

ระดับความรู้และประสบการณ์

 • การเทรดใน TF ระยะสั้นอาจต้องการความคล่องแคล่วและประสบการณ์มากขึ้น เพื่อตัดสินใจเร็วและแม่นยำ

ระยะเวลาที่เราสามารถทนต่อความผันผวน

 • บางคนอาจไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็วใน TF ระยะสั้น ในขณะที่บางคนอาจไม่อยากดูการเคลื่อนไหวราคาที่ช้าใน TF ระยะยาว

ความต้องการในความสัมพันธ์กับข้อมูลภายนอก

 • เช่น การประกาศข่าว หรืองานประกาศผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาในระยะสั้น

การเลือกใช้งาน TF เป็นสิ่งที่ต้องคิดเสียก่อน และทดลองดูว่า TF ไหนที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุด มันไม่มีคำตอบที่แน่นอนว่า TF ไหนดีที่สุด แต่มันขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพของแต่ละคนด้วย

เลือก Time Frame แบบไหนดี

การเลือก Time Frame (TF) ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเทรด แต่ละ Time Frame มีความเหมาะสมกับรูปแบบการเทรดที่ต่างกัน ดังนี้

เทรดเดอร์ระยะสั้น (Short-Term Trader)

 • ระยะเวลา: ผู้เทรดในรูปแบบนี้มักจะถือออเดอร์ไม่เกิน 2 วัน และต้องการการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
 • Time Frame ที่เหมาะสม: 15 นาที (15M) ถึง 1 ชั่วโมง (1H)
 • คุณลักษณะ: เนื่องจากเป็นการเทรดระยะสั้น จึงต้องการการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่เร็วและรวดเร็ว ถ้าเทรดสั้นมาก การเลือก TF 15M อาจเป็นตัวเลือกที่ดี

เทรดเดอร์ระยะยาว (Long-Term Trader)

 • ระยะเวลา: นักเทรดในรูปแบบนี้มักจะถือออเดอร์มากกว่า 2 วัน และมีความอดทนในการรอดูผลกำไร
 • Time Frame ที่เหมาะสม: 1 ชั่วโมง (1H) ขึ้นไป หรือแม้กระทั่ง 1 วัน (D1)
 • คุณลักษณะ: เนื่องจากเป็นการเทรดระยะยาว จึงต้องการมองเห็นภาพรวมและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะเวลาที่ยาวขึ้น

ความแตกต่างระหว่าง Time frame (TF) กับรูปแบบ (stye) การเทรด

รูปแบบลงทุน Time Frame (ช่วงเวลาเทรด) ข้อดี (รายละเอียด) ข้อเสีย (รายละเอียด)
ระยะยาว รายวัน-ปี – เห็นเทรนด์มุมมองของราคากว้างขึ้น

– ไม่ต้องใช้เวลามาก

– เหมาะกับ Trend Following (เล่นตามเทรนด์)

– การแกว่งตัวอยู่ในวงกว้าง

– เทรดได้น้อยครั้ง

– ต้องมีบัญชีใหญ่

– ต้องใจเย็นและอดทน

– ใช้เวลานาน

ระยะสั้น (Swing) รายชั่วโมง-สัปดาห์ – เทรดได้หลายครั้งกว่าระยะยาว – ค่าสเปรดขึ้นลงตามออเดอร์

– ความเสี่ยงเพิ่มเมื่อถือข้ามคืน

ระยะภายในหนึ่งวัน 1 นาที-15 นาที – เทรดได้ตลอดทั้งวัน

– รู้ผลกำไรขาดทุนเร็วทันใจ

– ค่าสเปรดเยอะกว่าเพื่อน

– ความแม่นในการเทรดน้อยเพราะกราฟขึ้นๆลงๆในช่วงเวลาสั้นๆ

สรุปได้จากตารางดังนี้

สำหรับเทรดเดอร์บางท่าน เขาจะรู้สึกดีกับการเทรดใน Time frame ที่ 1 ชั่วโมง

 • นี่คือกรอบระยะเวลาที่ไม่ยาวมาก
 • สัญญาณเทรดจะมีไม่มากมากแต่ก็ไม่น้อยเกินไป
 • ช่วยให้เราไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้มีเวลาวิเคราะห์ตลาด

การเลือกใช้ Time Frame เพื่อหาจุดเข้าเทรดนั้น จะไม่มีตายตัว

 • เราอาจจะเริ่มดูจาก Time Frame ที่เป็นกรอบระยะเวลามากไปหาน้อย หรือจากน้อยไปหามากก็ได้
 • สิ่งสำคัญคือเราต้องมองตลาดในภาพรวมให้ได้ก่อน
 • สำหรับมือใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากการเทรดบัญชีดีโมก่อน
 • เพื่อจะได้เห็นข้อแตกต่างของแต่ล่ะ Time Frame
 • เลือกใช้ หรือหาจุดเข้าเทรดตามที่ตัวเองถนัด

ใน Time Frame ที่ระยะเวลาสั้นๆ

 • เราสามารถใช้มาร์จิ้นได้ดีกว่า
 • แต่ช่วงที่กำหนด Stop loss จะสั้นหรือเร็ว

ใน Time Frame ที่กว้างๆ หรือมีระยะเวลาที่ยาวๆ

 • การกำหนดจุด Stop Loss ก็จะกว้างหรือยาวตามไปด้วย
 • เงินทุนที่มีอยู่ในหน้าตัก จึงต้องมีเยอะๆ
 • พอร์ต้องใหญ่ๆ เพื่อจะได้กันการโดนล้างพอร์ท จากตลาดที่ราคามีการSwingตัวแรงๆ

การเลือก Time Frame ของเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพ

Time Frame สำหรับนักเทรดมือใหม่

ทำไมเราควรเริ่มต้นด้วย TF กลางๆ

 • เมื่อเราเป็นมือใหม่ในวงการเทรด การใช้ TF กลางๆ เช่น 4 ชั่วโมง ถึง 1 วัน จะช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น
 • ใน TF กลางๆ นั้นการเคลื่อนไหวของราคาจะเป็นไปในแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ง่ายขึ้น
 • เราจะมีเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์และติดตามข้อมูล โดยไม่ต้องเร่งรีบ ทำให้ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาด

Time Frame สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์

การขยับไปยัง TF สั้นๆ

 • นักเทรดที่มีประสบการณ์ มักจะมีความสามารถในการวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มราคาได้ดีกว่า ทำให้สามารถตัดสินใจได้ไวและแม่นยำมากขึ้น
 • TF สั้นๆ ช่วยให้นักเทรดสามารถหาโอกาสในการเทรดได้มากขึ้น และปรับตัวตามเทรนด์ของตลาดได้รวดเร็วกว่า แต่อย่าลืทมว่า TF สั้นๆ มักจะมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญ

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ไม่ว่าเราจะเป็นนักเทรดมือใหม่หรือมีประสบการณ์ การมีแผนการเทรดที่ชัดเจน, การกำหนดเป้าหมาย, และการจัดการความเสี่ยงในการเทรดเป็นสิ่งที่สำคัญ
 • การเทรดบนบัญชีดีโมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการทดลองวิธีการเทรดใหม่ ๆ หรือการเรียนรู้ TF ใหม่ ๆ
 • ขอให้จำไว้ว่าไม่มีใครสามารถทำนายตลาดได้แม่นยำ 100% การตัดสินใจในการเทรดควรมาจากการวิเคราะห์ และความรู้สึกที่มั่นใจ ไม่ควรตามผู้อื่นแบบบอนดาล

ตัวอย่างช่วงเวลาเดียวกันแต่คนละ TF

 • ค่าเงิน USDDKK : TF M1

ค่าเงิน USDDKK TF M1

 • ค่าเงิน USDDKK : TF M15

ค่าเงิน USDDKK TF M15

 • ค่าเงิน USDDKK : TF H4

ค่าเงิน USDDKK TF H4

 • ค่าเงิน USDDKK : TF Daily

ค่าเงิน USDDKK TF Daily

 • ค่าเงิน USDDKK : TF Weekly

ค่าเงิน USDDKK TF Weekly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *