การวาง Trailing stop เพื่อล๊อคกำไร

Trailing stop คืออะไร

Trailing stop คือ การปรับแต่งคำสั่ง stop order ทั่วไปให้สามารถตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงของราคาตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์นั้นๆ สำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อ (long position) นักเทรดจะวาง trailing stop ด้านล่างราคาตลาดปัจจุบัน และในการเปิดออเดอร์ขาย (short position) นักเทรดจะวาง trailing stop ด้านบนราคาตลาดปัจจุบัน

เป้าหมายของการใช้ trailing stop คือการป้องกันกำไร โดยการให้การเทรดยังคงเปิดอยู่และยังคงทำกำไรได้ต่อไป ตราบเท่าที่ราคายังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน คำสั่งนี้จะทำการปิดการเทรดหากราคาเปลี่ยนทิศทางโดยตรงกันข้ามกับเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินที่กำหนดไว้

Trailing stop นี้จะถูกวางไว้ในเวลาเดียวกับการเปิดการเทรดครั้งแรก แต่ก็สามารถถูกวางไว้หลังจากการเทรดเปิดไปแล้วก็ได้

การใช้ trailing stop ในการเทรดนั้นมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง ทำให้นักเทรดสามารถป้องกันกำไรที่ได้มาได้ดีขึ้น และในเวลาเดียวกันก็ยังมีโอกาสที่จะทำกำไรมากขึ้นหากราคายังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้

ความสำคัญ

 • Trailing stop คือการตั้งค่าหยุดการเทรดที่สามารถปรับตัวได้ตามการเคลื่อนที่ของราคาหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องกำไรหรือจำกัดการสูญเสีย
 • การทำงานของ Trailing stop คือการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเท่านั้น เพื่อล็อคกำไรหรือจำกัดการสูญเสีย

ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณมีการเทรดตำแหน่งยาว (long position) และตั้งค่า Trailing stop ที่ระดับ 10% การเทรดจะถูกปิดหากราคาหลักทรัพย์ลดลง 10% จากราคาสูงสุดหลังจากซื้อ การ Trailing stop จะเคลื่อนที่ขึ้นเมื่อมีการสร้างราคาสูงสุดใหม่ และหากการ Trailing stop ได้เคลื่อนที่ขึ้นแล้ว จะไม่สามารถเคลื่อนที่ลงได้
 • การ Trailing stop เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นมากกว่าการตั้งค่าหยุดการเทรดแบบคงที่ (fixed stop loss) เนื่องจากมันสามารถติดตามทิศทางของราคาหลักทรัพย์ได้อย่างอัตโนมัติ และไม่ต้องการการรีเซ็ตใหม่แบบการหยุดการเทรดแบบคงที่
 • นักลงทุนสามารถใช้การ Trailing stop กับทุกประเภทหลักทรัพย์ได้ หากโบรกเกอร์ให้บริการประเภทคำสั่งนี้สำหรับตลาดที่เทรด และการ Trailing stop สามารถตั้งค่าเป็นคำสั่งขายที่จำกัดราคา (limit orders) หรือคำสั่งขายตามตลาด (market orders) ได้ส่วนบนของฟอร์ม

หลักการทำงาน Trailing stop ในการเทรด Forex

หลักการทำงาน Trailing stop ในการเทรด Forex

Trailing Stop ในการเทรด Forex ทำงานตามหลักการป้องกันกำไรและจำกัดความเสี่ยงโดยการปรับตำแหน่ง Stop Loss ให้เคลื่อนที่ตามราคาตลาดปัจจุบันเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อนักเทรด

การตั้งค่า Trailing Stop

 • นักเทรดจะตั้งค่า Trailing Stop ด้วยระยะห่างจากราคาปัจจุบันที่กำหนดเป็นจำนวน pips หรือเปอร์เซ็นต์ของราคา

การปรับตำแหน่ง Stop Loss

 • เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ Trailing Stop จะปรับตำแหน่ง Stop Loss ให้เคลื่อนที่ตามราคาด้วยระยะห่างที่กำหนดไว้
 • ถ้าราคาเคลื่อนที่กลับทิศทางจนถึงจุด Stop Loss ที่ได้ถูกปรับไว้ ออร์เดอร์จะถูกปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม

การเลือกใช้ Trailing Stop

 • Trailing Stop ควรใช้ในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือในการเทรดที่มีการเคลื่อนที่ของราคาในทิศทางที่ชัดเจน

ประโยชน์ของ Trailing Stop

 • ช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะที่ดีในตลาดและทำกำไรมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขาดทุน
 • ป้องกันกำไรที่ได้มาแล้วไม่ให้หายไปหากราคาเคลื่อนที่กลับทิศทาง

ข้อควรระวังในการใช้ Trailing Stop

 • ไม่ควรตั้ง Trailing Stop ที่ระยะห่างน้อยเกินไปจากราคาปัจจุบัน เพราะอาจทำให้ออร์เดอร์ถูกปิดโดยไม่จำเป็นเมื่อราคามีความผันผวนเล็กน้อย
 • ควรมีการศึกษาและทดสอบกลยุทธ์การใช้ Trailing Stop ในการเทรดเพื่อให้เข้าใจว่าการตั้งค่าต่างๆ ทำงานอย่างไรและส่งผลต่อผลลัพธ์การเทรดอย่างไร

การใช้ Trailing Stop ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ

 • Trailing Stop สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรดอื่นๆ เช่น การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือการใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
 • การรวม Trailing Stop กับการตั้ง Target Profit สามารถช่วยให้นักเทรดสามารถจับจังหวะราคาที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการและทำกำไรได้มากขึ้น

การวาง Trailing stop

การวาง Trailing stop เพื่อล๊อคกำไร

การวาง Trailing Stop เพื่อล็อคกำไรคือหนึ่งในกลยุทธ์ที่นักเทรดมักใช้เพื่อป้องกันกำไรที่ได้จากการเทรดไม่ให้สูญเปล่า เมื่อราคาไปในทิศทางที่ต้องการ การล็อคกำไรด้วย Trailing Stop มีหลักการทำงานดังนี้

 1. ตั้งค่า Trailing Stop: เมื่อนักเทรดทำการเปิดออร์เดอร์และราคาไปในทิศทางที่ต้องการ (ราคาเพิ่มขึ้นสำหรับ Long Position หรือราคาลดลงสำหรับ Short Position) นักเทรดสามารถตั้งค่า Trailing Stop เพื่อติดตามราคาและล็อคกำไรไว้
 2. ระยะห่างของ Trailing Stop: นักเทรดจะต้องกำหนดระยะห่างของ Trailing Stop จากราคาปัจจุบัน เพื่อให้ราคามีพื้นที่เคลื่อนที่และไม่ทำให้ออร์เดอร์ถูกปิดโดยไม่จำเป็น
 3. การปรับ Trailing Stop: เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการและเกินกว่าระยะห่างของ Trailing Stop ที่กำหนดไว้ ระบบจะทำการปรับ Trailing Stop ให้ตามราคาโดยอัตโนมัติ จนกว่าราคาจะกลับตัวและทำให้ออร์เดอร์ถูกปิด

การตั้งค่า Trailing Stop

การตั้งค่า Trailing Stop

การตั้งค่า Trailing Stop เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถล็อคกำไรและป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจไม่ได้เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ โดยวิธีการตั้งค่า Trailing Stop มีดังนี้

 • การเลือก Trailing Stop: นักเทรดจำเป็นต้องเลือกว่าจะใช้ Trailing Stop ที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือที่เป็นจำนวน pips ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและสภาวะตลาด
 • การกำหนดค่า Trailing Stop: หลังจากเลือกประเภทของ Trailing Stop แล้ว นักเทรดจะต้องกำหนดค่าของ Trailing Stop ซึ่งเป็นระยะห่างจากราคาปัจจุบันที่ต้องการให้ระบบล็อคกำไรไว้
 • การปรับ Trailing Stop: เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ ระบบจะทำการปรับ Trailing Stop ให้เข้าหาราคาปัจจุบันอย่างอัตโนมัติ โดยการปรับจะเกิดขึ้นตามค่าที่นักเทรดกำหนดไว้
 • การทำงานของ Trailing Stop: เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่ต้องการและถึงจุด Trailing Stop ที่ตั้งไว้ ระบบจะทำการปิดออร์เดอร์โดยอัตโนมัติเพื่อล็อคกำไรที่ได้

การตั้งค่า Trailing Stop เป็นวิธีที่ดีในการป้องกันกำไรที่ได้จากการเทรด เพื่อไม่ให้สูญเปล่าเมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ไม่คาดคิด และยังเป็นการรักษาความยืดหยุ่นในการเทรดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ระยะห่างของ Trailing Stop

การกำหนดระยะห่างของ Trailing Stop คือการตั้งค่าระยะห่างระหว่างจุด Trailing Stop กับราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นักเทรดต้องพิจารณาเมื่อต้องการใช้ Trailing Stop เพื่อล็อคกำไร หากตั้งค่าระยะห่างน้อยเกินไป อาจทำให้ออร์เดอร์ถูกปิดเร็วกว่าที่ต้องการ ในขณะที่หากตั้งค่าระยะห่างมากเกินไป ก็อาจทำให้สูญเสียโอกาสในการล็อคกำไรที่มากขึ้นได้

นอกจากนี้ ระยะห่างของ Trailing Stop ยังควรคำนึงถึงความผันผวนของราคาในตลาด หากตลาดมีความผันผวนสูง นักเทรดอาจต้องตั้งค่าระยะห่างให้มากกว่าปกติเพื่อให้ราคามีพื้นที่ในการเคลื่อนที่ และไม่ให้ออร์เดอร์ถูกปิดเนื่องจากการผันผวนที่เกิดขึ้น

การกำหนดระยะห่างของ Trailing Stop ควรทำด้วยความระมัดระวัง และควรทดสอบในบัญชีทดลองก่อนนำไปใช้ในการเทรดจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการตั้งค่าดังกล่าวเหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักเทรด

การปรับ Trailing Stop

การปรับ Trailing Stop เป็นกระบวนการที่ทำให้การค้าปลอดภัยยิ่งขึ้นในขณะที่ประหยัดกำไร กระบวนการนี้ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าไว้และเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการและเกินกว่าระยะห่างของ Trailing Stop ที่กำหนดไว้

ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดมี Long Position และตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ระยะห่าง 50 pip หากราคาเคลื่อนที่ขึ้น 100 pip Trailing Stop จะเคลื่อนที่ตามไปด้วย ทำให้ Trailing Stop ใหม่อยู่ที่ระยะห่าง 50 pip จากราคาปัจจุบัน หากราคาเคลื่อนที่ขึ้นอีก Trailing Stop จะปรับตามไปอีกครั้ง หากราคากลับตัวและลดลงถึงจุดที่ Trailing Stop ได้กำหนดไว้ ออร์เดอร์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ทำให้นักเทรดสามารถล็อคกำไรได้

การปรับ Trailing Stop ช่วยให้นักเทรดสามารถทำการเทรดได้อย่างมีระเบียบและควบคุมกำไรได้ดีขึ้น และทำให้พวกเขาสามารถปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงในการสูญเสียกำไรที่ได้มาเนื่องจากราคากลับตัวได้

ข้อดีของ Trailing Stop

ข้อดีของ Trailing Stop

 1. ช่วยล็อคกำไรและปกป้องการสูญเสีย
 2. ปรับระดับความเสี่ยงได้ตามความต้องการ
 3. ลดอารมณ์และความผันผวนของตลาด
 4. ไม่ต้องติดตามการเคลื่อนที่ของราคาตลอดเวลา
 5. ให้ความยืดหยุ่นกับนักลงทุน
 6. ปรับตัวตามทิศทางของราคาได้อัตโนมัติ
 7. สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายรูปแบบ
 8. ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
 9. ช่วยให้มีวินัยในการลงทุน
 10. เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเวลาจำกัดในการติดตามตลาด

ข้อเสียของ Trailing Stop

 1. อาจจะถูกหยุดออกจากตลาดก่อนได้กำไรมากที่สุด
 2. อาจไม่เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูง
 3. ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต
 4. อาจไม่เหมาะกับสไตล์การเทรดบางประการ
 5. อาจสูญเสียโอกาสในการเข้าตลาดใหม่หากราคาพลิกกลับ
 6. อาจถูกหยุดออร์เดอร์เนื่องจากความผันผวนระหว่างวัน
 7. ต้องมีความรู้ในการตั้งค่าที่เหมาะสม
 8. อาจพลาดโอกาสทำกำไรหากตั้งค่าไว้ไม่เหมาะสม
 9. ต้องเผื่อระยะห่างของการ Trailing Stop ให้เหมาะสม
 10. อาจไม่เหมาะกับการเทรดระยะสั้นหรือ Scalping

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *